MONITORING

U ponudi ZELENOG HITA od KOPPERT-ovih proizvoda možete naći različite vrste lepljivih ploča i feromonskih klopki. Prisutnost određenih štetočina utvrđujemo vizuelnim pregledom klopki i raznobojnih lepljivih ploča. Postavljanjem tih ploča u kombinaciji sa feromonima unutar objekta, moguće je delimično smanjiti brojnost štetočina i još važnije, na vreme primeniti zaštitu

  TUTASAN je patentirana klopka, koja se koristi u kombinaciji sa PHERODIS feromonima u kontroli paradajzovog moljca (Tuta absoluta), kao i velikog broja drugih vrsta leptira i moljaca, kako na polju, tako i u zaštićenom prostoru. Jednostavna je za rukovanje i opremljena je sistemom za kontrolu vode. Koriste se 20-25 klopki po hektaru ili 30 u slučaju poluzaštićenog prostora pokrivenog mrežom, ravnomerno raspoređene, na najmanjoj udaljenosti jedne od druge 15 do 20 m. Obično se kapsule menjaju na 4 do 6 nedelja. Klopke se postavljaju tokom pripreme zemljišta, najkasnije prilikom rasađivanja useva paradajza, na samoj površini leja ili vreća za hidroponsku proizvodnju, nikako na većoj visini od 40 cm.

Neophodno je redovno održavati nivo vode u klopkama i dodavati tečni sapun ili neko ulje biljnog porekla na površinu tečnosti. Klopke služe podjednako za praćenje brojnosti, kao i za aktivno sakupljanje.

 

  BUXATRAP je novi proizvod – klopka za monitoring i kontrolu šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis), koja se koristi u kombinaciji sa PHERODIS feromonskom kapsulom za zaštitu vrsta iz roda Buxus (B. sempervirens, B. sinica, B. colchica), koje su izuzetno ugrožene usled posledične infekcije gljivičnim
oboljenjem Cylindrocladium buxicola. Suzbijanje insekticidima je skopčano sa velikim brojem ponavljanja tretmana i sa vrlo niskom efikasnošću, tako da se biološki sistemi zaštite nameću kao neizbežni način kontrole.

  DROSOSANTRAP je namenjena za praćenje i kontrolu azijske vinske mušice (Drosophylla suzuki), koja se u zavisnosti od brojnosti populacije raspoređuje na sledeći način. Za monitoring i preventivno suzbijanje koriste se 1 do 2 kopke na 1000 m2. Kod slabijeg napada u kurativne svrhe, postavlja se 7-10 klopki, a kod jakog napada najmanje 20 Drososan klopki. Preporučuje se da se lovne klopke postave neposredno pred početak zrenja. Iste se napune, svaka sa 200 ml atraktanta i potom okače na biljke, najmanje na visini od 1 m iznad površine zemljišta, poželjno u senci, podužnim stranama zasada. Potrebno je redovno dopunjavati tečnost u klopkama.

  DELTATRAP su klopke koji se koriste u kombinaciji sa PHERODIS feromonskim dispenzerima za
praćenje brojnosti i kontrolu štetnih insekata. U pakovanju se nalaze dve klopke sa kukama i osam lepljivih umetaka. U klopku se postavljaju lepljive trake na koje se postavljaju određeni feromonski dispenzeri i to uvek isti feromon na istu klopku, kako ne bi došlo do mešanja feromona. Da bi se kvalitetno kontrolisali štetni insekti, potrebno je postaviti 2-4 deltatrapa po hektaru za moljce i leptire. Za brašnaste štitaste vaši (Pseudococcus spp., Planococus spp.) jedan deltatrap klopka ide na 500 do 1000 m2. Klopke se postavljaju na 10 c iznad biljke na mestima gde je omogućena visoka preglednost.

Ukoliko se postavljaju klopke u cilju kontrole više vrsta štetnih insekata, potrebno je klopke sa različitim feromonima udaljiti jedne od druge radi što veće efikasnosti.

  PHERODIS feromonski dispenzeri dolaze u pakovanju po 4 komada i imaju potpunu specifičnost na vrstu i pol određenih štetočina. Njihovo trajanje ograničeno je na 6 nedelja. Na raspolaganju imamo feromonske umetke za sledeće vrste moljaca: Adoxophyes orana, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Anarsia lineatella, Autographa gamma, Cacoecimorpha pronubana, Cameraria ohridella, Ceratitis capitate, Chilo suppressalis, Chrysodeixis chalcites, Clepsis spectrana, Cossus cossus, Cryptophlebia leucotreta ( Thaumatotibia leucotreta), Cydia funebrana, Cydia pomonella, Cydia pyrivora, Cydia splendana, Cylas formicarius elegantul, Dacus oleae, Duponchelia fovealis, Eupoecilia ambiguella, Euzophera punicaella, Grapholita lobarzewskii, Cydia (=Grapholita) molesta, Helicoverpa armigera, Heliothis virescens, Keiferia lycopersicella, Lacanobia oleracea, Lobesia botrana, Mamestra brassicae, Musca domestica, Operophtera brumata, Opogona sacchari, Ostrinia furnacalis, Ostrinia nubinalis (EZ-strain), Pandemis heperana, Pectinophora gossypiella, Phtorimaea operculella, Phyllonocyter corylifoliella, Phyllonorcyter blancardella, Plodia / Ephestia, Plutella xylostella, Prays oleae, Rhagoletis cerasi, Riptortus clavatus, Sesamia nonagrioides, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura, Symmetrischema tangolias, Synanthedon myopaeformis, Synanthedon pyopaefo, Synanthedon tipuliformis, Tecia solanivora, Thaumetopoea processionea, Thaumatotibia leucotreta ( Cryptophlebia leucotreta), Trichoplusia ni, Tuta absoluta, Vitacea polistiformis, Zeuzera pyrina.

