Slika-slajder

Geomembrane za vodozahvate

super-seal-logo

Geomembrane su specijalna vrsta folija namenjena za polaganje na dno akumulacija, bazena i kanalske mreže, na zidove brana, nasipa i oblaganje rezervoara u kojima se prikuplja, skladišti i priprema voda sa namenom upotrebe u poljoprivredi, ili u komunalne svrhe. LDPE folija debljine 300 mic, maksimalne širine 12 metara i garancije 3-5 god, LDPE folije debljine 500 mic imaju trajnost 5-10 godina. Za industrijska postrojenja i odlagališta jalovine koriste se HDPE folije debljine 1 i 1,5 mm.

Za Vas obavljamo poslove projektovanja vodozahvata, kao i polaganje agrotekstila i lepljenje geomebrana, te instalaciju odgovarajućeg usisnog voda sa pripadajućom filterskom stanicom.