naslovna-sek

Biostimulatori za folijarnu primenu sa sekundarnim elementima

tehnokel-amino-ca

Tecnokel Amino Ca: pH 4-4,5; CaO 10%; B 0,2%; L-amino kiseline 6%;

Pruža usevima gotove amino kiseline, poboljšava njihovu ishranu i pomaže u prevazilaženju stresnih uslova. Pojačava čvrstinu plodova i njihov kvalitet nakon berbe. Smanjuje pojavu pucanja plodova, pojavu „gorkih pega“ kod jabuke, račvanje korena šećerne repe, pojavu ranog uvenuća lopti pamuka, pojavu „crnog srca“ celera, rubne paleži salate i jagode, pojavu suve truleži vrha ploda paprike i paradajza, sprečava pojavu smanjene plodnosti cveta kod vinove loze. Količina primene zavisi od kulture, feno faze i stepena deficita. Najbolje je koristiti u koncentraciji od 0,4-0,5% svakih 7 do 10 dana, čim visoka insolacija i temperature vazduha ugroze normalno odvijanje fotosinteze.