Paprika 

U proizvodnji paprike za svežu potrošnju namenjene izvozu, veliki i napredni proizvođači iz cele Srbije poslednjih godina imaju odlične rezultate, zahvaljujući razradi integralnog modela gajenja i njegovom značajnom inovativnom unapređenju, pre svega u pogledu energetske efikasnosti visokih tunela i multibrodnih plastenika sa duplom folijom. Proizvodnja na zemljištu bez dopunskog grejanja započinje u drugoj dekadi marta, uz pasivno zagrevanje i konzervaciju akumulirane toplote i završava se polovinom novembra. Prinosi su visoki i vrlo stabilni, zahvaljujući posebnom konceptu održavanja zemljišne plodnosti i integralnoj zaštiti uz korišćenje predatora i korisnih mikroorganizama. Visoko učešće plodova izvoznog kvaliteta u ukupnom prinosu i najviše cene u regionu, omogućuju veoma visoku profitabilnost proizvodnje paprike.

U tipu bele babure dominantan je hibrid Blancina, koji prednjači kod prodaje u velikim lancima marketa u Srbiji, a u potpunosti preovlađuje i u izvozu za Sloveniju i Hrvatsku. Novitet Cristina predstavlja značajno unapređenje kvaliteta zbog plodova idealne veličine i oblika, zelenkasto-bele boje, debelog mesa i hrskavog ukusa, mada i hibrid Vedrana još uvek pleni svojim performansama.

Nemezis je hibrid bele šilje, koji dominira na beogradskom tržištu i namenjen gajenju u niskom špaliru, sa odličnim rezultatima uz biološku zaštitu. Skytia i Multiflow (novitet) su prvorazredni hibridi u gajenju na dva stabla, sa plodovima izvoznog kvaliteta i veličine, kao i primetnim povećanjem tražnje u hipermarketima u poslednje vreme.

Lily je hibrid paprike za sve namene, koji daje zelenkaste, jako mirisne i ukusne plodove, debelog mesa. Plodovi u fiziološkoj zrelosti prelaze u crvenu boju, a zbog dobre otpornosti na bakterioze uspešno se gaje i na otvorenom polju. Uskoro očekujemo i hibride u tipu kapije za zaštićen prostor sa visokim prinosom i izuzetnim kvalitetom.Među hibridima ljute paprike, novitet Hotstar dominira svojom bojom, oblikom i debljinom mesa plodova u ranoj i letnjoj proizvodnji, sa visokom otpornošću na bolesti. Homera je pak ljuta paprika jako dugačkih i lepih plodova, podjednako dobra u celogodišnjoj proizvodnji, ali i u drugoj setvi sa grejanjem u jesen i zimu.

  Hotstar (E 22M.20017) 

HR: Tm:0-2
IR: TSWV:0/Ma/Mi/M

Novi hibrid ljute paprike sa snažnom, vrlo generativnom biljkom, izuzetne produktivnosti i otpornosti. Plodovi su cilindričnog oblika, vrlo uniformne veličine i pravilnog oblika, dužine 16-20 cm. Imaju lepu svetlozelenkastu boju, debelo meso, glatku i sjajnu pokožicu. Visoku produktivnost zadržava tokom čitave sezone, bez obzira na promene uslova gajenja (toplo-hladno vreme), a veliki broj plodova zameće i na bočnim izdancima. Osim na virus bronzavosti, Hotstar je otporan i na nematode, što omogućuje kontinuirano gajenje u plastenicima sa grejanjem, u zimskoj i ranoprolećnoj proizvodnji. Hibrid pokazuje visoku tolerantnost na prisustvo tripsa, kao i na pojavu zelenog uvenuća i bakterioza. Toplo preporučujemo novi hibrid zbog visoke i kontinuirane rodnosti, dobrog kvaliteta, ljutine i atraktivnosti plodova.

  Skytia 

HR: Tm:0-2

Vrlo rani hibrid bele šilje, bujnog porasta, otvorenog i kompaktnog habitusa. Plodovi su pljosnato-okrugli, debelog mesa, širine u osnovi peteljke oko 5-6 cm, dužine 17-18 cm, prosečne mase oko 110 g. Veoma visok prinos plodova izvoznog kvaliteta, bez pojave obojenosti antocijanom. Prvenstveno se gaji vertikalnim vođenjem na dva stabla. Idealna za nemačko tržište i pakovanje u posude od pola kilograma. Vrlo pogodna za drugu setvu i gajenje tokom hladnijeg dela godine.

