Slajder-slika-i-na-nju-staviti-bio

Biostimulatori za folijarnu primenu – pH korektori

5l-technophyt

TechnoPhyt pH+: pH 1-1,5; N 3%; P2O5 15%;

Povećava aktivnost i efikasnost hranljivih materija i pesticida pomoću vrhunske penetracije, acidifikacije, vlaženja i širenja preparata i sprečavanja pojave pene. Efikasnost mnogih pesticida može biti smanjena zbog alkalne reakcije vode za prskanje (visok pH). Korišćenjem ovog preparata dolazi do smanjenja hidrolitičke razgradnje pesticida osetljivih na visok pH kao što su: organofosfati, sintetički piretroidi, karbamati, triazini,… TechnoPhyt pH+ sadrži pH indikator koji boji vodu u roze kada se postigne njena optimalna kiselost 4-4,5. Korišćenjem ovog preparata dolazi do smanjenja površinskog napona čime se obezbeđuje ravnomerno nanošenje rastvora na tretiranu površinu biljke. Ovaj preparat sadrži takođe i kompleks agenata koji omogućavaju bolju penetraciju i kretanje primenjenog rastvora (aktivne supstance). TechnoPhyt pH+ takođe smanjuje pojavu pene u prskalicama i ostaloj opremi. Za korigovanje pH rastvora za folijarni tretman količina primene se kreće od 30-100 ml / 100 l rastvora za pripremu sa blago alkalnom vodom (pH 6,5-8), do 50-150 ml / 100 l rastvora za pripremu sa visoko alkalnom vodom (pH ≥ 8). Za smanjenje površinskog napona količine primene su od 125-150 ml / 100 l rastvora za prskanje kada se koristi tvrda voda ili 75-100 ml / 100 l rastvora za prskanje kada se koristi meka voda.