Rukola 

  Grazia 

Standardna sorta u tipu divlje rukole sa tamnozelenim, jako usečenim listovima izuzetne uniformnosti, koji se mogu koristiti za svežu upotrebu i preradu. Otporna na visoke temperature. Veoma sporo iscvetava. Vrhunske adaptibilnosti, za sve uslove i sezone gajenja.

Lista otpornosti kod lisnatog povrća:

lista-otpornosti-kod-lisnatog-povrca27