Specifični feromonski dispenzeri su još dostupni za trvdokrilce Rhynchophorus ferrugineusiIi za brašnastu štitastu vaš Planococcus citri.

  HORIVER – Žute lepljive ploče koriste se za praćene štetočina kao što su lisne vaši, bela leptirasta vaš, trips, mineri i kompostne muve.
Raspoložive dimenzije su:

  • 25 x 10 cm male – (8 dvostranih + 2 jednostrane lepljive ploče)
  • 25 x 20 cm srednje – (20 dvostranih + 2 jednostrane lepljive ploče)
  • 25 x 40 cm velike – (10 dvostranih + 2 jednostrane lepljive ploče)

Ove ploče imaju ecencijalnu ulogu u praćenju brojnosti populacije i delimičnoj eliminaciji štetočina. Na visokim usevima (paradajz, paprika, krastvac) postavljaju se tik iznad vrhova useva, dok se kod nižih useva postavljaju da vise na visini od oko 30 cm iznad vrhova biljaka. Postavljanje je obavezno na mestima gde je očekivano prisustvo štetočina veće, oko vrata, na čelima plastenika, kao i kod bočnih ventilacionih otvora. Obavezno ih treba zameniti kada se ispune ulepljenim insektima a naročito kada usev preraste njihovu visinu.

Obično se postavlja 5 Horiver ploča na svakih 1000 m2, osim kada se ploče koriste u samoj kontroli (izlovljavanju) štetnih vrsta insekata.

  HORIVER-TR plave lepljive PE ploče se koriste za praćenje pojave i intenziteta napada tripsa.

Raspoložive dimenzije su:

  • 25 x 10 cm male – (8 dvostranih + 2 jednostrane lepljive ploče)
  • 25 x 40 cm velike – (10 dvostranih + 2 jednostrane lepljive ploče)

Postavljanje plavih ploča za detekciju i praćenje tripsa je od posebne važnosti u najranijim fazama porasta i razvića, pre nego što krene cvetanje, te brojnost prisutne populacije tripsa naglo poraste. Na malim pločama (25 x 10 cm) imamo označenu mrežu kvadratića, što umnogome olakšava brojanje.

 

  LUREM-TR – Ovaj atraktant za tripsa koristi se da odrasle jedinke učini mnogo aktivnijim, kako bi ih lepljive ploče za praćenje brojnosti što ranije privukle, pogotovo u vreme kada nema cvetanja i kada se pupate razvijaju iz površinskog sloja zemljišta usled povećanja temperature. Koristi se za sve gajene vrste u zaštićenom prostoru.

Dispenzer ima perforiranu membranu što omogućuje sporo odavanje sadržaja u okolnu sredinu. Kada se skine zaštitna aluminijumska folija, dispenzer se prilepi na lepljivu ploču, tako da zadnja strana uvek bude slobodna. Optimalan efekat se može očekivati samo na dovoljno visokim temperaturama, mada ovaj sistem funkcioniše tokom čitave godine.

  FLY FRUIT ATTRACTANT – Ovaj atraktant za azijsku vinsku mušicu i za druge štetne vrste deluje na temperaturama iznad 10oC. Osim u jagodastom voću koristi se i na drugim vrstama koštičavog voća. Isporučuje se u kantama zapremine 5 l. Čuvati u mraku na temperaturi od 2 do 30 oC.

  HORIVER TUTA – Ove lepljive klopke (ploče) crne boje koriste se za praćenje i kontrolu paradajzovog moljca Tuta absoluta.

Raspoložive su u dimenzijama:

  • 25 x 40 cm – (10 dvostranih+ 2 jednostrane) i na sebi imaju male otvore koji olakšavaju njihovo postavljanje.

U mlađim usevima potrebno je crne lepljive ploče obesiti vertikalno, vrlo blizu površine zemljišta (15-25 cm). Kod starijih useva, klopke treba okačiti nešto više (oko 50 cm) u odnosu na površinu zemljišta. Uvek treba da su postavljene blizu redova, najbolje blizu vrata ili bočnih otvora. Najbolje je u prevenciji koristiti jednu ploču na 500 m2. Ako imamo oaze (tzv. “hot spots”) u kojima želimo potpuni efekat njihove primene, onda je potrebno imati jednu crnu lovnu klopku na svakih 100 m².

