Slajder-slika

Filteri

U prodaji se na stanju uvek nalaze: filteri sa diskovima, plastičnim i inoks mrežastim ulošcima, manuelni, ili poluautomatski, veličine 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2 ” i 3”, sa, ili bez ventila za ispiranje, rotacioni disk filteri, hidrociklonski filteri za separaciju peska, peščani filteri za prečišćavanje vode iz otvorenih vodotokova i filterska postrojenja sa adekvatnom automatikom, meračima protoka i samo-ispiranjem.

F1000

F1000

Hidrociklonski separator peska, stvara centrifugalno kretanje vode unutar filtera i time izdvaja čestice peska i ostale krupne čestice iz vode. Tako odvojene teže čestice padaju na dno filtera gde se prikupljaju u donjem rezervoaru, koji se lako može isprati. F1000 je dostupan u veličinama od 1,5”, 2”, 3”, 4”, 6”, 8” i 10”. Radni pritisak je 8 bara, maksimalni pritisak 10 bara. Ovaj tip filtera se koristi kao primarni filter za prečišćavanje voda bogatim peskom (npr. bunari i sl.)

F2000 – peščani filter, koristi pesak kao glavni medij za prečišćavanje vode. Peščani filteri su najefikasnije rešenje za filtraciju vode koja je visoko kontaminirana algama i bakterijama, organskim materijalima, ili ostalim nečistoćama koje najčešće nalazimo u otvorenim tokovima (jezerima, rekama, akumulacijama, kanalima) i sistemima sa recikliranom vodom. Do filtracije dolazi tako što voda prolazi između čestica peska, ili silikona unutar filtera, i na taj način čestice nečistoća ostaju vezane do momenta samo-ispiranja. F2000 za izdvajanje čestica nečistoće iz vode koristi sloj peska dubine 40cm. Čišćenje ovih filtera se vrši ispiranjem čistom vodom u suprotnom smeru kretanja, pa se uvek preporučuje montaža više filtera ovog tipa redno, ili ugradnja nekog drugog tipa filtera koji će služiti za prečišćavanje vode za potrebe ispiranja peščanog filtera. Za ispiranje se može koristiti potpuna automatika, ili se proces ispiranja može izvesti manuelno. F2000 je dostupan u veličinama od 2”, 3” i 4”.

F3200 – automatski, metalni mrežni filter, hidraulički upravljan, predstavlja idelno rešenje za automatske filterske stanice gde elekrična energija kao izvor napajanja nije dostupna. Filter F3200 sjedinjuje kontinuirano kretanje mehanizma sa sisaljkama, kako bi uklonio sve nečistoće sa mreže filtera. F3200 se koristi kao primarni filter za prečišćavanje vode sa velikom količinom prljavštine do 50 ppm, iz reka, jezera, bunara, akumulacija i reciklirane vode. F3200 je kontinualni samočisteći filter, što znači da se radi čišćenja filtera ne prekida proces navodnjavanja. Dostupni su u veličinama od 2” do 20” sa različitom finoćom filtriranja vode od 100, 130 i 200 mikrona. F3200 može biti ugaoni, paralelni-izduženi i paralelni. Radni pritisak je 8 bara, maksimalni pritisak 10 bara.

F3300

F3300

Automatski, metalni mrežni filter, električno
upravljan, istih karakteristika kao i F3200 sa jednom razlikom
da umesto hidrauličkog pogona mehanizma za čišćenje, F3300
koristi elektromotor.

F6100 – plastični mrežni filter, sadrži mrežicu za filtriranje vode velike površine, koja omogućuje duži period između čišćenja mrežice uloška i omogućuje prečišćavanje veće količine vode u jedinici vremena. Dostupan u veličini od ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” i 3”.

F6200 – plastični, poluautomatski mrežni filter – sadrži uložak sa velikom površinom mrežice koja omogućava prečišćavanje veće količine vode u jedinici vremena i povećava vremenski period između čišćenja. F6200 se koristi kao primarni filter u malim sistemima, ili kao rezervni (korektivni) filter u velikim sistemima. F6200 sadrži mehanizam za čićenje mrežice i indikator zaprljanosti filtera koji signalizira kada treba pristupiti čišćenju. Postupak čišćenja i ispiranja tehnički je rešen tako da nije potrebno prekinuti proces navodnjavanja za vreme čišćenja. F6200 je dostupan u veličini od 2” i 3”.

F7000 – plastični disk filter- koristi se kao primarni filter u malim sistemima, ili kao korektivni (rezervni) filter u velikim sistemima. Ovaj filter može zaustaviti i zadržati veliku količinu čvrstih čestica zahvaljujući površini i veličini diskova. F7000 ima najlon telo, pojačano sa fiberglasom, a na unutrašnjoj osovini je niz naslaganih polipropilenskih diskova. Dostupni su u veličinama od 1”, 1½”, 2” i 3”.

Priključne spojnice

Priključne spojnice koje već duži niz godina ugrađujemo u sisteme za navodnjavanje izvanredne su trajnosti, ne cure i lake su za montažu, bilo da se radi o PE cevima, PVC vodovima, ili armiranom crevu. Svih veličina: 9, 16, 17 i 20 mm, sa ili bez ventila, a kod nas možete nabaviti i priključne spojnice i nastavke za traku i tvrde laterale, nastavke za PE creva PN 4 i drugu opremu.

PE spojnice i fitinzi

Na stanju uvek imamo kvalitetne spojnice za nadzemne vodove i distribuciju vode za navodnjavanje, ali i vrlo kvalitetne fitinge za podzemne vodove i sisteme sa višim pritiskom. Profesionalni, napredni sistemi za navodnjavanje izvode se uglavnom PVC vodovima i fitinzima, većinom na lepljenje dvokomponentnim lepkovima.