GRINjA, OBIČAN PAUČINAR

Proizvođač preparata: KOPPERT
Proizvodi kojima se vrši suzbijanje: SPICAL ( Amblyseius californicus ); SPIDEX ( Phytoseiulus persimilis ); SPIDEND ( Feltiella acarisuga )
 
GRINJA, OBIČAN PAUČINAR (Tetranycus urticae) - grinje su žute ili narandžaste boje, sa dve izrazite tamne pege na leđnom delu. Dužina odrasle jedinke je do 1mm. Odrasli oblici u zaštićenom prostoru pre zime na konstrukciji objekta. Za grinje je karakteristično da imaju visok potencijal razmnožavanja, pa se u povoljnim usovima (visoka temperatura i niska vlažnost vazduha) populacija naglo povećava. Početna zaraza javlja se mestimično u tzv. žarištima. Zaraženo lišće puno je sitnih hlorotičnih tačaka, lišće postaje prošarano. Karakteristika ove grinje je oblikovanje paučine na naličju listova, koja može u slučajevima jakog napada povezati više listova zajedno. Kasnije lišće žuti i suši se. Kod plodovitog povrća najveće štete izaziva na krastavcu, tikvicama, plavom patlidžanu, a manje na paprici i paradajzu, kod lisnatog povrća izaziva velike štete na celeru.