kupus

  Kupus 

Proizvodnja kupusa i drugih vrsta povrća iz porodice kupusnjača u Srbiji ima dugu tradiciju. U poslednje dve godine dolazi do potpune profesionalizacije proizvodnje i prerade kupusa, u cilju potpune supstitucije uvoza sveže robe tokom hladnijeg dela godine, kao i u cilju što većeg izvoza sveže robe i prerađevina na tržište regiona, ali i na evropsko i svetsko tržište. TAKII seeds Japan je u saradnji sa Zelenim hitom za Vas spremio čitavu paletu proizvoda sa ciljem da se dostigne visoko-profitabilna, stabilna i redovna proizvodnja svežeg kupusa za velike maloprodajne lance i zelenu pijacu, za industrijsku preradu (kišeljenje), kao i za lager, odnosno prodaju iz skladišta preko zime.

U tehnologiji gajenja toplo preporučujemo održavanje zemljišne plodnosti primenom kompostiranog živinskog stajnjaka Fertilpollina-e i inokulacijom korena rasada korisnim mikroorganizmima, koji su važni elementi uspešnosti, što uz redovnu folijarnu primenu Tecnokel Amino Ca garantuje vrlo brz porast i otpornost. Napredna genetika ipak je od presudnog značaja, pa u svim segmentima proizvodnje nudimo najbolje hibride kupusa. Posebno obratite pažnju na novi hibrid Cheeta za najraniju proizvodnju na otvorenom polju, koji uz već dokazane hibride Suntu i Cheers omogućuje najmanje 2 do 3 meseca kontinuiteta u isporuci ranog kupusa prvorazrednog kvaliteta na tržište.

Compass nesumnjivo i dalje drži lidersku poziciju kao najprodavaniji i najstabilniji hibrid za jesenje gajenje, prvenstveno za namene kišeljenja u domaćinstvu, dok Autumn Queen predstavlja standard za kiseli kupus najvišeg ranga kvaliteta, namenjen vakumiranju i izvozu na probirljiva tržišta.

Strukta je vrlo profesionalni hibrid koji se može sa uspehom kiseliti u jesen, ili čuvati tokom zime, bez promene boje sve do proleća.

  Sunta 

Sunta je sjajan hibrid vegetacije 60-62 dana, prosečne veličine glavice oko 1,5 kg, dok u uslovima obilnog đubrenja može dostići i 2 kg. Prilikom grešaka u tehnologiji gajenja ne dolazi do pojave špicastih glavica, niti pri stajanju dolazi do pucanja. Uniformnošću oblika i veličine glavice, tamnozelenom bojom ovojnih listova, adaptibilnošću, snagom porasta i pouzdanošću u različitim agroekološkim uslovima, Sunta zaslužuje najbolje preporuke, kako za gajenje u tunelima, tako i za rano gajenje pod Lutrasil-om na otvorenom polju u gustini 5-6 biljaka/m2. Izuzetno je postojana i u letnjoj proizvodnji. Zbog svog kvaliteta i slatkog ukusa, odlično se prodaje sve do jeseni.

  Cheeta 

Novi hibrid ranog kupusa, okruglih, vrlo uniformnih glavica, prosečne mase 2-2,5 kg. Odlikuje se dobrom pokrovnošću i ovojnim listovima sa uspravnim položajem. Fine lisne nervature, sa plavičasto-zelenkastom nijansom. Dužina vegetacije je 65-70 dana. Preporučena gustina sadnje za ovaj hibrid je 50.000 do 55.000 biljaka po hektaru. Karakteriše ga dobra adaptibilnost na različite uslove gajenja i otpornost na Fusarium. Glavice su čvrste i teške, vrlo otporne na pucanje i nakon kraćeg stajanja na polju.

  Cheers 

Spada u hibride koji se bez većih poteškoća gaje tokom čitave vegetacione sezone. U letnjoj i jesenjoj proizvodnji, prosečna masa glavice je 3-4 kg, a dužina vegetacije 75-80 dana. Veoma značajna osobina ovog hibrida je ujednačenost veličine, okruglast oblik, čvrsta glavica i otpornost na pucanje. Snažan i bujan porast, uspravni ovojni listovi i dobra otpornost garantuju visoku adaptibilnost. Gustina sadnje iznosi od 4,5 do 5,5 biljke/m2. Kratak kočan i izuzetna konzistencija glavice, te odličan ukus i otpornost na većinu bolesti, preporučuju Cheers kao univerzalan hibrid za sve namene i lokalitete gajenja. Otporan na Fusarium i Xanthomonas, a trpi i veoma male štete od napada tripsa. Može dugo opstati na otvorenom polju ukoliko se zaliva ređe, sa većim zalivnim normama.

  Compass 

Veoma kvalitetan i prinosan Takii hibrid namenjen svežoj potrošnji i kišeljenju. Dužina vegetacionog perioda je 80 dana nakon presađivanja. Glavice su okrugle, malo pljosnate i veoma čvrste unutrašnje strukture. Prosečna težina glavice od 3-4 kg, a preporučena gustina je 50.000 biljka/ha. Ovaj hibrid karakteriše dobra sposobnost čuvanja u polju, kao i veoma izražena tolerantnost na većinu prouzrokovača bolesti kupusnjača. U CMS verziji odlikuje ga izuzetna uniformnost oblika i veličine. Vrlo otporan na visoke temperature, kao i na pojavu Fusarium-a i Xanthomonas-a. Daje vrlo dobar kvalitet kišeljenjem

  Autumn Queen 

Hibid pljosnatog kupusa dužine vegetacionog perioda 65-80 dana nakon rasađivanja, koji se gaji u preporučenoj gustini 50.000 biljaka/ha. Glavice su vrlo uniformne, dobro ispunjene i čvrste, okrugle i mogu se kratkotrajno čuvati. Njihova težina se kreće od 1,5-2,5 kg kao ranog useva i 3,5-4 kg kao srednje kasnog useva. Dobre su postojanosti na njivi. Preporučuje se za kišeljenje zbog izuzetno tankih, finih listova, ali i zbog najboljeg ukusa među svim kupusima. Zbog visokog randmana, ovaj kupus s pravom možemo preporučiti industrijskim pogonima za kišeljenje i vakumiranje.

  Strukta 

Izuzetan hibrid nove generacije u klasi Koroneta, otporan je na fuzariozno uvenuće i vrlo tolerantan na Xanthomonas. Dužina vegetacionog perioda nakon rasađivanja iznosi 85 dana (za kišeljenje i svežu potrošnju), a za lager 100 dana. Prosečna težina glavice je oko 4 kg koja se može koristiti za svežu potrošnju, industriju i kratkotrajno čuvanje. Glavice su okruglog oblika, atraktivne tamnozelene boje. Struktura unutrašnjosti glavice je prilično zbijena i bele je boje. Preporučena gustina sadnje je oko 30.000 biljaka/ha. Ukoliko se zahteva glavica mase 2,5-3 kg, gustina treba da bude od 40.000 do 45.000 biljaka/ha. Strukta je hibrid tolerantan na visoke temperature i suv vazduh, pogodan za proizvodnju u različitim klimatima.