Biostimulatori za folijarnu primenu sa mikroelementima 

tehnokel-mix

  Tecnokel Amino Mix 

pH 6,5; Fe 3 %; Mn 0,7 %; Zn 0,7 %; Cu 0,3 %; B 0,1 %; Mo 0,1 %; L-amino kiseline 6%;

Predstavlja mešavinu amino kiselina i mikroelemenata rastvorljivih u vodi koji su jako bitni za savršen razvoj biljaka. Primenjuje se u svim biljnim vrstama povrća, voća, cveća, ukrasnog bilja, travnjaka, a najbolje rezultate pokazuje u zajedničkoj primeni sa Tecamin Max-om u paradajzu, paprici, krastavcu, lubenici i dinji, luku, mrkvi i krompiru, u borovnici, jagodi, malini i kupini, u jabuci, krušci i breskvi, u trešnji i višnji. Primenjuje se u koncentraciji od 0,15 do 0,20 % (15-20 ml /
10 l vode).

tehnokel-fe

  Tecnokel Amino Fe 

pH 4-4,5; L-amino kiseline 6 %; Fe 6 %

 

Koristi se u cilju sprečavanja i korekcije deficita gvožđa u gajenom usevu. Gvožđe je neophodno za sintezu hlorofila i fotosintetske funkcije. U uslovima nedostatka ili nedostupnosti gvožđa biljkama, dolazi do pojave hloroze na njihovim listovima. Primenom Tecnokel Amino Fe biljkama se obezbeđuju gotove aminokiseline, poboljšava se uhranjenost useva, omogućava se prevazilaženje stresnih uslova, a sve u cilju povećanja prinosa. Paradajz, jagoda, malina, borovnica, breskva, najčešći su usevi kod kojih dolazi do velikog pomanjkanja ovog elementa. Ovaj preparat takođe treba koristiti kod osetljivih useva na karbonatnim zemljištima. Tecnokel Amino Fe se može upotrebiti putem zemljišne aplikacije direktno u zonu korenovog sistema ili folijarnim tretiranjem biljaka u koncentraciji 0,05-0,1 % (5-10 ml / 10 l vode).

tehnokel-mn

  Tecnokel Amino Mn 

pH 4; Mn 6 %; L-amino kiseline 6 %;

 

Sprečava i koriguje pojavu nedostatka mangana. Prvi simptomi pojave deficita mangana počinju u vidu hloroze na prostoru između lisnih nerava; listovi žute i zatim se razvijaju nekrotične rane. Sitniji listovi i nabiranje oboda lista takođe su mogući znaci pojave deficita mangana. Mangan učestvuje u sintezi hlorofila i kao sastavni deo enzima zaduženih za disanje, ima ključnu ulogu u procesu fotosinteze. Preporučuje se za primenu u svim kulturama naročito u usevima luka, salate, krompira, šećerne repe, graška i soje, te kod jabuke i trešnje, kod zasada maline, naročito na jako humoznim ili karbonatnim zemljištima sa visokim pH vrednostima. Tecnokel Amino Mn se može upotrebiti na dva načina: preko tretmana zemljišta, direktnim unošenjem u zonu korenovog sistema ili folijarnim tretmanom kada je potrebna brza intervencija ili je zemljišna aplikacija skupa i nepraktična.

tehnokel-zn

  Tecnokel Amino Zn 

pH 3,5; Zn 8 %; L-amino kiseline 6 %;

 

Sprečava i koriguje pojavu nedostatka cinka. Glavni simptomi pojave deficita cinka su kratke internodije i smanjena veličina lista. Cink ima veoma važnu ulogu u velikom broju metaboličkih procesa i kao takav, jako je važan za savršen razvoj biljaka. Vrlo je važan za aktivnost meristema i brz porast. Primenjuje se u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, cvećarstvu, a naročito osetljivi usevi na pojavu deficita su luk, boranija, pasulj, spanać i šećerac, a kod voća jabuka. U povrću se primenjuje folijarno u inicijalnim fazama porasta, kao i u zasadima jabuke. Kukuruz ima velike potrebe za ovim elementom, a naša zemljišta su po pravilu njime uglavnom siromašna, pa se preporučuje kao obavezna folijarna aplikacija u količini 0,5 l/ha u fazi 2-4 lista + 0,5 l/ha u fazi 6-8 listova u kombinaciji sa Fertigrain Foliarom u oba tretmana. U kukuruzu se može primenjivati i jednokratno u količini 2 l/ha.

b

  Tecnokel Amino B 

pH 7-7,5; B 10 % kao bor etanol amin

 

Poboljšava oplodnju cvetova i zametanje plodova, olakšava klijanje polena i pomaže razviće polenove cevčice. Primenom Tecnokel Amino B izbegava se pojava nedostatka bora na biljkama koji se manifestuje: lošim razvićem biljke, pre svega formiranjem kratkih internodija dajući biljkama patuljast izgled; na listovima izaziva zadebljanje, krhkost i pojavu nekroze; smanjenjem stepena oplodnje cvetova tj. pojave smetanja; deformacijom, nekrozom i pucanjem plodova. Vreme i količina primene zavisi od gajenog useva. Naročito važna primena u cvetanju i oplodnji kod jabuke, paradajza, karfiola i brokolija, borovnice, jagode, maline, vinove loze i
stonog grožđa. Dovoljne količine bora u fazi rasta i sazrevanja plodova i akumulacije skroba, šećera, ulja, veoma su značajni za postizanje visoke produktivnosi i kvaliteta, posebno kod voća i povrća, kod luka, krompira i mrkve, kod šećerne repe, suncokreta i uljane repice.

tehnokel-cu

  Tecnokel Amino Cu 

pH 3; Cu 5 %; L-amino kiseline 6 %

 

Osim uklanjanja mogućeg nedostatka bakra, preparat se primenjuje u naprednom konceptu mineralne ishrane hortikulturnog bilja, posebno kod mrkve, luka, salate i spanaća. Tecnokel amino bakar ne treba primenjivati u uslovima stresa uslovljenog visokim temperaturama ili sušom. Ne mešati sa drugim preparatima. Koncentracija primene je 0,15-0,2 % u povrtarskim usevima, 0,15-0,25 % u drvenastim voćnim vrstama i 0,2-0,3 % u vinovoj lozi i jagodastom voću, na 2 do 4 nedelje. Putem sistema za navodnjavanje primenjuje se u količini 5 do 7 l/ha. Za specifičnosti primene Tecnokel amino bakra u proizvodnji rasada obratite se našem stručnom timu.