kupus

Kupus

Proizvodnja kupusa i drugih vrsta povrća iz porodice kupusnjača u Srbiji ima dugu tradiciju. Nažalost sa tranzicijom poljoprivrede nije došlo i do potpune profesionalizacije proizvodnje i prerade kupusa, kako bi smo postali veliki izvoznik na tržište regiona, na evropsko i rusko tržište. Zeleni hit Vam sprema čitavu paletu proizvoda sa ciljem da se dostigne visoko-profitabilna, stabilna i redovna proizvodnja svežeg kupusa za velike maloprodajne lance i zelenu pijacu, za industrijsku preradu (kišeljenje), kao i za lager, odnosno prodaju iz skladišta preko zime.

U tehnologiji gajenja koju toplo preporučujemo, održavanje zemljišne plodnosti primenom kompostiranog živinskog stajnjaka i inokulacija korena rasada korisnim mikro-organizmima važni su elementi uspešnosti, što uz redovnu folijarnu primenu Tecnokel amino Ca garantuje vrlo brz porast i otpornost. Napredna genetika je ipak od presudnog značaja, pa u svim segmentima proizvodnje nudimo najbolje hibride kupusa. Posebno obratite pažnju na novi hibrid Radan za najraniju plasteničku proizvodnju, koji uz već dokazane hibride Ortus i Suntu omogućuje najmanje 2 meseca kontinuiteta u isporuci ranog kupusa prvorazrednog kvaliteta na tržište. Cheers je poznati hibrid, neprevaziđen u letnjoj proizvodnji, dok Compass u ovom momentu predstavlja najprodavaniji i najstabilniji hibrid za jesenje gajenje, prvenstveno za namene kišeljenja u domaćinstvu, dok Autumn Queen predstavlja standard za kiseli kupus najvišeg ranga kvaliteta, namenjen vakumiranju i izvozu na probirljiva tržišta. Strukta je najnoviji, vrlo profesionalni hibrid koji se može sa uspehom kiseliti u jesen, ili čuvati tokom zime, bez promene boje sve do proleća.

radan

Radan

Najnoviji Enzin hibrid vrlo ranog kupusa, vegetacije 48 do 50 dana, prosečne mase glavice 1,0 do 1,5 kg. Gaji se u gustini 5-8 biljaka/m2. Odlične otpornosti na bolesti i pucanje. U odnosu na slične hibride odlikuje se visokom fleksibilnošću, širokom adaptibilnošću i stabilnošću u prinosu, kvalitetu, ukusu i transportabilnosti. Preporučuje se za gajenje i u niskim tunelima. Glavice su okrugle i čvrste i nisu sklone pucanju. Ima kratak kočan, ovojni listovi su uspravni, a dno odignuto 5 do 7 cm od površine zemljišta, te nema truleži. Otporan na iscvetavanje i izduživanje glavice. Ima snažan korenov sistem pa se uspešno može gajiti i na težim tipovima zemljišta. Pogodan za sečenje u periodu 10 do 15 dana.

ortus

Ortus

Novi hibrid ranog kupusa, vegetacije 55-57 dana, prosečne mase glavice u rangu Sunte. Gaji se u gustini 5-6 biljaka/m2. Odlične otpornosti na bolesti i pucanje. Glavice imaju svežu svetlo zelenu boju, vrlo su teške i dobre transportabilnosti. Preporučuje se za prolećno gajenje i u niskim tunelima i pod lutrasilom. Na vreme otvoriti plastenik da bi sve glavice bile okrugle i uniformne, jer zahteva dosta svetlosti za postizanje uniformnosti oblika.

sunta

Sunta

Sunta je sjajan hibrid vegetacije 60-62 dana, prosečne veličine glavice oko 1,5 kg, dok u uslovima obilnog đubrenja može dostići i 2 kg. Kod grešaka u tehnologiji gajenja ne dolazi do pojave špicastih glavica, niti stajanjem dolazi do pucanja. Uniformnošću oblika i veličine glavice, tamno zelenom bojom ovojnih listova, adaptibilnošću, snagom porasta i pouzdanošću u različitim agroekološkim uslovima Sunta zaslužuje najbolje preporuke, kako za gajenje u tunelima, tako i za rano gajenje pod lutrasilom na otvorenom polju u gustini 5-6 biljaka/m2. Izuzetno je postojana i u letnoj proizvodnji. Zbog svog kvaliteta i slatkog ukusa odlično se prodaje sve do jeseni.

