Slajder-slika

Layflat – Plastična armirana creva

crevo

T-Tape layflat

Ova creva su idealno rešenje za glavni dovod vode, ili za prenosive linije kod sistema navodnjavanja kap po kap. Laka za sakupljanje i čuvanje tokom zime, ne predstavljaju prepreku za prelaz hodnog sistema traktora i mašina kada nisu pod pritiskom. Sva layflat creva proizvedena su naprednom tehnologijom i sjedinjuju proizvod visokog kvaliteta sa homogenom konstrukcijom, što se rezultuje povećanom uzdužnom čvrstoćom i uklanjanjem mogućnosti odvajanja slojeva. Kao dodatnu karakteristiku Layflat creva imaju glatku unutrašnju površinu zida koja smanjuje trenje tj. linijski gubitak pritiska u sistemu. T-Tape Layflat creva su dostupna u dva modela, plavi Layflat MP (Medium Pressure) radnog pritiska od 2,9 do 4,9 bara, i crveni Layflat HP (High Pressure) radnog pritiska od 6,8 do 10,3 bara. Raspolažemo adekvatnim spojnicama, šelnama kao i priključnim spojnicama za traku za navodnjavanje bez ventila i spojnicu sa ventilom.

Osim ovih armiranih layflat creva, za velike projekte na vašem raspolaganju su i Pro-Flat Layflat armirana creva zelene boje, izrađena od premijum PVC materijala, koja služe za razvođenje vode za navodnjavanje u sistemu na većim pritiscima u odnosu na uobičajene. Max flat fleksibilno polietilensko crevo predstavlja najnoviji inovativni proizvod koji nam dolazi iz kompanije Rivulis sa ciljem obogaćivanja ponude, ali i unapređenja ukupnih dometa u proizvodnji.