Slajder-slika-i-na-nju-staviti-bio

  BIOSTIMULATORI SA SPECIJALNOM NAMENOM 

  Controlphyt PK 

pH 5,5-6,0; P2O5 30 %; K2O 20 %;

Ovaj biostimulator je kalijumova so fosfonske kiseline (kalijum fosfonat, ex. kalijum fosfit), koja predstavlja izvanredno sredstvo za ishranu fosforom i kalijumom, sa izvanrednim sistemičnim delovanjem kao pomoćnog lekovitog sredstva. Za razliku od ortofosfata, fosfor iz metafosfata se mnogo brže kreće (5 do 6 puta) kroz floem, tako da nakon folijarne primene dospeva do korenovog sistema. Primenjuje se u koncentraciji 0,15 do 0,25 %, odnosno od 0,5 do 2 l/ha, zavisno od fenofaze, starosti i količine tečnosti za tretiranje. Primenom kroz kap po kap uobičajene doze su 5 l/ha. Najviše se koristi kod plodovitog povrća, jabučastih, koštičavih i jagodastih vrsta voća, jer pomaže u prevenciji i kontroli uvenuća, plamenjača (Ph. infestans, Ph. cinamoni, Ph. fragarie rubi, P. destructor), pepelnica i bakterijskih oboljenja. Izuzetno dobe rezultate pokazuje u leguminozama: grašku, boraniji, pasulju i soji, povećavajući bočno grananje i zametanje mahuna. Veoma je važno obaviti blagovremeno tretiranje neposredno pred, u samom početku cvetanja, ili najkasnije u precvetavanju. Pojačana sinteza diterpena, fitoaleksina salicilne kiseline, nakon primene u krompiru, luku, jagodi, malini i borovnici, kao i svim drugim vrstama gajenih biljaka, može uz kasniju folijarnu primenu Tecnokel amino Ca, u značajnoj meri smanjiti njihovo pregrevanje i štete prouzrokovane fiziološkom sušom, previsokom insolacijom i visokim temperaturama.

  Controlphyt Cu 

pH 2,5; Cu 6,6 % kao bakar glukonat (so aglukonske kiseline)

Izvanredno folijarno đubrivo sa sistemičnim delovanjem u kontroli velikog broja gljivičnih i bakterijskih oboljenja poljoprivrednog i ukrasnog bilja, koje je za veoma kratko vreme postalo dobro poznato brojnim povrtarima i voćarima. Koncentracija primene od 0,3 % u preventivne svrhe, odnosno 0,5 % kod kurativnog delovanja podrazumeva jako malu količinu bakra koja dospeva u biljna tkiva. Na taj način ovaj preparat visoke efikasnosti, potpuno je bezbedan za primenu i u najosetljivijim fenofazama porasta i razvića povrtarskih i voćarskih useva, kao što su cvetanje i zametanje plodova, bez pojave fitotoksičnosti, opadanja cvetova ili plodova. Primenjuje se u zavisnosti od pritiska inokuluma na 7 do 10 dana i nema ograničenja u broju tretiranja, zbog neznatne akumulacije bakra u produktivnim organima ili pak u zemljištu. Izbegavati mešanje sa ostalim hemijskim preparatima za zaštitu bilja. Najviše se primenjuje u paprici i paradajzu, u jagodastom voću: borovnici, jagodi, malini i kupini, u grašku, boraniji i krompiru, kod svih useva gde u poslednjim godinama bakterijska oboljenja nanose velike štete. U organskoj i integralnoj proizvodnji, Controlphyt Cu predstavlja nezaobilazno sredstvo za postizanje sigurne i stabilne proizvodnje.
Sertifikovan za organsku proizvodnju.

  Tecnophyt pH+ 

pH 1-1,5; N 3 %; P2O5 15 %;

Povećava aktivnost i efikasnost hranljivih materija i pesticida pomoću vrhunske penetracije, acidifikacije, vlaženja i širenja preparata i sprečavanja pojave pene, naročito kod velikih prskalica. Efikasnost mnogih pesticida može biti smanjena zbog alkalne reakcije vode za prskanje (visok pH). Korišćenjem ovog preparata dolazi do smanjenja hidrolitičke razgradnje pesticida osetljivih na visok pH kao što su: organofosfati, sintetički piretroidi, karbamati, triazini… Technophyt pH+ sadrži pH indikator koji boji vodu u roze kada se postigne njena optimalna kiselost 4-4,5. Korišćenjem ovog preparata dolazi do smanjenja površinskog napona čime se obezbeđuje ravnomerno nanošenje rastvora na tretiranu površinu biljke. Ovaj preparat sadrži takođe i kompleks agenata koji omogućavaju bolju penetraciju i kretanje primenjenog rastvora (aktivne supstance). TechnoPhyt pH+ takođe smanjuje pojavu pene u prskalicama i ostaloj opremi. Za korigovanje pH rastvora za folijarni tretman količina primene se kreće od 30- 100 ml / 100 l rastvora za pripremu sa blago alkalnom vodom (pH 6,5-8) do 50-150 ml / 100 l rastvora za pripremu sa visoko alkalnom vodom (pH ≥ 8). Za smanjenje površinskog napona količine primene su od 125-150 ml / 100 l rastvora za prskanje kada se koristi tvrda voda ili 75-100 ml / 100 l rastvora zaprskanje kada se koristi meka voda. Posebno je važno koristiti ovaj proizvod kod primene Tecamin Brixa sa pH vrednošću 9.