slajder-slika-i-na-nju-staviti

Biostimulatori za folijarnu primenu u hortikulturi

tecamin-max

Tecamin Max: pH 6-6,5; organska materija 60%; ukupne amino kiseline 14,4%, L-amino kiseline 12,0%; N 7,0%; Vrlo visok sadržaj slobodnih aminokiselina garantuje izuzetan uspeh u folijarnoj primeni ovog biostimulatora koji aktivira rast i pomaže biljkama u prevazilaženju stresa. Predstavlja idealan nosač za primenu zaštitnih sredstava. Primenjuje se u količini 1-2 l/ha u ratarstvu, odnosno 2-3 l/ha u povrtarstvu i voćarstvu. Preporučena koncentracija primene od 0,3% do 0,5% u zavisnosti od fenofaze i opšte razvijenosti useva. U stresnim uslovima primenjuje se i kroz kap po kap u količini 3-5 l/ha, u više navrata tokom proizvodne zezone (4 do 8 puta). Sertifikovan za organsku proizvodnju.

tecamin-flower

Tecamin Flower: pH 3; L-amino kiseline 3%, ukupan N 3%; P2O5 10%; B 1%; Mo 0,5% Ovo je biostimulator cvetanja i zametanja plodova. Popravlja kvalitet i fertilnost polena. Smanjuje otpadanje zametnutih plodova. Primenjuje se folijarno u koncentraciji 0,2 do 0,3%. Sa tretiranjem započeti neposredno pred početak cvetanja. Ponavljati tretmane na 7 do 10 dana. Osim u plodovitom povrću: paradajz, paprika, krastavac, tikvica, dinja i lubenica, odlične rezultate daje u jagodi, malini, kupini i borovnici, ali i kod svih vrsti jabučastog i koštičavog voća, vinovoj lozi, u zasadima citrusa i masline.

tecamin-brix

Tecamin Brix: pH 9; ekstrakt morskih algi 10,0%; P2O5 18%; B 0,2%; polisaharidi Ovaj biostimulator porasta i zrenja plodova se koristi folijarno 3 l/ha i kroz kap po kap 5 l/ha. Izvanredno deluje na boju, sjaj, čvrstinu i na sadržaj šećera (briks). Povećava ranostasnost, krupnoću plodova i ukupan prinos. Izvanredan preparat za primenu u usevu paradajza, crvene paprike, lubenice, dinje, kod crvenih sorti jabuke i grožđa, u jagodi, malini, borovnici i drugim vrstama voća.