Tvrdi laterali

D2000

D5000

RIVULIS ex. John Deere Water je na svetsko tržište izbacio novodizajnirane pločaste kapljače integrisane na zid laterala različite debljine. Zeleni hit Vam nudi tvrde laterale pod oznakom D2000 za korišćenje na ravnim terenima i D5000 sa kapljačem sa kompenzacijom pritiska, koji se može koristiti na strmim terenima i velikim dužinama.

D2000 – inovativni pločasti kapljač koji smanjuje otpor protoku vode i omogućava njegovo instaliranje na veće dužine u poređenju sa sličnim cilindričnim kapljačima. Karakteriše ga velika površina filtracije, veliki kanal kapljača i lavirint koji stvara turbulentno kretanje koje sprečava začepljenje. Preporučen radni pritisak je 1 bar i zahteva filtraciju vode od 130 mikrona (120 mesh).

D5000 – lateral sa integrisanim pločastim kapljačem sa kompenzacijom pritiska i ujednačenom emisijom u rasponu od 0,5-3,5bara. Kapljač je dizajniran tako da ima veliki broj ulaznih filtera na svom telu sa velikim poprečnim presekom lavirinta što sprečava pojavu začepljenja. Ukoliko ipak dođe do pojave začepljena, dizajn ovog kapljača omogućuje njegovo samočišćenje. Sa svim ovim pogodnostima i sa preciznom regulacijom emisije ovaj kapljač je idealan izbor za korišćenje na strmim terenima i velikim dužinama. D5000, debljine zida 15mila tj. 0,4 mm sa slitovanim emiterom je idealan izbor za podpovršinsko (SSDI) navodnjavanje.