Ventili

V1000

Zeleni hit na stanju ima sve vrste kuglastih ventila, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, hidrauličkih manuelnih, ili elektro ventila, sa ili bez regulacije pritiska. Za velike sisteme sa lepljenjem vodova koristimo PVC ventile, a sisteme po zalivnim deonicama opremamo leptirastim, nepovratnim i vazdušnim ventilima.

V1000

Hidraulički ventil sa regulacijom pritiska i protoka.
Idealan izbor za male sisteme. Dostupan u veličini od 6/4” i 2” sa ručnim ili elektro upravljanjem.

V2000

V2000

Hidraulički ventil koji je dizajniran za više namena u sistemu za navodnjavanje uključujući jednostavno otvaranje/zatvaranje i regulaciju pritiska. Telo ventila je konstruisano tako da omogući maksimalan protok vode uz minimalni gubitak pritiska. Napravljen je od materijala otpornih na hemikalije što garantuje njegovu dugovečnost. Ovi ventili su dostupni sa različitim načinima spajanja (navoj, lepak, flanša) kao i različitim načinom njihovog upravljanja (hidrauličkim ili elektro). Dostupan u veličinama od 2” do 6”.

V3000

V3000

Hidraulički ventil metalnog tela dizajniran za visoke pritiske i velike protoke. Ovaj ventil je dostupan kao običan hidraulički ventil, hidraulički ventil sa regulatorom pritiska ili kao sigurnosni hidraulički ventil. Dostupan u veličinama od 2” do 10” sa različitim načinima spajanja i upravljanja (ručno, elektro, hidrauličko).