naslovna-sek

  Biostimulatori za folijarnu primenu sa sekundarnim elementima 

tehnokel-amino-ca

  Tecnokel Amino Ca 

pH 4-4,5; CaO 10 %; B 0,2 %; L-amino kiseline 6 %;

 

Pruža usevima gotove amino kiseline, poboljšava njihovu ishranu i pomaže u prevazilaženju stresnih uslova. Pojačava čvrstinu plodova i njihov kvalitet nakon berbe. Smanjuje pojavu pucanja plodova, pojavu „gorkih pega“ kod jabuke, račvanje korena šećerne repe, pojavu ranog uvenuća lopti pamuka, pojavu „crnog srca“ celera, rubne paleži salate i jagode, pojavu suve truleži vrha ploda paprike i paradajza, sprečava pojavu smanjene plodnosti cveta kod vinove loze. Količina primene zavisi od kulture, fenofaze i stepena deficita. Najbolje je koristiti u koncentraciji od 0,4-0,5 % svakih 7 do 10 dana, čim visoka insolacija i temperature vazduha ugroze normalno odvijanje fotosinteze. Veoma je važno da se blagovremenom primenom kalijum fosfonata iz Controlphyt PK najmanje 15 dana pred očekivanu pojavu stresa, stvore odgovarajući prekursori, koji kao i salicilna kiselina iz Trianuma omogućuju povećanje zasićenosti masnih kiselina u citoplazmi i smanjenje pregrevanja. Na taj način se smanjuje potrebna količina vode za rashlađivanje biljaka, pa su stome stalno otvorene i biljke mogu da izbegnu stres usled suše ili preterane insolacije.