PRIMENA BIOSTIMULATORA I JAČANJE OTPORNOSTI BILJAKA

Na oglednom polju Zeleni hit završena su intenzivna ispitivanja primene novih bioloških preparata-stimulatora rasta: Vidi Parva, Veni Amino i Veni Prisma. Posebno ističemo dobre rezultate u primeni preparata Vidi Parva od nicanja, preko pikiranja rasada i svih fenofaza porasta i razvića, do samog zrenja i berbe.

  VIDI PARVA: pH 4; organski ugljenik 2%; N 0,5 %;

Ovaj proizvod predstavlja hladno ceđen biljni ekstrakt od isključivo morskih algi (Ascophyllum nodosum) i lekovitog bilja. Služi za stimulisanje porasta korenovog sistema i njegove funkcije usvajanja vode i hranljivih materija, kao i za prevođenje biljaka u fazu generativnosti, naročito u fazi inicijalnog porasta.

Pomaže stvaranje najfinijih korenskih dlačica, koje lučeći ekskudate rastvaraju nepristupačna hraniva i stvaraju rizosferni sloj koji sadrži korisne mikroorganizme. Na taj način se biljka sama brani od patogena stičući neophodnu otpornost, vitalnost i vigor. Redovna primena, 4 puta tokom vegetacije, održava biljku u balansu i nikad ne dovodi do prevelike vegetativnosti.

Na mnoge vrste povrća, jagodastog voća i drugog hortikulturnog bilja deluje gotovo neverovatno. Osim u proizvodnji rasada, u plasteničkoj proizvodnji povrća primenjuje se u količini 1-2 l/ha na svakih mesec dana počevši od rasađivanja, preko intenzivnog porasta plodova, do zrenja i berbe. U borovnici se primenjuje zalivanjem 1-2 l/ha, najbolje u kombinaciji sa Trianum P ili sa Rizovitalom, počevši od kretanja vegetacije u proleće, kada temperatura zemljišta poraste iznad 10oC, u fazi intenzivnog porasta plodova, tokom berbe, kao i za formiranje rodnog potencijala krajem leta – početkom jeseni. Precizna primena ovog preparata omogućuje visok stepen biološke zaštite u integralnim i organskim sistemima gajenja povrća, jagodastog voća i cveća, podjednako na zemljištu i na kokosovoj kori.

  VENI PRISMA: pH 4-4,5; N 9%; N-NH4 2%; N-NO3 7%; K2O 6%; koloidno srebro-Ag 0,1%

Ovo tečno EC đubrivo sadrži prirodnu abiotsku supstancu elementarnog srebra, koje uz kalcijum, magnezijum, silicijum i gvožđe povećava otpornost biljaka, kroz sintezu fitoaleksina, prirodnog elicitora koji pozitivno utiče na imuni sistem biljaka i povećava prag tolerantnosti/otpornost na najopasnije patogene. Kao svojevrsna vrsta okidača primena ovog preparata ubrzava proces fotosinteze, povećavajući produkciju hlorolasta i sintezu hlorofila. Osim snažnijeg korena, snažnijih i zdravijih biljaka, primena ovog preparata omogućava raniju berbu, a plodovi su krupniji i kvalitetniji. Takođe, štete koje nastaju od napada Ralstonia solanacearuma i Clavibacter michiganensis su značajno manje.

Primenjuje se folijarnim putem u količini 1-2 l/ha, zavisno od potrebne količine vode. Ako se primenjuje navodnjavanjem, dovoljno je 1 l/ha bez obzira na veličinu zalivne norme. Ne meša se sa preparatima koji sadrže sumpor i vodonik-peroksid.