TCA-520

TCA-520 F1

Novi hibrid ranog kupusa, okruglih, vrlo uniformnih glavica, prosečne mase 2-2,5 kg. Odlikuje se dobrom pokrovnošću i ovojnim listovima sa uspravnim položajem. Fine lisne nervature, sa plavičasto zelenkastom nijansom. Dužina vegetacije 65-70 dana. Preporučena gustina sadnje za ovaj hibrid je 50.000 do 55.000 biljaka po hektaru. Karakteriše ga dobra adaptibilnost na različite uslove gajenja i otpornost na Fusarium. Glavice su čvrste i teške, vrlo otporne na pucanje.

cheers

Cheers

Spada u hibride koji se bez većih poteškoća gaje tokom čitave vegetacione sezone. U letnjoj i jesenjoj proizvodnji, prosečna masa glavice je 3- 4 kg, a dužina vegetacije 75-80 dana. Veoma značajna osobina ovog hibrida je ujednačenost veličine, okruglast oblik, čvrsta glavica i otpornost na pucanje. Snažan i bujan porast, uspravni ovojni listovi i dobra otpornost garantuju visoku adaptibilnost. Gustina sadnje iznosi od 4,5 do 5,5 biljke/m2. Kratak kočan i izuzetna konzistencija glavice, te odličan ukus i otpornost na većinu bolesti preporučuju Cheers kao univerzalan hibrid za sve namene i lokalitete gajenja. Otporan na Fusarium i Xanthomonas, a trpi i veoma male štete od napada tripsa. Može dugo opstati na otvorenom polju, ali ga ređe zalivati većim zalivnim normama.

compass

Compass

Veoma kvalitetan i prinosan Takii hibrid namenjen svežoj potrošnji i kišeljenju. Dužina vegetacionog perioda 80 dana nakon presađivanja. Glavice su okrugle, malo pljosnate i veoma čvrste unutrašnje strukture. Prosečna težina glavice od 3-4 kg, a preporučena gustina je 50.000 biljka po hektaru. Ovaj hibrid karakteriše dobra sposobnost čuvanja u polju kao i veoma izražena tolerantnost na većinu prouzrokovača bolesti kupusnjača. U CMS verziji odlikuje ga izuzetna uniformnost oblika i veličine. Vrlo otporan na visoke temperature, kao i na pojavu Fusariuma i Xanthomonas. Daje vrlo dobar kvalitet kišeljenjem.

strukta

Strukta

Izuzetan hibrid nove generacije u klasi Koroneta, otporan na fuzariozno uvenuće i vrlo tolerantan na Xanthomonas. Dužina vegetacionog perioda nakon rasađivanja je 85 dana (za kišeljenje i svežu potrošnju) a za lager 100 dana. Prosečna težina glavice je oko 4 kg koja se može koristiti za svežu potrošnju, industriju i kratkotrajno čuvanje. Glavice su okruglog oblika atraktivne tamno zelene boje. Struktura unutrašnjosti glavice je prilično zbijena i bele je boje. Preporučena gustina sadnje je oko 30.000 biljaka po hektaru. Ukoliko se zahteva glavica mase 2,5 do 3 kg gustina treba da je od 40.000 do 45.000 biljaka/ha. Strukta je hibrid tolerantan na visoke temperature i suv vazduh, pogodan je za proizvodnju u različitim klimatima.

autumn-queen

Autumn Queen

Hibid pljosnatog kupusa dužine vegetacionog perioda 65 do 80 dana nakon rasađivanja, koji se gaji u preporučenoj gustini 50.000 biljaka po hektaru. Glavice su vrlo uniformne, dobro ispunjene i čvrste, okrugle i mogu se kratkotrajno čuvati. Težina se kreće od 1,5 kg do 2,5 kg kao ranog useva i 3,5-4 kg kao srednje kasnog useva. Dobre su postojanosti na njivi. Preporučuje se za kišeljenje zbog izuzetno tankih, finih listova, ali i zbog najboljeg ukusa među svim kupusima. Zbog visokog randmana ovaj kupus sa pravom možemo preporučiti industrijskim pogonima za kišeljenje i vakumiranje.