Paradajz   

Enza zaden i Zeleni hit su za novu sezonu pripremili niz noviteta u tehnologiji gajenja paradajza, koji omogućavaju kontrolu vrlo opasnih bolesti i štetočina sa kojim želimo da Vam pomognemo u dostizanju vrhunske produktivnosti i kvaliteta, konkurentnosti i profitabilnosti. Zdravstvena ispravnost robe uz smanjeno tretiranje insekticidima u suzbijanju paradajzovog moljca, ali i inovacije u kontroli sive truleži i bakterijskih oboljenja, kao i vanserijska đubriva i biostimulatori, omogućuju visoku konkurentnost na tržištu.

Aktuelna situacija u proizvodnji paradajza ukazuje na potrebu da se u segmentu krupnih, mesnatih (beef) hibrida paradajza naprave značajne promene sortimenta u cilju postizanja “PREMIJUM” kvaliteta koji podrazumeva kontinuirano snabdevanje tržišta super kvalitetnom robom. To su hibridi koji imaju odličan ukus, kvalitetnu unutrašnju strukturu, atraktivnu boju i visok sjaj, što se lako meri vrednošću briksa iznad 6,0 jedinica.

Ujednačenost oblika i veličine, lepi i dugo sveži čašični listići (peteljka), lep i atraktivan izgled, čvrstina, kao i dugo čuvanje i dobra tansportabilnost poželjne su osobine generacije hibrida: Baikonur, Amaneta i Astraion (Elpida). Ovi hibridi pokrivaju punu sezonu, počevši od ranog proleća, do kasne jeseni i zime, kombinovanjem različitih modela gajenja.

Kalemljeni rasad, čija se proizvodnja završava u našem rasadniku, podvrgava se inokulaciji korisnim mikroorganizmima i stvaranju imuniteta po NATU GRO konceptu, te tretiranju bakulovirusima, što omogućuje gajenje bez “prskanja”. Time krupni hibridi “jabučara”, meke pokožice i “domaćeg” ukusa: Mondial, Rally i Berberana, dobijaju sasvim novu ulogu u prodaji na zelenoj pijaci.

Naravno i naši standardni hibridi: Buran, Belle i Vedetta, uz moderan pristup mineralnoj ishrani i integralnoj zaštiti, daju najbolje rezultate za potrebe velikih maloprodajnih lanaca, kako zbog svoje čvrstine i transportabilnosti, tako i zbog svog poslovično dobrog tržišnog izgleda. Posebnu pažnju posvećujemo “popravljanju” uočenih nedostataka Belle-a i Astraion-a, ali i selekciji novih hibrida. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo Vam Perugino – novi hibrid pink paradajza premijum kvaliteta, zbog izuzetne prinosnosti, otpornosti, kvaliteta, čvrstine i ukusa plodova.

Krupni mesnati hibridi paradajza

Mondial

HR: ToMV, Cf: A-E, Va, Vd, Fol: 0,1
IR: TSWV, Ma, Mi, Mj

Vrlo rani hibrid, za gajenje svega na 3-4 cvetne grane, maksimalno 5-6. Ima vrlo otvoren tip habitusa i veoma dobro zametanje i rano plodonošenje u hladnijim uslovima. Može se gajiti u velikoj gustini, upravo zbog karakterističnog kompaktnog porasta. Plodovi su vrlo krupni, blago pljosnati, prosečne mase 200-250 g. Izuzetno obilan rod u prve tri cvetne grane jeste dobra preporuka za masovno gajenje ovog hibrida u najjednostavnijim objektima tunelskog tipa, kakvih je kod nas najviše i u kojima se trenutno najviše gaje niski, ili poluvisoki hibridi. Zahteva obilniju, dobro izbalansiranu ishranu sa manje azota, počevši od zametanja druge cvetne grane, kao i pravilno navodnjavanje. Plodovi imaju tanku pokožicu i izuzetan ukus jabučara.

