TIFONI

 
U našoj ponudi se nalaze i mašine namenjene za navodnjavanje velikih površina pod ratarskim i povrtarskim usevima. Tifoni se isporučuju sa instaliranom mlaznicom (topom), ili kišnim krilima (rampom), različite širine zahvata. U sklopu ovih mašina dostupni su i dizel agregati sa pumpama različitih kapaciteta, za vodosnabdevanje iz kanala, bunara i ostalih otvorenih vodozahvata.