Biostimulatori za folijarnu primenu sa mikroelementima

tehnokel-mix

Tecnokel Amino Mix: pH 6,5; Fe 3%; Mn 0,7%; Zn 0,7%; Cu 0,3%; B 0,1%; Mo 0,1%; L-amino kiseline 6%;
Predstavlja mešavinu amino kiselina i mikroelemenata rastvorljivih u vodi koji su jako bitni za savršen razvoj biljaka. Primenjuje se u svim biljnim vrstama povrća, voća, cveća, ukrasnog bilja, travnjaka, a najbolje rezultate pokazuje u zajedničkoj primeni sa Tecamin Max-om u paprici, krastavcu, krompiru, jagodi, malini i trešnji. Primenjuje se u dozi od 0,15 do 0,20% (15-20 ml / 10 l vode).

tehnokel-fe

Tecnokel Amino Fe: pH 4-4,5; L-amino kiseline 6%; Fe 6%
Koristi se u cilju sprečavanja i korekcije deficita gvožđa u gajenom usevu. Gvožđe je neophodno za sintezu hlorofila i fotosintetske funkcije. U uslovima nedostatka, ili nedostupnosti gvožđa biljkama dolazi do pojave hloroze na njihovim listovima. Primenom Tecnokel Amino Fe biljkama se obezbeđuju gotove amino kiseline, poboljšava se uhranjenost useva, omogućava se prevazilaženje stresnih uslova, a sve u cilju povećanja prinosa. Paradajz, jagoda, malina, borovnica, breskva, najčešći su usevi kod kojih dolazi do velikog pomanjkanja ovog elementa. Tecnokel Amino Fe se može upotrebiti putem zemljišne aplikacije direktno u zonu korenovog sistema, ili folijarnim tretiranjem biljaka u koncentraciji 0,05-0,1% (5-10 ml / 10 l vode).

tehnokel-mn

Tecnokel Amino Mn: pH 4; Mn 6%; L-amino kiseline 6%;
Sprečava i koriguje pojavu nedostatka mangana. Prvi simptomi pojave deficita mangana počinju u vidu hloroze na prostoru između lisnih nerava; listovi žute i zatim se razvijaju nekrotične rane. Sitniji listovi i nabiranje oboda lista su takođe mogući znaci pojave deficita mangana. Mangan učestvuje u sintezi hlorofila i kao sastavni deo enzima zaduženih za disanje ima ključnu ulogu u procesu fotosinteze. Preporučuje se za primenu u svim kulturama naročito u usevima luka, salate, krompira, šećerne repe, graška i soje, te kod jabuke i trešnje, kod zasada maline, naročito na jako humoznim, ili karbonatnim zemljištima sa visokim pH vrednostima. Tecnokel Amino Mn se može upotrebiti na dva načina: preko tretmana zemljišta, direktnim unošenjem u zonu korenovog sistema ili folijarnim tretmanom kada je potrebna brza intervencija, ili je zemljišna aplikacija skupa i nepraktična.

tehnokel-zn

Tecnokel Amino Zn: pH 3,5; Zn 8%; L-amino kiseline 6%;
Sprečava i koriguje pojavu nedostatka cinka. Glavni simptomi pojave deficita cinka su kratke internodije i smanjena veličina lista. Cink ima veoma važnu ulogu u velikom broju metaboličkih procesa i kao takav jako je važan za savršen razvoj biljaka. Vrlo je važan za aktivnost meristema i brz porast. Primenjuje se u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, cvećarstvu, a naročito osetljivi usevi na pojavu deficita su luk, boranija, pasulj, spanać i šećerac, a kod voća jabuka. U povrću se primenjuje folijarno u inicijalnim fazama porasta, kao i u zasadima jabuke. Kukuruz ima velike potrebe za ovim elementom, a naša zemljišta su po pravilu njime uglavnom siromašna, pa se preporučuje kao obavezna folijarna aplikacija u količini 0,5 l/ha u fazi 2-4 lista + 0,5 l/ha u fazi 6-8 listova u kombinaciji sa Fertigrain Foliarom u oba tretmana. Može se primenjivati i samostalno u količini 2 l/ha.

b

Tecnokel Amino B: pH 7-7,5; B 10% kao bor etanol amin Poboljšava oplodnju cvetova i zametanje plodova, olakšava klijanje polena i pomaže razviće polenove cevčice. Primenom Tecnokel Amino B izbegava se pojava nedostatka bora na biljkama koji se manifestuje: lošim razvićem biljke, pre svega formiranjem kratkih internodija dajući biljkama patuljast izgled; na listovima izaziva zadebljanje, krhkost i pojavu nekroze; smanjenjem stepena oplodnje cvetova tj. pojave smetanja; deformacijom, nekrozom i pucanjem plodova. Vreme i količina primene zavisi od gajenog useva. Naročito važna primena kod jabuke, paradajza, karfiola i brokolija, jagode, maline, vinove loze i stonog grožđa.

tehnokel-cu

Tecnokel Amino Cu: pH 3; Cu 5%; L-amino kiseline 6%, Osim uklanjanja mogućeg nedostataka bakra u naprednom konceptu mineralne ishrane hortikulturnog bilja, posebno kod mrkve, luka, salate i spanaća. Tecnokel amino bakar ne treba primenjivati u uslovima stresa uslovljenog visokim temperaturama, ili sušom. Ne mešati sa drugim preparatima. Koncentracija primene je 0,15-0,2% u povrtarskim usevima, 0,15-0,25% u drvenastim voćnim vrstama i 0,2-0,3% u vinovoj lozi i jagodastom voću, na 2 do 4 nedelje. Putem sistemaza navodnjavanje primenjuje se u količini 5 do 7 l/ha. Za specifičnosti primene Tecnokel amino bakra u proizvodnji rasada obratite se našem stručnom timu.