plus-fog-fogeri

PLUS FOG Fogeri

„PulsFOG“ je foger nemačke proizvodnje koji se koristi u plastenicima i staklenicima za zaštitu od bolesti i štetočina, na farmama domaćih životinja za dezinfekciju i dezinsekciju, dok se u komunalnoj higijeni pomenuti aparat koristi u suzbijanju muva, za zaštitu od komaraca i sličnih štetočina. Zbog visoke temperature prilikom sagorevanja u izduvnoj cevi, stvara veoma fine čestice veličine svega 15 mikrona, koje u potpunosti ispunjavaju prostor u kome se koristi. Daljina do koje čestice dopiru je 50 m, a kod snažnijih fogera i čitavih 100 m. Velika prednost ovog ULV generatora, u odnosu na druge koji se koriste za iste ili slične namene, je u velikoj uštedi vremena, radne snage i količine preparata. Primer: visoki plastenik od 2000 m2 unutrašnje zapremine 7000 m3 se tretira (zadimi) za 10 minuta sa samo, 7-8 l vode sa preparatom.

U ponudi su od jednostavnijih, pristupačnijih modela, preporučljivih za male proizvođače, kao što je K-10 SP, do najboljeg modela u ponudi K-22 BIO. “K-22 BIO” ima dva para dizni, od kojih je u jednom paru sagorevanje na samo 40°C. Rastvoreni preparati dolaze u dizne iz dva rezervoara zapremine po 5 l. Ovaj aparat omogućuje uspešnu primenu i mešanje različitih formulacija pesticida: EC– koncentrovanih emulzija; WP– vodorastvorljivih prašiva; WG–vodorastvorljivih granula, a zbog jedinstvenog tehničkog rešenja i većina biopreparata, npr. Bacillus thuringiensis var kurstaki.

Radi bolje perzistentnosti i duže stabilnosti čestica u atmosferi koristi se dietilen-glikol, koji se dodaje u oba rezervoara u određenom procentu, tako da unutrašnja atmosfera plastenika, ili staklenika ostaje zasićena česticama magle duže vreme, što je uslov dobrog delovanja bioloških preparata (npr. ENZIKUR), ili nekih insekticida sa gasnom fazom. Na svinjogojskim i živinarskim farmama se fogeri upotrebljavaju za potrebe dezinfekcije, sanitacija i redovnog suzbijanja muva i drugih štetnih insekata.