krastavac

  Krastavac 

Proizvodnja krastavca u tipu američkog salatara uglavnom je namenjena domaćem tržištu, mada se povremeno javlja potreba za izvozom na slovenačko i hrvatsko tržište. Zbog uvoza jeftine robe u vansezoni, smanjuje se proizvodnja sa grejanjem, što je odličan model gajenja, jer uz paradajz Astraion u drugoj setvi, sveukupno daje adekvatan finansijski rezultat. Ekron je hibrid krastavca koji u uslovima nedovoljnog osvetljenja daje izvanrednu produkciju, pa je praktično nezamenljiv sa stanovišta vrlo rane proizvodnje u uslovima grejanja.

Paraiso je najprinosniji profesionalni hibrid koji služi za letnju proizvodnju i drugu setvu. Nenadmašan je u pogledu visine prinosa u odnosu na bilo kakvu konkurenciju. Hibridi Corinto i Sargon, sa malim brojem zaperaka, nemenjeni su prvenstveno za manje plastenike i jednostavniju proizvodnju, ali daju plodove izvanrednog kvaliteta i ukusa.

Audax je najnoviji hibrid izuzetnog kvaliteta, otpornosti i tržišnosti. Po konzistenciji i ukusu približava se hibridima u tipu glatkog stakleničkog krastavca. Osim hibrida Fadia, u ponudi su i drugi hibridi mini glatkog krastavca izuzetnog kvaliteta ukusa i prinosa, kojim polako treba zameniti proizvodnju američkog salatara za potrebe snabdevanja.

  ZA RANU PROIZVODNJU 

  Corinto 

IR: CMV/CVYV/ Px

Rani hibrid snažnog porasta, tamnozelenih listova, sa malo bočnih zaperaka. Otvorenog i kompaktnog habitusa. Tamnozeleni, cilindrični, bradavičasti i atraktivni plodovi dužine su do 20-22 cm, bez pojave gorčine. Dobro se regeneriše i daje sekundarne plodove. Ovaj hibrid je široko prihvaćen od strane većine proizvođača zbog toga što je vrlo adaptibilan u uslovima rane proizvodnje u plastenicima i lak za gajenje. Odlične otpornosti na bolesti.

  Ekron 

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/Px

Ekron je najraniji partenokarpni hibrid salatara, prvorazrednog kvaliteta i visokog potencijala rodnosti. Idealan, gotovo nezamenljiv za ranu plasteničku proizvodnju sa grejanjem. Ima izuzetno snažan porast i krupne listove, pa treba strogo kontrolisati ishranu azotom. Zameće od 1 do 3 ploda na svakom kolencu. Postojano plodonosi i u uslovima slabijeg osvetljenja i na nižim temperaturama. Plodovi su čvrsti, izuzetno pravilnog oblika, cilindrični, dužine 20-22 cm, tamnozelene boje, sa dosta pepeljka i dobro izraženim bradavicama, čak i na visokim temperaturama. Odlične je otpornosti na bolesti.

  ZA LETNJU PROIZVODNJU 

  Audax 

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/CYSDV/WMV/Px

Najnoviji, vrlo rodan partenokarpni hibrid sa najboljim kvalitetom plodova, odličnog ukusa. Biljke su snažnog porasta, vrlo zdrave, tokom čitavog vegetacionog ciklusa. Odlične otpornosti na virusna oboljenja. Ima odličnu produkciju na sekundarnim izdancima. Ima plodove dužine 18-20 cm, sjajne, tamnozelene boje, sa jako izraženim bradavicama, atraktivnog izgleda sa dugom peteljkom, izuzetnog ukusa. Ne prerastaju stajanjem na vreži, izuzetno su slatki i postojanog kvaliteta. Plodovi zadržavaju produkciju semena na visokim temperaturama, odličnu boju, konzistenciju i izgled ploda, bez pojave gorčine, što ovaj hibrid preporučuje za glavnu sezonu gajenja, teške uslove proizvodnje i dugačak period gajenja i berbe.