  Nemezis 

HR: Tm:0-2

Rani hibrid bele šilje, srednje bujnog porasta i srednje otvorenog habitusa. Plodovi su pljosnato-okrugli, debelog mesa, širine u osnovi peteljke oko 6-7 cm, dužine 16-17 cm, prosečne mase 130 g. Ubedljivo najprinosniji hibrid šilje na špalirnom sistemu gajenja, koji daje visok kvalitet i krupne plodove. Kontinuirano plodonosi tokom čitave godine, uključujuči i period letnjih žega.

  Lily 

HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

Rani hibrid, teških i krupnih plodova (140 g), debelog perikarpa (mesa). Plodovi su širine 5-6 cm, dužine 17-18 cm, uniformni, mlečno-zelene boje, za nijansu izduženiji i sa slabije izraženom zelenkastom nijansom u poređenju sa Editom. Biljke su otvorenog habitusa, vrlo snažne i zameću plodove koji nisu sabijeni između bočnih grana, te nema deformacija. Izuzetno je prinosna i adaptibilna paprika. Preporučuje se za najranije gajenje u plastenicima, kako na špalirnom sistemu, tako i uz vertikalno vođenje na dve grane. Otpornost na bakterioze omogućuje uspešno gajenje i u tunelima i na otvorenom polju. Dosta tolerantna na napad tripsa. Poseduje odličan potencijal rodnosti, uz obilnije đubrenje azotom u letnjim mesecima. Plodovi iz svetlozelenkaste boje, najpre prelaze u žuto-medenu, pa onda u crvenu boju fiziološke zrelosti. Pogodna za pečenje i turšiju.

  Blancina 

HR: Tm:0-2IR: TSWV:0

Ovaj vrlo rani hibrid babure ima snažan porast, a biljke su kompaktne, generativne, sa kratkim internodijama. Ima dobro obrastanje i dobru pokrovnost. Biljke su uspravne i otvorene, kao i kod Vedrane. Ima malo sitnije, ali neobično teške, izuzetno lepe, plodove sa 3-4 režnja, sa mlečnobelom bojom pokožice. Zbog debelog perikarpa, plodovi su jako glatki i atraktivni, a uniformnost oblika i veličine zadržavaju tokom čitavog ciklusa berbe. U fiziološkoj zrelosti ima crvenu boju. Prinos je visok, zahvaljujući velikoj masi plodova. Prvi plodovi u “rašljama” nisu zgužvani, već su obično izbačeni ka spoljnim granama. Biljke zadržavaju snažan porast tokom najtoplijih meseci poput Vedrane, što omogućuje visoku produktivnost. Zahteva nešto manje đubrenje (EC vrednost) od Vedrane. Zahvaljujući otpornosti na virus bronzavosti, pojava CMV virusa je manje izražena nego kod drugih hibrida babure.

  Vedrana 

HR: Tm:0-2

Standardni rani hibrid, teških, krupnih plodova i debelog perikarpa (mesa). Plodovi su uniformni, kvadratni, sa slabo izraženom mlečno-zelenkastom nijansom. Biljke su poluotvorenog habitusa, vrlo snažne i zameću obilje plodova. Izuzetno je prinosna, adaptibilna i otporna babura. Preporučuje se za najprofesionalnije uslove gajenja i proizvodnju za hipermarkete i za izvoz. Tokom čitave godine, sve do kasne jeseni, daje plodove visokog kvaliteta i sa visokim učešćem robe ekstra klase namenjene izvozu.

  Cristina 

HR: Xcv:1-3/Tm:0-2
IR: TSWV:0

(E 20B.20057)Najnoviji hibrid babure, izuzetno teških, krupnih plodova i debelog mesa. Plodovi su uniformni, potpuno kvadratni, po boji između Blancine i Vedrane. Biljke su otvorenog habitusa, vrlo snažne i kontinurano zameću obilje plodova. Hibrid je naročito pogodan za vođenje na dve grane. Gajenjem ovog novog hibrida moguće je ostvariti vrlo visoke rane prinose. Osim otpornosti na virus bronzavosti, ovaj Enzin novitet ima i otpornost na bakterioze, što u velikoj meri smanjuje pojavu CMV virusa i u teškim uslovima gajenja. U narednim godinama, očekuje se da ovaj novitet nadmaši sve druge po visini prinosa i po kvalitetu babure.

Paprika lista otpornosti:

tabela-paprika