Slajder-slika

Mikrorasprskivači

Primena mikronavodnjavanja doživela je veliku ekspanziju, delom zbog velike uštede vode, ali i zbog velike uniformnosti emisije i mogućnosti da se u malim intervalima obezbedi idealan vodni režim, ili pak idealna temperatura i relativna vlažnost, ukoliko govorimo o proizvodnji u zaštićenom prostoru. Vrlo fine kapi vode, osim od previsokih temperatura, mogu podjednako dobro da zaštite useve i od slabijih mrazeva.

Rasprskivač 866 na visećoj konzoli, bez, ili sa nepovratnim ventilom, emisije 50, 60 i 70 l/h. Odličan za navodnjavanje useva salate, spanaća, rotkvice i drugih niskih useva u plasteniku, koji se postavlja u rasporedu 4 x 4-5 m. Idealan za regulisanje mikroklime u naprednoj proizvodnji paprike na zemljištu.

Rasprskivač 4191 mister na visećoj konzoli, bez, ili sa nepovratnim ventilom, emisije 20, 50 i 70 l/h. Odličan za navodnjavanje rasada u rasporedu 1 x 1 m, ili za regulaciju temperature i vlažnosti u plasteniku u rasporedu 4 x 4-5 m. (menja se samo glava rasprskivača adekvatnim misterom).

Rasprskivač 861 na stativu, visine 35 cm, emisije 120 l/h. Odličan za navodnjavanje niskih useva na otvorenom polju, ili u tunelima, u rasporedu 4×4-5m.

Rasprskivač 920 na stativu visine 100 cm, emisije 300 l/h. Odličan za navodnjavanje niskih i useva srednje visine na otvorenom polju, u rasporedu 8 x 8-10 m. Neophodan radni pritisak 2-3 bara.

Rasprskivač 920 F3/4” za PVC nastavke.

Rasprskivač 961p sektorski rasprskivač na stativu visine 100 cm sa regulaciom ugla pokrivanja i emisijom 120 l/h. FLF samokompenzovani fogeri za idealnu regulaciju temperature i relativne vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru, za koje je neophodan radni pritisak minimum 3,5 bara. Tavlit fogeri sa nepovratnim ventilom sa minimalnim radnim pritiskom 2,5 bara.

S2000 – Idealan rasprskivač za zalivanje niskih kultura i upotrebu u voćnjacima. Odlikuje se visokom uniformnošću, mlaznicom koja vodu razbija u vrlo sitne kapi, sa tehničkim rešenjem vrlo efikasne anti-insekt zaštite i otpornosti na uticaj atmosferalija. Ovaj rasprskivač je dostupan i sa dodatkom za kompenzaciju pritiska (regulatorom protoka) pa ga je moguće upotrebiti i na terenima pod nagibom, ili u jako dugim redovima. Na vrhu rasprskivača postoji kukica pomoću koje je rasprskivač moguće zakačiti za prvu podužnu žicu, ili neki drugi nosač. Takođe za ovaj rasprskivač, kada se koristi u voćarstvu, u ponudi je i emiter koji smanjuje okvašenu površinu u prvim godinama voćnjaka kada su zahtevi za vodom manji i kada je biljka pa i korenov sistem manjeg volumena. Jednostavnim skidanjem limitera omogućava se maksimalni dijametar kvašenja. Na rasprskivač S2000 je moguće postaviti i graničnik koji sprečava kvašenje stabla prilikom zalivanja.