Održavanje zemljišne plodnosti i fitosanitarnog stanja

Novi koncept Indukovane Sistemične Otpornosti podrazumeva u podjednakoj meri redovno unošenje kompostirane organske materije (stajnjaka), gde u jednom gramu visoko-humifikovanog stajnjaka ima i nekoliko milijardi korisnih organizama, i primene mikoparazitnih mikroorganizama. Unošenje kompostiranih organskih đubriva doprinosi boljem ostrukturivanju i poboljšanju agrohemijskih osobina zemljišta. Pojačana mikrobiološka aktivnost takođe doprinosi i smanjenju brojnosti patogena zbog konkurentskih odnosa prema osnovnim činiocima sredine. Često se sa stajnjakom istovremeno kompostiraju i uljne pogače i biljni ostaci nima, karanje, buhača, ricinusa i drugih vrsta bilja, kako bi različite materije sadržane u biljnim izlučevinama, delovale alelopatski na zemljišne štetočine i patogene smanjujući njihovu brojnost.

U isto vreme se sa setvom ili sadnjom, ili neposredno nakon toga i u toku vegetacije putem navodnjavanja, primenjuju drugi korisni organizmi, takozvani biostimulatori, koji različitim mehanizmima smanjuju brojnost patogena. Inokulacijom semena, te kasnijom kolonizacijom i epitelizacijom korenovog sistema se u simbiotskom odnosu dobijaju različite materije koje doprinose i u specifičnom ispoljavanju naslednih osobina otpornosti (imunomodulatori). Ovim putem se vremenom smanjuje potreba intenzivne hemijske zaštite od bolesti i štetočina.

trianum

TRIANUM

TRIANUM (Trihoderma harzianumT22) – netoksični biološki Koppert-ov proizvod, svrstan u sredstva za ishranu bilja, mikrobioloških stimulatora rasta. Omogućuje bolje usvajanje hraniva i vode i brži transport kroz sprovodne snopiće. Rastvara teško pristupačan fosfor iz sekundarnih i tercijernih jedinjenja, kao i gvožđe, mangan i cink čija se pristupačnost smanjuje precipitacijom. Aplikacijom Trianuma stvaraju se uslovi oko korenovog sistema biljke, koji onemogućavaju razvoj patogenih gljivica i luče se materije koje povećavaju otpornost na većinu gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Osim konkurencijom, ova korisna gljiva mikoparazitira patogene. Lučenjem glukonaza, proteinaza, celulaza i hitinaza najpre razara ćelijski zid, a potom u potpunosti uništava micelije i na taj način štiti useve od „zemljišnih patogena“ odnosno bolesti koje su uzrokovane gljivicama Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia. Primenom Trianuma ne dolazi do šokova u toku rasta (za razliku od uobičajenih fungicida). To je jedini soj Trichoderme harzianum koji nije osetljiv na primenu drugih fungicida i pri tome ima jako visoku koncentraciju spora 1,5 x 109 CFU/g.

Trianum P u obliku praha primenjuje se zalivanjem rasada (1,5 do 2,5 g/m2), a kasnije tokom vegetacije primenom putem navodnjavanja (15 g/1000 biljaka), dok se Trianum G u obliku granula primenjuje inkorporacijom u zemljište, ili na mestu sadnje (1 g/sadno mesto), podjednako i u proizvodnji na zemljištu i u hidroponskom gajenju na supstratima. Kod drvenastog voća primenjuje se 0,3 do 1 g po sadnom mestu, najbolje potapanjem sadnica neposredno pred sadnju.

Simbiotski odnos ove korisne gljive i korena omogućava lučenje različitih alelopatskih materija: hormona, vitamina, enzima, fitoaleksina, diterpena, salicilne kiseline, jasmonične kiseline, povećavajući otpornost nadzemnih delova biljke, ali i različitih isparljivih i neisparljivih antibiotskih materija: peptIbola, seskviterpena, izonitrila i alkilpirona, koji deluju na opasna bakterijska oboljenja. Nakon korišćenja Trianuma, iz sezone u sezonu se smanjuje pojava i najopasnijih bakterijskih oboljenja kod paradajza, paprike i krastavca, ali i kod svih drugih vrsta povrća, jagodastog voća: jagode, maline, borovnice, kao i kod cveća i ukrasnog bilja. Kod sadnje drvenastog voća veoma je važno inokulirati korenov sistem, naročito kod jabuke, kruške i drugih vrsti osetljivih na bakterijska oboljenja.

Trianum P je odlična alternativa u integralnoj zaštiti povrća i jagodastog voća u primeni folijarnim putem. Doza primene kao pomoćnog sredstva u preventivi pojave sive truleži kod paprike i paradajza, jagode, maline, kod cveća i ukrasnog bilja je 100 gr na 100 l vode sa dodatkom 125 gr okvašivača. Pošto nema rezidualno delovanje izuzetno je prihvatljiva varijanta zaštite za period neposredno pred berbu i u samoj berbi.

rhizovital

RHIZOVITAL

RHIZOVITAL (Bacillus amyloliquefaciens FZB 42- 2,5 x 1010 CFU/gr) je relativno nov biološki proizvod, svrstan u sredstva za ishranu bilja, mikrobioloških stimulatora rasta. Ova korisna bakterija štiti useve od „zemljišnih patogena“ odnosno bolesti koje su uzrokovane gljivicama Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Aspergilus i u manjoj meri Phytium, Plasmodiophora, Sclerotinia i bakterijskim infekcijama Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum, Xhantomonas campestris pv. vesicatoria. Primenjuje se u plodovitom, lisnatom, korenasto-krtolastom i kupusnom povrću, jagodastom voću, cveću i ukrasnom bilju, travnjacima, te za tretiranje semena ratarskih useva: šećerne repe, kukuruza, soje i suncokreta. Osim što smanjuje napad patogena, primena rizovitala ubrzava klijanje i nicanje semena, inicijalno ukorenjavanje useva, cvetanje i zametanje plodova, kao i plodonošenje.

Tretiranje krtola krompira obavlja se tokom naklijavanja, ili pred samu sadnju količinom od 0,5 l preparata za količinu semena potrebnu za 1 hektar. Rasad povrća zaliva se sa 0,04% rastvorom (4 ml/10 l vode), ili se potapa u 0,3% rastvor (30 ml / 10 l vode), a kasnije se primenjuje 0,5 do 2 l/ha preparata kroz sistem za navodnjavanje na svakih 4 do 6 nedelja. U suzbijanju alternarije u mrkvi primenjuje se kroz kap po kap u fazi linjanja korena u količini 0,5 l/ha. Može se primeniti i folijarno u istoj količini, a potom odmah obaviti navodnjavanje u cilju unošenja spora u zonu korenovog sistema. Najbolje je slediti detaljna uputstva naše stručne službe u specifikaciji za svaki usev ponaosob.