Paprika

U proizvodnji paprike za svežu potrošnju namenjene izvozu Zeleni hit je sa grupom proizvođača iz Srema i Bačke napravio odlične rezultate, zahvaljujući razradi vlastitog modela gajenja i njegovom značajnom inovativnom unapređenju, pre svega u pogledu energetske efikasnosti visokih tunela i multibrodnih plastenika sa duplom folijom. Proizvodnja na zemljištu bez dopunskog grejanja započinje u drugoj dekadi marta, uz pasivno zagrevanje i konzervaciju akumulirane toplote i završava se polovinom novembra. Prinosi su visoki i vrlo stabilni, zahvaljujući posebnom konceptu održavanja zemljišne plodnosti i integralnoj zaštiti uz korišćenje predatora i korisnih mikroorganizama. Visoko učešće plodova izvoznog kvaliteta u ukupnom prinosu i najviše cene u regionu, omogućuju veoma visoku profitabilnost proizvodnje paprike.

U tipu bele babure hibrid Vedrana prednjači kod prodaje u velikim lancima marketa u Srbiji, a u potpunosti preovlađuje u izvozu za Sloveniju i Hrvatsku. Novitet Blancina predstavlja značajno unapređenje kvaliteta zbog idealne veličine i oblika, medeno bele boje, debelog mesa i hrskavog ukusa, mada i hibrid Bianca još uvek pleni svojim performansama.

Nemezis, hibrid bele šilje koji dominira na beogradskom tržištu je namenjen gajenju u niskom špaliru, dok je Skytia prvorazredan hibrid u gajenju na dva stabla, sa plodovima izvoznog kvaliteta i veličine. Editta i Lily daju zelenkaste jako ukusne plodove, debelog mesa, koji prelaze u crvenu boju u fiziološkoj zrelosti, a zbog dobre otpornosti na bakterioze uspešno se gaje i na otvorenom polju.

Među hibridima ljute paprike Homera dominira svojom bojom, oblikom i dužinom plodova. Kiowa je jako krupna papričica sa visokom otpornošću, dok Kosmik predstavlja izvanrednu kombinaciju rodnosti, otpornosti na bolesti i nematode i stabilnosti u proizvodnji.

kosmik

Kosmik (E 47.38162)

HR: Tm:0-2
IR: TSWV:0/Ma/Mi/Mj

Novi hibrid ljute papričice sa snažnom, vrlo generativnom biljkom, izuzetne produktivnosti i otpornosti. Plodovi su cilindričnog oblika, vrlo uniformne veličine i pravilnog oblika, dužine 16 do 20 cm. Imaju lepu svetlo-zelenkastu boju, debelo meso, glatku i sjajnu pokožicu. Visoku produktivnost zadržava tokom čitave sezone, bez obzira na promene uslova gajenja, a veliki broj plodova zameće i na bočnim izdancima. Osim na virus bronzavosti Kosmik je otporan i na nematode, što omogućuje kontinuirano gajenje u plastenicima. Hibrid pokazuje visoku tolerantnost na prisustvo tripsa, kao i na pojavu zelenog uvenuća i bakterioza. Toplo preporučujemo Kosmik zbog velike kontinuirane rodnosti i dobrog kvaliteta i atraktivnosti plodova.

homera

Homera

HR: Tm:0

Rani hibrid ljute papričice u čarlston tipu, krupnih, vrlo dugih ujednačenih pravih plodova, debelog mesa, veličine 3-4 cm x 20 cm, mlečno zelene/svetlo žute boje. Karakterišu ga veoma brzo zametanje nakon berbe, visoki prinosi, tolerantnost na zeleno uvenuće i otpornost na Tm 0 virus. Plodovi se odlikuju vrlo visokim prinosom, kontinuiranom berbom i visokom tržišnošću.

kiowa

Kiowa

HR: Tm:0-2

Hibrid ljute paprike u tipu čarlston za proizvodnju u plastenicima bez grejanja i tunelima. Krupne plodove karakteriše svetlo zelena boja sa sjajem, debeo zid i veličina ploda od 35-45 mm x 180-190 mm. Kiowa sa svojim jakim habitusom i dobrim zametanjem pri nižim temperaturama predstavlja najbolji hibrid u ovom tipu za svakog proizvođača.

nemezis

Nemezis

HR: Tm:0-2

Rani hibrid bele šilje, srednje bujnog porasta i srednje otvorenog habitusa. Plodovi su pljosnato-okrugli, debelog mesa, širine u osnovi peteljke oko 6-7 cm, dužine 16-17 cm, prosečne mase 130 g. Ubedljivo najprinosniji hibrid šilje na špalirnom sistemu gajenja, koji daje visok kvalitet i krupne plodove. Kontinuirano plodonosi tokom čitave godine, uključujuči i period letnjih žega.

