Filclair

Multiclair Multispan plastenici svojim visokim kvalitetom i dizajnom predstavljaju sam vrh ponude objekata zaštićenog prostora u Evropi. Konstrukcija je izrađena od najkvalitetnijeg galvanizovanog čelika, debljine zida 1,5 i 2mm. Konstrukcije su izrađene od materijala istog kvaliteta, bilo da je reč o objektima od nekoliko stotina kvadrata, ili objektima od nekoliko hektara. Širina brodova može biti: 6,4; 8; 9,6 m ili 12 m. Filclair objekti mogu imati ugrađenu kompletnu prateću opremu potrebnu za postizanje adekvatne mikroklime u zaštićenom prostoru koju kontroliše meteorološka stanica, uključujući krovno, bočno i čeono provetravanje, sistem ventilatora i po želji termalnih zastora. Visina do oluka je 3,5 m, 4 m do 5,5 m, a visina do slemena 5 m, 6,2 m do 7,5 m.

Kao posebno inovativno rešenje ističemo krovno provetravanje u oluku Aero 9600, koje zahvaljujućI venturi efektu izvanredno reguliše pregrevanje unutrašnjosti, ali i predstavlja veliku sigurnost u slučaju iznenadnog vetra, pogotovo ako automatski sistem zatvaranja nije u funkciji. Najmoderniji i najnapredniji sistem Everest ima dvostruko krovno „leptir“ provetravanje, a dizajniran je za najsavremeniji pristup hidroponskoj proizvodnji sa potpunom kontrolom mikroklime unutrašnjosti plastenika. Galvanizovani oluci i stubovi su presvučeni kvalitetnom epoksi belom bojom, što u značajnoj meri smanjuje zagrevanje unutrašnjosti plastenika. Iz ponude izdvajamo i Verti Clair pojedinačne i bitunel plastenike, visine u slemenu 3,93 m, u oluku 2,5 m i visine horizontalnog kačenja biljka 2,74 m, koji su posebno interesantni za proizvođače cveća.