Folije za nastrešnice i skladišta

Folija-nastresnica-za-stranicu

Folije za nastrešnice 

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo folije za pokrivanje zasada borovnice, maline, stonog grožđa i drugih drvenastih voćnih vrsta namenjenih svežoj konzumnoj potrošnji sa relativno visokom cenom u ranoj proizvodnji namenjenoj izvozu poput trešnje i kajsije. OROPLUS predstavlja novi brend kod koga su folije za nastrešnice širine 1,5 do 2,4 m pretežno debljine 150 do 180 mic sa ojačanjem na središnjem delu u širini od 30 cm debljine 500 mic u kojim folija naleže na vršne kape i podužnu pocinkovanu žicu. Po rubovima su takođe slojevi debljine 500 mic široki 10 cm sa nitnama koje služe za pričvršćivanje na podužnu središnju pocinkovanu žicu. Maksimalna visina
stubova je 3,2 m sa slemenom višim minimalno 50 do 80 cm od maksimalne visine biljaka, odnosno od poprečne sajle. Maksimalno međuredno rastojanje je 3 m.

Od drvenastih vrsti kao što su trešnja i kajsija neophodno je da visina stubova bude čak do 4,5 m, a međuredno rastojanje do 4 m. Debljina folije je najčešće 200 mic, a širine koje se rade kreću se od 3 do 4 m.

Folije za skladišta

– Belo-crna folija, debljine 200 mic, širine 14 m pogodna za gajenje pečuraka kao i za skladišta, garaže, nadstrešnice, ali se može koristiti i za pokrivanje dna bazena, ili vodozahvata.
– SOLARIG XM 260 (belo-crna, tkana folija), namenjena za izgradnju skladišta, koja se izrađuje samo po narudžbini, po tačnim dimenzijama.