skytia

Skytia

HR: Tm:0-2

Vrlo rani hibrid bele šilje, bujnog porasta, otvorenog i kompaktnog habitusa. Plodovi su pljosnato-okrugli, debelog mesa, širine u osnovi peteljke oko 5-6 cm, dužine 17-18 cm, prosečne mase oko 110 g. Veoma visok prinos kvalitetnih plodova izvoznog kvaliteta, bez pojave obojenosti antocijanom. Prvenstveno se gaji vertikalnim vođenjem na dva stabla. Idealna za nemačko tržište i pakovanje u posude od pola kilograma. Vrlo pogodna za drugu setvu i gajenje tokom hladnijeg dela godine.

lily

Lily (E 49.38574)

HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

Rani hibrid, teških i krupnih plodova (140 g), debelog perikarpa (mesa). Plodovi su širine 5-6 cm, dužine 17-18 cm, uniformni, mlečno-zelene boje, za nijansu izduženiji i sa slabije izraženom zelenkastom nijansom u poređenju sa Editom. Biljke su otvorenog habitusa, vrlo snažne i zameću plodove koji nisu sabijeni između bočnih grana, te nema deformacija. Izuzetno je prinosna i adaptibilna paprika. Preporučuje se za najranije gajenje u plastenicima, kako na špalirnom sistemu, tako i uz vertikalno vođenje na dve grane. Otpornost na bakterioze omogućuje uspešno gajenje i na otvorenom polju. Poseduje odličan potencijal rodnosti. Najpre prelazi u žutu medenu boju, pa onda u crvenu boju fiziološke zrelosti. Pogodna za pečenje i turšiju.

editta

Editta

HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

Standardni hibrid zelenkaste šilje sa srednje debelim mesom. Bijlke su snažne, otvorenog habitusa. Plodovi su sa 2, ređe sa 3 režnja, širine u osnovi peteljke 4-5 cm, dugi 15 do 16 cm, prosečne mase 130 g. Zahteva plodna zemljišta i obilnu mineralnu ishranu, naročito azotom. Dobre rezultate zbog otpornosti na bakterioze daje i u gajenju na otvorenom polju.

bianka

Bianca

HR: Tm:0

Rani hibrid kvadratne babure, sa 4 ređe 3 režnja, malo sužen u donjoj trećini ploda. Vrlo visokog kvaliteta i tržišnosti, belih, vrlo lepih plodova mase 150 do 190 g. To je veoma atraktivan hibrid, kako za zaštićen prostor, tako i za otvoreno polje. Biljke su snažne i kompaktne, a odlikuje ih veoma dobro i kontinuirano zametanje plodova, naročito u teškim uslovima visokih temperatura ili smanjenog svetla. Mlečno-bela boja plodova u tehnološkoj zrelosti prelazi u mlečno-žutu, a potom veoma sporo u crvenu boju pune fiziološke zrelosti. Pogodna za špalirno gajenje u plastenicima i gajenje na otvorenom polju.

blancina

Blancina (20B.20009)

HR: Tm:0-2
IR: TSWV

Ovaj vrlo rani hibrid babure ima snažan porast, a biljke su kompaktne sa kratkim internodijama. Ima dobro obrastanje i dobru pokrovnost. Biljke su uspravne i otvorene, kao i kod Vedrane. Ima malo sitnije, ali neobično teške, izuzetno lepe, skoro kvadratne plodove sa 4 režnja, sa mlečno belom bojom pokožice. Zbog debelog perikarpa, plodovi su jako glatki i atraktivni, a uniformnost oblika i veličine zadržavaju tokom čitavog ciklusa berbe. U fiziološkoj zrelosti ima crvenu boju. Prinos je visok, zahvaljujući velikoj masi plodova. Prvi plodovi u “rašljama” nisu zgužvani već su obično izbačeni ka spoljnim granama. Biljke zadržavaju snažan porast tokom najtoplijih meseci poput Vedrane, što omogućuje visoku produktivnost. Zahteva nešto manje đubrenje (EC vrednost) od Vedrane.

vedrana

Vedrana

HR: Tm:0-2

Standardni rani hibrid, teških, krupnih plodova, debelog perikarpa (mesa). Plodovi su uniformni, kvadratni, sa slabo izraženom mlečno zelenkastom nijansom. Biljke su poluotvorenog habitusa, vrlo snažne i zameću obilje plodova. Izuzetno je prinosna, adaptibilna i otporna babura. Preporučuje se za najprofesionalnije uslove gajenja i proizvodnju za hipermarkete i za izvoz. Tokom čitave godine, sve do kasne jeseni, daje plodove visokog kvaliteta i sa visokim učešćem robe ekstra klase namenjene izvozu.

Paprika lista otpornosti:

tabela-paprika