luk

  Luk 

Proizvodnja luka u Srbiji doživljava značajnu ekspanziju poslednjih godina, s obzirom na činjenicu da je regionalno tržište vrlo značajno po veličini, a da se snabdeva uglavnom iz Holandije sa relativno visokim učešćem troškova transporta. Postizanjem visoke produktivnosti i kvaliteta, naši proizvođači mogu značajno da povećaju površine pod ovim usevom u industrijskoj povrtarskoj proizvodnji. Solidnom ponudom tokom čitave godine, kombinovanjem sorti prezimljujućeg luka i hibrida dugog dana različite dužine vegetacije i perioda skladištenja, obezbeđuje se samodovoljnost u snabdevanju trgovinskih lanaca, što je preduslov svakog uspešnog agrobiznisa.

Zeleni hit raspolaže vro modernom tehnologijom gajenja, zasnovanom na naprednom konceptu đubrenja zemljišta i mineralne ishrane, uz integralnu zaštitu baziranu na tretiranju semena i folijarnoj ishrani aminokiselinama, što u kombinaciji sa primenom korisnih mikroorganizama daje visoke prinose, dobar kvalitet i zdravu robu koja se besprekorno skladišti.

  Rex 

Vrlo rani hibrid luka dugog dana, koji se može gajiti sa podjednakim uspehom iz semena (“baruta”) i iz lukovica (“arpadžika”). Setvu treba obaviti što ranije, najkasnije sredinom marta. Ima čvrste, okrugle lukovice, srednje veličine. Usev iz arpadžika ili iz rasada, koji se u godinama sa povoljnim uslovima sadi tokom februara, često stigne pre prezimljujućih lukova, što itekako doprinosi profitabilnosti specijalizovanih gazdinstva. Ima okrugle i uniformne lukovice, sa ovojnim ljuspama tamnobraon boje. Namenjen je direktnoj prodaji na tržište ranog luka.

  Bonus 

Najraniji u grupi srednje ranih hibrida. Jedan od najprodavanijih u centralnoj i jugoistočnoj Evropi zbog krupnih uniformnih, skoro potpuno okruglih lukovica. Daje ran i visok prinos od 60 do 90 t/ha, dijametra 60-80 mm. Zahteva ranu setvu, kako bi se dovoljno ukorenio. Biljke imaju snažne uspravne, tamnozelene i sjajne listove, što u uslovima visokih temperatura znači manji rizik u gajenju. Gaji se u gustini od 800.000 do 1.000.000 biljaka/ha. Ima lepu braon ovojnu ljuspu, a u našim uslovima se dobro čuva do januara-februara. U visokoj tehnologiji gajenja daje prinos i do 120 t/ha. Zahteva jako dobru zaštitu od tripsa, jer vrlo ran i intenzivan napad i oštećenja epidermisa predstavljaju ulazna vrata za infekciju brojnih patogena.

  Medusa 

Hibrid specijalno selekcionisan za jugoistočnu Evropu. Snažan korenov sistem i još snažnija biljka omogućuju odličnu tolerantnost na stresne uslove, posebno na visoke temperature i na pojavu defolijacije izazvane napadom bolesti i štetočina. Namenjen je za srednje dugo čuvanje do marta-aprila. Hibrid ima snažnu, višeslojnu i čvrstu ovojnu ljuspu, vrlo atraktivne bronzasto-braon boje. U uobičajenim gustinama daje srednje krupnu lukovicu dijametra 60-80 mm. Lak za gajenje i vrlo pouzdan hibrid visokog prinosa, koji se zbog uniformnosti lukovica i pogodnosti za potpuno mehanizovan proces vađenja, brzo širi u našem regionu. Zbog svoje visoke stabilnosti u prinosu i lakog gajenja, jedan je od najboljih hibrida luka u čitavoj Panonskoj niziji.

  Borneo 

Najnoviji srednje kasni hibrid namenjen za najviše domete proizvodnje. Kasniji je od Meduse i mnogo se duže čuva, što je bio jedan od osnovnih ciljeva u selekciji ovog hibrida. U odnosu na Vueltu, ima mnogo uspravnije i snažnije listove i vrlo tanak vrat. Snažan korenov sistem i zdrava zelena boja listova omogućuju visoku produkciju i dobro zdravstveno stanje do kraja vegetacije. Hibrid je namenjen gajenju u velikim gustinama zbog visoke ujednačenosti lukovica po veličini i karakteristično okruglom obliku. Upravo zbog toga ima visoki genetski potencijal za rekordne prinose. Preporučena gustina je 1.000.000 biljaka u setvi, odnosno optimalnih 900.000 biljaka u vađenju.

Visok sjaj i karakteristična zlatno-braon boja ovojnih ljuspi daje ovom hibridu veliku prednost u prodaji na tržištu. Takođe, veći broj i čvrstina ovojnih ljuspi omogućuje potpuno mehanizovano ubiranje lukovica.

  Vuelta 

Hibrid u španskom tipu, namenjen za sva područja. Hibrid ima vrlo snažan korenov sistem i jak habitus, sa polu-uspravnim položajem listova. Tamnozelena boja dugih listova i tanka voštana prevlaka pružaju odličnu tolerantnost na stresne uslove. Namenjen za dobijanje krupnih lukovica u gustini od 650.000 biljaka/ha. U normalnoj gustini daje idealnu veličinu, perfektno okruglih lukovica. Ima relativno uzak vrat, što uz glatku, čvrstu i sjajnu ljuspu tamnobraon boje, zaista preporučuje ovaj hibrid. Prinos sa ovim hibridom može ići od 90 do 120 t/ha, zavisno od gustine setve i tehnologije gajenja. Jako se dugo čuva zahvaljujući čvrstini i kvalitetu, ali i vrlo stabilnoj korenskoj plitici. Dijametar lukovica zavisi od gustine setve, od standardnog 60-80 mm, pa do 2 glavice luka u kili. Vuelta je najrodniji hibrid uopšte, posebno u sistemu gajenja kap po kap.

  Galatea 

Jedan od najranijih hibrida prezimljujućih lukova sa izuzetno visokim kvalitetom i potencijalom rodnosti. Ima uspravne, snažne i zdrave listove, tamnozelene boje. Lukovice su srednje krupne do krupne, okruglasto-pljosnatog oblika, sa vrlo tankim vratom. Pogoduje mehanizovanom vađenju zbog 3-4 vrlo snažne ovojne ljuspe braon boje. Galatea ima vrlo ujednačenu veličinu lukovica. Hibrid je izuzetno otporan na iscvetavanje. Preporučuje se za setvu u gustini od 1.000.000 biljaka.