Kineski kupus

kineski-kupus

Parkin

Dužina vegetacionog perioda 70 dana. Glavica je cilindričnog oblika mase 1,5 do 2,5 kg. Izvanredne tržišnosti i odličnog čuvanja. Osim izuzetne uniformnosti karakteriše ga i otpornost na kilu kupusa. Vrlo postojan hibrid odlične adaptibilnosti. Podnosi gustine gajenja do 60.000 biljaka/ha. Predstavlja standard u sezonskom gajenju kineskog kupusa namenjenog jesenjoj prodaji i dugom lagerovanju.