  ROLLERTRAP – Ove lepljive trake žute boje su dostupne u različitim dimenzijama:

  • 15 cm x 100 m;
  • 5 cm x 100 m;
  • 15 cm x 500 m;
  • 30 cm x 100 m;

Koriste se za hvatanje štetočina na mestima u objektu gde ih je izrazito veliki broj – na lukovima, otvorima za ventilaciju i prozorima. Treba ih postavljati dok su kulture niže rastom, odmah nakon sadnje ili neposredno pre sadnje, na visini od 25 cm iznad vrhova, za uže trake, odnosno 40 cm za trake širih dimenzija. Lepak deluje bolje na sobnim temperaturama, pa kod negrejanih objekata treba sačekati izvesno vreme.

Efikasno privlači belu leptirastu vaš, trips, kompostnu mušicu, minere i vaši. U slučajevima slabijeg napada dovoljna je jedna lepljiva traka na 1000 m2. U slučaju jakog napada, koristite 2 lepljive trake na svakih 1000 m2 zaštićenog prostora.

  AMARILLO – Amarilo je specijalni lepak žute boje koji se nanosi na različite PE materijale u objektima zaštićenog i poluzaštićenog prostora i koji omogućuje smanjenje brojnosti štetočina: leptiraste vaši, duvanov i kalifornijski trips, kompostnu muvu, različite vrste minera i vaši. Može se nanositi motornom prskalicom ili četkom, na komade streč folije ili na suknjice koje se koriste u tunelskim objektima, kao i na druge pokretne plastične predmete (boce, kante) sa funkcijom izlovljavanja i smanjenja brojnosti populacije štetnih insekata. Prednost ovakvog pristupa je što se nanošenje lepka može ponoviti na istu površinu bez zamene plastike, istog momenta kada se na površinu zalepi preveliki broj insekata.

ADITIVI

U ponudi Koppert-a nalaze se i proizvodi bez kojih nije moguća efikasna integralna ili biološka zaštita.

  ATTRACKER – Tamo gde ne koristimo biološku zaštitu u suzbijanju tripsa (mali plastenički tuneli, proizvodnja na otvorenom polju, prethodno korišćenje vrlo toksičnih hemijskih preparata), prisiljeni smo na standardno hemijsko suzbijanje, koje ima ograničen efekat, naročito kod bujnih useva gde se populacija skriva, najčešće u pazuhu listova.

Hemijski preparati sve manje deluju, jer je sve veća indukovana otpornost tripsa. Kombinovanjem 2 – 4 l/ha Attracker-a sa hemijskim preparatima na bazi abamektina i spinosada i drugih aktivnih materija postižu se bolji rezultati u suzbijanju tripsa. Attracker sadrži različite šećere (glukozu, fruktozu, saharozu), koji utiču na ponašanje i kretanje tripsa, tako da ih mame iz njihovih skrivenih mesta na ishranu i na taj način hemijski preparati imaju izvrsno delovanje nekoliko sati po primeni.

 

  ENTOFOOD su jaja Ephestia kuehniella tretirana UV zračenjem koja se koriste kao alternativna hrana za odrasle jedinke i nimfe predatorske bube Macrolophus pygmaeus i Orius laevigatus kojom se populacija predatora može razviti u slučaju odsustva plena, tj. štetočina u objektu zaštićenog prostora. Bočica od 100 ml sadrži 10 g jaja Ephestia kuehniella, pomešana sa 50 g cisti (jaja) Artemia spp., dok pakovanje od 500 ml sadrži 50 grama jaja Ephestia kuehniella i 250 grama jaja Artemia spp.

  ARTEFEED je preparat od obrađenih cisti morskih račića Artemia spp. Isporučuje se u velikim pakovanjima od 2,5 kg a koristi se za podizanje i umnožavanje populacije Macrolophusa u objektima bez prisustva bele leptiraste vaši kao potencijalnog plena. Prvih 6 nedelja se korsti Entofood, a potom se u odsustvu populacije bele leptiraste prelazi na Artefeed. Najbolji način primene je korišćenjem mini airbuga sa zatvorenim ventilacionim otvorima i isključenim ventilatorima.

PRIMENA BIOLOŠKIH SISTEMA MINI-AIRBUG   je ručni dozator, koji ravnomerno izduvava preciznu količinu određene vrste predatora sa nosačem, na biljni materijal. Takođe se mogu primenjivati i odgovarajući aditivi, odnosno hrana za predatore Atrefeed i Entofood.

Uređaj se sastoji od duvaljke, 2 baterije od 6 V sa punjačem, smeštenih u torbici na pojasu i podesivog dozatora sa posudom za mešanje. Ovaj uređaj omogućuje vrlo brzu, efikasnu i ravnomernu aplikaciju predatorskih vrsti grinja na useve koje štitimo u biološkom sistemu. Udaljenost na koju se efikasno aplicira predatorska vrsta sa nosačem je do 2 m od staze kojom se krećemo.