Perene 

  CVETNE TRAJNICE 

Počevši od ranog proleća, preko leta pa sve do kasni jeseni, Vaši cvetni aranžmani će biti izvanredni zahvaljujući brojnim vrstama u ponudi, od kojih posebno izdvajamo:

Aubrieta x hybrida

Aubrieta x hybrida

– zahvalna za pokrivanje parternih površina

Campanula carpatica

Campanula carpatica

– nova serija
– atraktivne boje, kontinuiranog cvetanja

Echinacea purpurea

Echinacea purpurea

Gaillardia aristata

Gaillardia aristata

Lavandula angustifolia

Lavandula angustifolia

  LISNO-DEKORATIVNE TRAJNICE 

Zeleni hit u stalnoj ponudi za Vas obezbeđuje veliki broj vrsti za uređenje zelenih zidova, zelenih krovova, kamenjara i drugih zelenih površina. U ponudi imamo tepih sedume za pokrivanje ravnih i kosih zelenih krovova.
Preporučujemo: Ajuga reptans, Heuchera hybrida, Hosta plantaginea, Salvia officinialis, Sedum (sempervivum; tectorum/veliki izbor).

Ajuga reptans

Ajuga reptans

Heuchera hybrida

Heuchera hybrida

Sedum spp.

Sedum spp.

Salvia officinialis

Salvia officinialis

Plectranthus coleoides

Plectranthus coleoides