Stiroporski kontejneri

stiroporski-kontejneri

Stiroporski kontejneri se mogu koristiti duži niz godina, jer se lako dezinfikuju ispiranjem vodom pod visokim pritiskom uz dodatak formalina, varikine, ili nekog drugog dezificijensa. Mada zahtevaju više skladišnog prostora za odlaganje tokom perioda kada nisu u upotrebi i pojačanu brižljivost, kako bi se izbegla eventualna oštećenja od glodara, ili od ptica, sam materijal od koga su izrađeni, kao veoma dobar izolator, obezbeđuje ujednačenu temperature supstrata za nesmetan porast i razviće rasada. Plastični kontejneri imaju otvore nešto veće zapremine, ali su postavljanje na podlogu, manipulacija i konačno vađenje rasada i delimično otežani. Izuzetno je teško uskladiti adekvatno grejanje vazduha i potrebu kvalitetnog ukorenjavanja u supstratu. Uz to kod plastičnih kontejnera teže je zbirno izbijati rasad spreman za rasađivanje, te su vrlo nepraktični kod automatskih sadilica.

1. Stiroporski kontejneri 40 otvora koriste se za gajenje rasada plodovitog povrća u prvom redu vrežastih vrsti povrća: krastavca, tikvice, dinje i lubenice, naročito za sezonsku proizvodnju (mlađi rasad starosti do 5 nedelja), ali i za paradajz za otvoreno polje.

2. Stiroporski kontejneri 84 otvora najčešće se koriste za gajenje rasada paprike za sezonsku proizvodnju, ređe za rasad salate (zimska proizvodnja) i sve ostale vrste plodovitog povrća koje se kasnije pikiraju u saksije odgovarajuće veličine.

3. Stiroporski kontejneri 104 otvora. Rasad salate najčešće gajimo upravo u ovim kontejnerima, a kod rane proizvodnje kupusnjača ovo je takođe adekvatna zapremina supstrata, kao i za rasad cveća i začinskog bilja.

4. Stiroporski kontejneri 160 otvora koriste se za proizvodnju kupusnjača, salate za sezonsku proizvodnju, lekovitog bilja, cveća i sadnica svih ostalih vrsta povrća za naknadno pikiranje.