natu-gro-koncept

NATU GRO concept

Na oglednom polju Zeleni hit u toku su intenzivna ispitivanja primene novih bioloških preparata-stimulatora rasta: ProParva, ProTerum, ProFortum, Linafer i FortaFol.

Posebno ističemo dobre rezultate u primeni preparata ProParva od nicanja, preko pikiranja rasada, do kritičnih faza zametanja paradajza, kao i preparata FortaFol u kontroli bolesti uvenuća. Linafer je novi soj korisne bakterije Bacillus amyloloquefaciens sa sinergističkim delovanjem.

Na osnovu preliminarnih rezultata, primena ovih prepearata sa Trianumom omogućuje visok stepen biološke zaštite u integralnim i organskim sistemima gajenja povrća, jagodastog voća i cveća, podjednako na zemljištu i na kokosovoj kori. Kada se na zemljištima, redovno đubrenim Fometovim kompostiranim organskim đubrivima, redovno koriste Trichoderma harzianum T-22, Bacillus amyloloquefaciens FZB-42 i različiti makromolekuli, kao fulvo kiseline, ekstrakti morskih algi, i aminokiseline male molekulske mase, prirodno je očekivati visoku stabilnost ekosistema, ne samo sa stanovišta biološke zaštite od štetočina već i visoku otpornost na preovlađujuće patogene korena i prizemnog dela stabla. Sa velikim entuzijazmom naš tim nastavlja sa ispitivanjem integrisanog načina primene svih ovih biostimulatora u cilju iznalaženja što prirodnijeg načina gajenja povrća i voća premijum kvaliteta i ukusa.