Berberana

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Berberana je rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, vrlo krupnih (250-280 g) i mesnatih plodova, izuzetne ujednačenosti. Odličnog ukusa, izuzetne boje i sjaja, pravilnog oblika i veličine, što uz visoku otpornost na bolesti, a naročito na sivu trulež, čini ovaj hibrid posebno atraktivnim i predstavlja znatno unapređenje u odnosu na Rally. Gaji se isključivo na jedno stablo i daje veoma visoke prinose namenjene lokalnoj pijaci. Zbog izuzetne prinosnosti i visoke adaptibilnosti, ovaj hibrid se gaji u svim glavnim povrtarskim reonima u Srbiji i regionu. Obilno zametanje i visok prinos zahteva redovno prihranjivanje Magnisalom i Tecnokel Amino B. Pokazuje vrlo visoku tolerantnost na napad paradajzovog moljca

Rally

HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Rani hibrid visokog porasta, poluotvorenog habitusa, vrlo krupnih (250-350 g), mesnatih i ukusnih plodova. Hibrid ima veoma snažan korenov sistem, otporan na nematode, zahvaljujući čemu se vrlo uspešno može gajiti samo na glavno stablo u visokim plastenicima, ili na glavno i prvo bočno stablo u nižim objektima i na taj način dati i 12-13 cvetnih grana do visine od 3 m, odnosno 2 m. Najpre brzo sazri 5-6 cvetnih grana, a potom snažni vrh biljke u potpunosti ispuni ostatak zametnutih plodova. Odlična oplodnja i zametanje u lošim uslovima. Izuzetne je otpornosti na virus bronzavosti. Nema neravnomernog sazrevanja (blotchy ripening). Hibrid izuzetnog ukusa, koji se gaji za snabdevanje profesionalnih piljarnica i za zelenu pijacu.

Hibridi paradajza standardne tržišnosti

Buran

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Buran je snažnog porasta i jakog vegetativnog vrha, poluotvorenog habitusa. Veoma dobro zameće duge cvetne grane sa vrlo krupnim (230-250 g), mesnatim, sjajnim i kvalitetnim plodovima. Preporučuje se za rano gajenje u boljim plastenicima sa pasivnim dogrevanjem, ali i za drugu setvu. Prema izgledu i karakteristikama ploda najbliži je Belle-u, od koga je u prednosti zbog intenzivnije boje, ravnomernijeg, daleko bržeg i koncentrisanog zrenja, ali i zbog povećane tolerantnosti na bolesti i nematode.

Posebno dobre rezultate postiže u visokim tunelima sa duplom folijom i bočnim otvaranjem, kao i na površinama sa čestim gajenjem paradajza i pojavom bolesti, gajenjem na veći broj cvetnih grana. Kalemljen rasad se preporučuje za celogodišnje gajenje na zemljištu, sa izuzetno visokim prinosima i odličnim kvalitetom i tržišnošću.

Belle

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Belle je snažan hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, krupnih (220-270 g) i mesnatih plodova. Vrlo uniformni po obliku i veličini, okrugli plodovi, intenzivne su crvene boje i sjaja i nenadmašne čvrstine i dužine čuvanja. Zbog svoje visoke adaptibilnosti i pouzdanosti u različitim uslovima gajenja – i u plastenicima i na otvorenom polju, kao i u nesavršenim uslovima u proizvodnji, to je Enzin najprodavaniji hibrid paradajza, odskora sa popravljenim (nadograđenim) karakteristikama. Preporučuje se za gajenje na 5-6 cvetnih grana, ali odlične rezultate daje i u najprofesionalnijim tehnologijama gajenja na inertnim supstratima sa hidroponskim načinom ishrane. Ima malo rastojanje između internodija zbog čega se gaji i u najjednostavnijim tunelima. Kod zamorenih i zaraženih zemljišta treba prilagoditi ishranu kalijumom da bi se izbeglo neravnomerno sazrevanje (blotchy ripening).

