Rukola

grazia

Grazia

Nova sorta u tipu divlje rukole sa tamno zelenim, jako usečenim listovima izuzetne uniformnosti koji se mogu koristiti za svežu upotrebu i preradu. Otporna na visoke temperature. Veoma sporo iscvetava. Vrhunske adaptibilnosti, za sve uslove i sezone gajenja.

Lista otpornosti kod lisnatog povrća:

lista-otpornosti-kod-lisnatog-povrca27