Ubodni kapljači

U novije vreme se u oblasti mikronavodnjavanja sve više koristi tzv, kapilarni sistem za navodnjavanje, koji omogućuje vrlo preciznu aplikaciju rastvora đubriva kod gajenja povrća, voća i cveća na supstratima u blokove, saksije ili vreće sa grodanom, kokosom, ili nekim drugim supstratom. Driperi kojima raspolažemo mogu biti bez, ili sa kompenzacijom pritiska (regulacijom protoka), a kada je sistem vezan za mikser mašinu, onda obavezno preporučujemo CNL driper, koji nakon prestanka intervala navodnjavanja više ne emituje rastvor, omogućavajući održavanje konstantnih parametara u sistemu. Takođe nudimo ubodne kapljače sa uloškom (lako ispiranje) i kompenzovane kopljaste kapljače.

E-1000_broun

E1000

je ubodni kapljač bez regulacije protoka sa nekoliko ključnih karakteristika kojima se ovaj kapljač izdvaja od drugih iz svoje klase. Jedno od glavnih karakteristika je dvodelno telo koje se lako rastavlja za potrebe čišćenja. E1000 ima multifunkcijski izlaz koji pruža mogućnost konekcije razdelne ruže (manifold), ili direktne konekcije PVC mikro creva 3×5 mm na isti kapljač. Njegov niski profil smanjuje mogućnost oštećenja pri svakodnevnom poslu i manipulaciji, a sa različitim bojama u kojima je standradno dostupan, lako se klasifikuje po količini emitovane vode (braon 2 l/h, crni 4 l/h, zeleni 8 l/h). Radni pritisak kapljača je od 0,8 do 2 bara.

superfit-1

superfit-2

Supertif, Supertif ND

Kapljači za izvanrednu regulaciju i kontinuiran protok vode u širokom rasponu pritisaka su idealan izbor za Vas. Predstavljaju dobro rešenje za aplikaciju na nagnutim terenima, ili dugim redovima. Svi Supertif kapljači imaju samoaktivirajući mehanizam ispiranja koji sprečava zapušavanje i proizvedeni su od vrhunskih materijala koji osiguravaju dugovečan i precizan rad. Supertif ND ima dodatno ugrađen “non drain” mehanizam koja sprečava curenje vode nakon gašenja sistema. Radni pritisak je 0,6 do 3,5 bara. Ovi kapljači su dostupni sa emisijom od 2,2 l/h, 3,85 l/h i 7,8 l/h.

katif-1

Katif

je ubodni “dugmast” (button) kapljač sa kompenzacijom pritiska (regulacijom protoka), koji odlikuje nekoliko karakteristika kao što su: mehanizam samočišćenja, niski profil i visoko precizna membrana za regulaciju protoka. Proizveden je od vrhunskih trajnih materijala, zaštićen od UV degradacije i otporan na hemikalije i đubriva koja se najčešće
koriste u poljoprivredi, što sve zajedno osigurava dugovečnost Katif-a. Katif je u punudi sa dve opcije izlaza, na vrhu kapljača, ili bočno i sa protokom vode od 2,3 l/h, 3,75 l/h i 8,4 l/h. Radni pritisak kapljača je od 0,8 do 3 bara. Ovaj kapljač je odličan izbor za navodnjavanje na strmim terenima ili kod dugih redova.