Vedetta

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TSWV

Vedetta je snažan hibrid, odličnog vegetativnog porasta. Otvorene je građe listova, izuzetne adaptibilnosti, posebno tolerantan na visoke temperature na otvorenom polju zbog dobrog pokrivanja plodova. Prosečna masa ploda je između 190 i 220 g. Plodovi su vrlo uniformni, neznatno spljošteni, jarko crvene boje i veoma čvrsti. Ovaj hibrid karakteriše tolerantnost na crnu pegavost i odlična otpornost na virus bronzavosti. Vedetta se odlikuje ranim i vrlo koncentrisanim zrenjem, zbog čega se gaji podjednako uspešno i u plastenicima i na otvorenom polju. U jesenjem periodu, iz zaperaka daje plodove izvanrednog kvaliteta i veličine koji vrlo retko pucaju.

Paradajz – hibridi premijum kvaliteta

Baikonur

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Vrlo rani hibrid snažnog porasta, otvorenog habitusa, veoma pogodan za vrlo rano gajenje na 6 cvetnih grana. Plodovi su okrugli, izuzetno čvrsti i sjajni, mase 180-220 g, a kod redovnog, obilnog i preciznog đubrenja (visok EC, puno fosfora u početku) mase čak i do 250 g. Ovaj hibrid odlikuje izrazita ranostasnost, koja se ogleda u izuzetno brzom zrenju od druge do četvrte/pete cvetne grane, pa se biljka kompletno izbere kao i najraniji poludeterminantni hibridi. Gaji se na jedno stablo, u manjoj ili većoj gustini prema željenoj veličini ploda. Veoma visoke otpornosti na bolesti i tolerantnosti na stres. Okrugli plodovi, visoke ujednačenosti, imaju veoma atraktivan izgled, visok sjaj, čvrstinu i odličan ukus. Peteljka je atraktivna i plodovi ostaju sveži i lepi i po nekoliko dana. Hibrid sa najvišim briksom (6,0-6,5) u ranoj proizvodnji na zemljištu.

Amaneta

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Vrlo rani hibrid snažnog porasta, poluotvorenog habitusa, veoma pogodan za uzgoj na više cvetnih grana i duži (celogodišnji) period u visokim blok plastenicima. Posebno mu odgovaraju kisela i neutralna zemljišta, lakog mehaničkog sastava. Snažan vegetativni vrh izuzetno pogoduje gajenju u hidroponskom sistemu ishrane, posebno ukoliko se koristi kalemljen rasad. Plodovi su okrugli, čvrsti, mase 200-220 g. Amanetu odlikuje izuzetno dobro zametanje i perfektna oplodnja i u vrlo teškim, čak ekstremnim temperaturnim uslovima. U gajenju na otvorenom polju ima mnogo kraće internodije stabla i kompaktniji izgled biljke. Plodovi visoke ujednačenosti imaju veoma atraktivan izgled, visok briks preko 6,0 jedinica, a odličana izbalansiranost odnosa šećera i kiselina daje mu harmoničan, neponovljivi ukus. Dugi listići peteljke ostaju sveži i lepi i po nekoliko dana.

Astraion

HR: ToMV:0-2/Va/Vd/Fol:0,1/For
IR: On/Ma/Mi/Mj

Ima bujan i jak habitus. Odlikuje ga jak porast sa horizontalnom pozicijom listova. Plodovi su visokog kvaliteta, ujednačeni po obliku i po veličini (220-250 g), intenzivno obojeni, visokog sjaja. Astraion je hibrid koji se posebno preporučuje za jesenju proizvodnju plodova izuzetnog kvaliteta i jedan je od najboljih i najukusnijih Enzinih hibrida paradajza za drugu setvu i zrenje u uslovima kraćeg dana. Otporan na pepelnicu. Odlični rezultati i ranostasnost odlikuju ga i u prvom delu sezone, a proizvođači paradajza sa otvorenog polja takođe hvale kvalitet, prinos i otpornost na bolesti ovog neverovatnog hibrida.

