mrezarnici-nastresice

Oprema za plastenike

U našoj ponudi se nalaze najbolje jednostruke i trostruke aluminijumske lajsne sa PVC ulošcima za bočno i krovno provetravanje plastenika, okrugle aluminijumske lajsne za bočno namotavanje folije, četvorougaone lajsne za krovno leptir provetravanje, sve vrste mesinganih klipsi za učvršćivanje folije dijametra 1/2“, 3/4“, 1“ i 2“, kompleti aspiratora za uduvavanje vazduha između dve folije sa prezostatima za automatsku kontrolu pritiska, motori sa reduktorima i vratilima za bočno i krovno otvaranje spregnuti sa senzorima za kišu, vetar i temperaturu, ventilatori za provetravanje i recirkulaciju vazduha, stolovi za proizvodnju rasada, automatske rampe za navodnjavanje i ishranu rasada i saksijskog bilja, kolica za vođenje biljaka, kolica-rampe za hemijsku zaštitu useva i druga oprema i uređaji.

U savremenoj hidroponskoj proizvodnji povrća, voća i cveća koriste se u podjednakoj meri inertni i organski supstrati.

Osim proizvodnih vreća (jastuka) sa kamenom vunom, koristi se i perlit, vulkanski tufovi, a u novije vreme kokosova kora i vlakna, ili tresetne supstratne smeše. Za njihovo postavljanje i obezbeđivanje dobre drenaže, neophodne su adekvatne kanalice, koje će odvesti filtriranu vodu. Na taj način se ostvaruje optimalna vlažnost u plasteniku a takođe ostvarujemo i bolji toplotni režim. Kod najsavremenijih zatvorenih sistema hidroponske ishrane, kanalice obezbeđuju stalno kruženje rastvora za ishranu uz dezinfekciju UV lampama i obogaćivanje rastvora novom količinom hraniva.

U ponudi Zelenog hita u saradnji sa izraelskom firmom MAPAL nalaze se nekoliko sistema PVC kanalica, koje su cenovno pristupačnije i mnogo lakše za postavljanje i manipulaciju.

– Jednostavne kanalice za proizvodne jastuke.
– Kanalice bez drenažnog uloška za rasuti materijal: kokos, supstrat, perlit.
– Duple kanalice sa drenažnim uloškom za rasuti material.
– Kanalice za proizvodne jastuke i kese sa drenažnim uloškom.
– Viseće PVC kanalice 210 mm za proizvodne jastuke širine 20 cm.
– Viseće PVC kanalice 110 mm sa PVC uloškom 100x10x10 cm za jagodu i salatu.

Uz kanalice, drenažne distancere i uloške, Mapal proizvodi i sve vrste prateće opreme neophodne za instalaciju drenažnog sistema kod gajenja povrća, začinskog bilja, rezanog cveća i jagode.

U saradnji sa domaćim i stranim isporučiocima opreme za Vas obezbeđujemo i metalne galvanizovane epoksi zaštićene kanalice, različitih dimenzija, oblika, veličine drenaže i namene.