  Paraiso 

IR: CMV/CVYV/CYSDV/Px

Visoko kvalitetan, najrodniji partenokarpni hibrid sa jakim vegetativnim porastom i dosta bočnih izdanaka na biljkama, sa standardnim otvorenim tipom habitusa. Plodovi su veoma atraktivni, cilindričnog oblika, tamnozelene boje sa dobro izraženim bradavicama, dužine 20-25 cm, odlične čvrstine i postojanosti. Hibrid je vrlo pogodan za letnju i jesenju proizvodnju u plasteničkim objektima sa dogrevanjem, jer poseduje izvanrednu tolerantnost na pepelnicu. Plodovi ne prerastaju, već se uglavnom izdužuju. Odlično obnavljanje useva.

  Paraiso 

IR: CMV/CVYV/CYSDV/Px

Visoko kvalitetan, najrodniji partenokarpni hibrid sa jakim vegetativnim porastom i dosta bočnih izdanaka na biljkama, sa standardnim otvorenim tipom habitusa. Plodovi su veoma atraktivni, cilindričnog oblika, tamnozelene boje sa dobro izraženim bradavicama, dužine 20-25 cm, odlične čvrstine i postojanosti. Hibrid je vrlo pogodan za letnju i jesenju proizvodnju u plasteničkim objektima sa dogrevanjem, jer poseduje izvanrednu tolerantnost na pepelnicu. Plodovi ne prerastaju, već se uglavnom izdužuju. Odlično obnavljanje useva.

  Incas 

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/WMV/Px

Ovaj srednje rani hibrid salatara podjednako je dobar u staklenicima i plastenicima, u zimskoj i ranoporolećnoj proizvodnji sa grejanjem, ali vrlo dobre rezultate postižemo u i u glavnoj sezonskoj proizvodnji. Biljke su snažnog porasta, bujne i zdrave, vrlo otporne na niske temperature i brzog obnavljanja nakon naleta hladnih talasa. Biljke ostaju u neverovatnom balansu tokom čitavog vegetacionog ciklusa. Hibrid ima vrlo visoku prilagodljivost, što omogućuje neprekidnu berbu. Ima plodove dužine 20-22 cm, sjajne, tamnozelene boje, sa dobro izraženim bradavicama, sa dugom peteljkom, izuzetne dužine čuvanja.

  Sargon 

HR: Ccu
IR: CMV/CVYV/ZYMV/Px

Izvanredan rani hibrid salatara, koji se odlikuje manje bujnim vrežama, kraćim internodijama i izuzetnom generativnošću, pa podnosi visoke doze azota. Ima lepe bradavičaste, teške i izuzetno ukusne plodove, prosečne dužine 18-20 cm. Ne odbacuje zametnute plodove ni u izuzetno teškim uslovima, uključujući i letnju proizvodnju. Zahteva obilno đubrenje azotom i navodnjavanje. Najotporniji hibrid salatara koji se može gajiti uspešno i na špalirnom sistemu i na otvorenom polju. Kvalitet i ukus su na prvom mestu.

  Fadia 

HR: Ccu
HR: CMV/CVYV/Px

Partenokarpni hibrid glatkog mini krastavca, prvorazrednog kvaliteta i visokog potencijala rodnosti. Namenjen za proizvodnju u proleće, leto i jesen. Ima izuzetno snažan porast, ali vrlo kompaktne i dobro izbalansirane biljke. Zameće od 3 do 4 ploda na svakom kolencu, pa zahteva veoma obilnu ishranu i redovnu kontrolu zaperaka. Plodovi su veoma visoke tržišnosti, prosečne dužine 16-17 cm. Odlične je otpornosti na bolesti, posebno na pepelnicu i virusna oboljenja.

Tabela otpornosti vrežastog povrća: