Jagoda

Sadnice jagoda

Proizvodnja jagode u Srbiji prolazi kroz period velikih transformacija. Iako postoji značajan potencijal za razvoj, brojni problemi koji opterećuju proizvođače ne omogućavaju stabilan rast. Najpre, neophodno je razviti tehnologiju gajenja u zaštićenom prostoru, ili pod niskim tunelima, kako rod ne bi propadao usled obilnih padavina u vreme berbe, odnosno kako bi smo mogli da premijum kvalitet bezbedno izvozimo i na nemačko tržište. Uz zdrav i jak sadni material, dobar program integralne zaštite, korišćenje korisnih mikroorganizama, preciznu mineralnu ishranu i navodnjavanje, te napredne programe folijarne ishrane moguće je ostvariti daleko veće prinose i kvalitet. Zeleni hit kao Vaš budući partner u projektima namenjenim najzahtevnijim tržištima održava stalne kontakte sa najboljim rasadnicima u Italiji, Španiji i Nemačkoj, kao i sa najprestižnijim selekcijskim centrima. Uz to NATU GRO koncept koji smo razvili u saradnji sa našim inostranim partnerima, obezbeđuje premijum kvalitet i zdravstvenu bezbednost, visok sadžaj polifenola i najbolje cene u izvozu.

romina

Romina

Nova italijanska sorta, izvanrednog ukusa i jako visoke biološke vrednosti plodova. Ova jako rana sorta, vremenom zrenja izjednačava se sa Albom i pogodna je za gajenje u kontinentalnim uslovima klime. Plodovi su rustični, kupasti jarko crvene boje, odličnog ukusa. Ova srednje prinosna sorta ima plodove koji se odlikuju visokim sadržajem antocijana i ukupnim antioksidativnim kapacitetom, što ovu sortu uz nizak sadržaj kiselina preporučuje za prodaju na tezgama.

clery

Clery

Standardna, dobro poznata italijanska sorta, izvanrednog ukusa i jako visoke biološke vrednosti plodova (visoka antioksidativna aktivnost). Ova jako rana sorta, koja se vremenom zrenja izjednačava sa Albom, pogodna je za gajenje u kontinentalnim uslovima klime. Zahteva najmanje 700 sati izlaganja niskim temperaturama. Osetljivija je na izmrzavanje i na sivu trulež. Plodovi su rustični, kupasti jarko crvene boje, odličnog ukusa i mirisa. Ova srednje prinosna sorta ima slatke plodove, što ovu sortu, uz nizak sadržaj kiselina preporučuje, kako za izvoz, tako i za prodaju na tezgama i piljarnicama.

alba

Alba

Vrlo rana sorta koja u odnosu na najranije poznate sorte ne kasni ni dana sa zrenjem, ili pristiže samo dan, ili dva posle najranijih sorti. To je vrlo krupna sorta, konusnih, vrlo uniformnih, jarko crvenih i sjajnih plodova, sa malim čašičnim listićima i veoma lepim vizualnim utiskom. Odlične je adaptibilnosti i otpornosti na bolesti, pa se može uspešno gajiti i na težim i nešto alkalnijim zemljištima. U dobrim uslovima prosečni prinos po živiću je od 0,75 do 0,85 kg, što je veoma visok prinos za rane sorte. Ova sorta veoma dobro rađa i u drugoj godini nakona sadnje, tokom čitavog perioda berbe. Kvaltet plodova je dobar i veoma postojan, tako da izuzetno podnosi transport i manipulaciju. Briks je na nivou slatkih sorti, ali ima nešto viši sadržaj kiselina u plodu. Plodovi su vrlo čvrsti sa otporom penetracije 35-38 g/cm2. Prosečna masa ploda je 27-30 g, ali puno i vrlo krupnih plodova i preko 50 g. Kod ove sorte zametanje, porast plodova i zrenje su vrlo koncentrisani. Berba ne traje duže od desetak do petnaest dana, sa vrlo ujednačenim kvalitetom od početka do kraja. Sorta je prvenstveno namenjena za izvoz na udaljena tržišta, poput Rusije, jer su plodovi čvrsti i imaju visok „šelf lajf”, što znači duži period u transportu i prodaji. Kada provede izvesno vreme u podhladi, onda je još ukusnija pošto se smanji sadržaj kiselina u plodu i u manjoj meri vitamina C.

asia

Asia

Srednje rana sorta, koja zrenjem u odnosu na Albu kasni 5 do 6 dana. Biljke su uspravne, bujne, otporne na bolesti korena. Plodovi su atraktivni, krupni, konusni, vrlo uniformni, izuzetne jarko crvene boje i sjaja, sa vrlo atraktivnm čašičnim listićima. Zahvaljujući visokom sadržaju šećera i izbalansiranom odnosu kiselina ukus je izuzetno dobar, vrlo blizu ukusu Elsante. Iako plodovi nisu visoke čvrstoće, u berbi ne nastaju ozbiljniji problemi i oštećenja, a period tržišnosti (šelf lajf) je veoma dug. Odlične je transportabilnosti ukoliko se u roku od 30 minuta nakon berbe izvrši podhlada. Prosečan prinos po biljci u dobrim uslovima je 0,9 do 1,1 kg. Prosečna masa ploda, 26 do 30 g, a otpor penetraciji 30 do 35 g/cm2. Odlična je i na otvorenom polju i u plastenicima i hidroponskoj proizvodnji. Asia je jedna od najinteresantnijih novoselekcionisanih sorata za koju vlada veliko interesovanje, posebno u varvarinsko-aleksinačkom podreonu. Verujemo da može odlično da posluži za izvoz na zapadno evropsko tržište. Odlične je otpornosti na izmrzavanje od niskih zimskih temperatura. Treba je preventivno štititi od pepelnice naročito u vreme toplih i vlažnih jeseni..

roxana

Roxana

HR: Tm:0-2

Jedna od najprinosnijih sorata jagode, čvrstih plodova, namenjenih za prodaju na udaljenim tržištima. Ima veoma bujnu biljku, visoke otpornosti na bolesti korena, i tolerancije na Oidium fragariae i Xantomonas fragariae, delom i na Collectotrichum acutatum. Roksana ima veoma krupne, uniformne, atraktivne plodove, izduženokupastog oblika, srednje konzistencije, jarko crvene boje, dobrog ukusa i visoke komercijalne vrednosti. Vrlo je prinosna u jesenjoj proizvodnji i u hidroponskoj proizvodnji u vrećama. Prosečan prinos po živiću u dobrim uslovima je 1 do 1,2 kg. Prosečna masa ploda je 26-28 g a otpor penetraciji visok 30-33 gr/cm2, ali ne kao kod Albe. Berba kasni za Marmoladom 2 dana, Azijom 8 dana i 10 do 11 dana za Albom. Odlično uspeva na većim nadmorskim visinama i nižim dnevnim i noćnim temperaturama. Čak i u uslovima ograničenog navodnjavanja daje visoke prinose do 1 kg po živiću.

cristina

Cristina

Jako kasna i vrlo prinosna sorta jagode, namenjana za prodaju na lokalnim tržištima. Ova sorta rustičnog izgleda dobro uspeva na terenima koji se ne podvrgavaju dezinfekciji fumigacijom, jer je sorta vrlo otporna na zemljišne patogene, pa se isti zasad može gajiti više sezona. Može da uspeva i na alkalnim zemljištima, težeg mehaničkog sastava sa višim sadržajem karbonata u zemljištu. Kristina ima veoma krupne, uniformne, atraktivne plodove, izduženog do kratko-kupastog izgleda, dobre konzistencije, jarko crvene boje, jako slatkog ukusa i visoke komercijalne vrednosti. Površina ploda je osetljiva na mehanička oštećenja, te se preporučuje pažljiva konačna berba u posudice, bez naknadne manipulacije i nameravanja. Prosečan prinos po živiću u dobrim uslovima je 1 do 1,2 kg. Prosečna masa ploda je od 32 do preko 35 g. U odnosu na Roksanu stiže na berbu 5 do 6 dana kasnije, a u odnosu na Albu, zrenje je čak 15 do 16 dana kasnije.

syria

Syria

Srednje rana sorta selekcionisana u Italiji. Karakteriše je snažna biljka tolerantna na najčešća oboljenja kod jagoda. Plodovi su srednje krupni, konusni, intenzivno crvene boje, vrlo dobrog ukusa i odlične konzistencije namenjeni za svežu potrošnju, preradu i smrzavanje. Plodovi su izuzetno otporni na oštećenja od kiše i truleži. Sirija je sorta čiji su plodovi veoma otporni na transport i imaju vrlo dug vek čuvanja. Preporučuje se za proizvodnju na otvorenom polju i daje odlične rezultate u dvogodišnjoj proizvodnji. Izuzetno visok briks.