PINK HIBRIDI

Perugino (E 15B.50.756)

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For
IR: TYLCV

Izvanredan, rani hibrid paradajza, snažnog porasta i odličnog balansa vegetativnog i generativnog porasta. Poseduje odličnu opornost na bolesti zbog čega postiže visoke prinose i do 6 kg po biljci. Plodovi su visokog kvaliteta, ujednačeni po obliku i po veličini (220-250 g), intenzivno obojeni, visokog sjaja, debelog mesa, dobre čvrstine i ukusa, što su osobine koje se ne nalaze zbirno u jednom hibridu. Perugino je hibrid koji se preporučuje za ranoprolećnu, letnju i jesenju proizvodnju plodova izuzetnog kvaliteta i ukusa na zemljištu, u tunelima i plastenicima bez grejanja.

NISKI HIBRIDI

Asalet

HR: ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0-2
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Hibrid niskog paradajza za gajenje na otvorenom polju, koji ima izuzetno dobar odnos vegetativnog i generativnog porasta. Dobre pokrovnosti, ali i u isto vreme otvorenog habitusa koji omogućava dobro zametanje i brzo zrenje. Plodovi su krupni, pljosnato-okrugli, prosečne mase 250-300 g, čvrsti i sjajni, otporni na pucanje, intenzivno crvene boje. Sa podjednakim uspehom se mogu brati tek zarudeli plodovi, ili potpuno zrele cele cvetne grane. Ovaj rani hibrid ima odličan, čak izuzetan ukus. Asalet je vrlo snažan hibrid, otporan na virus bronzavosti i na zemljišne nematode. Vrlo je prinosan, a zahvaljujući dobroj otpornosti, plodonosi sve do kasne jeseni. Hibrid je pogodan za gajenje u organskom sistemu zemljoradnje.

GRAPOLO HIBRIDI

Celestino

HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Celestino je novi, vrlo obećavajući hibrid grozdastog paradajza, namenjen za profesionalne uslove gajenja. Ima izuzetno snažan, izbalansiran i postojan porast, a odlikuje ga visoka generativnost i visok prinos. Pete ljke i cvetna grana dugo izgledaju sveže, što uz izuzetnu čvrstinu, obojenost i visok sjaj hibrid čini jako atraktivnim. Plodovi se dugo čuvaju. Prosečna masa izuzetno ukusnih plodova je 135-155 g. Jako dobro zameće i ravnomerno sazreva tokom letnjih visokih temperatura, sa vrlo retkom pojavom deficita kalcijuma. Cvetne grane se skraćuju na 6 plodova.

HIBRIDI ŠLJIVARA

Pai Pai

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TSWV/For/Ma/Mi/

Vrlo ran i produktivan hibrid šljivolikog paradajza. Plodovi su tipičnog oblika za Roma tip, prosečne mase 170 g.

CHERRY HIBRIDI

Sakura

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1
IR: Ma/Mi/Mj

Hibrid trešnjolikog paradajza (cherry), snažnog, otvorenog tipa porasta, ali kompaktne biljke sa relativno kratkim internodijama. Zameće veliki broj udvojenih, vrlo dugih, pravilnih cvetnih grana, sa okruglim, lepo obojenim i vrlo ukusnim i aromatičnim plodovima prosečne mase 18-22 g. Odlikuje ga izražena ranostasnost, visoki prinos i veoma visok sadržaj šećera.

Lista otpornosti paradajiza:

Stručni tim Zelenog hita veliku pažnju posvećuje odabiranju najotpornijih hibrida i sorti povrća pogodnih za gajenje u biološkim sistemima proizvodnje. Veoma je značajno poznavati adekvatne oznake:

HR – visoka otpornost (ne dolazi, ili se retko pojavljuju bilo kakvi simptomi napada bolesti ili štetočina u uslovima normalne brojnosti populacije, odnosno pritiska inokuluma).

IR – intermedijarna otpornost (pokazuju značajno manje simptoma od osetljivih biljaka, sporiji razvoj patogena i populacija štetočina).

T – tolerantnost (sposobnost biljaka da u izvesnom stepenu uspešno preživljavaju abiotski stres).

tabela-paradajz