Slika-slajder-i-na-nju-staviti-biostimulatore

Biostimulatori za primenu u zemljištu

aminokiseline

Aminokiseline, huminske kiseline i drugi makromolekuli

Zeleni hit, kao zastupnik španske fabrike za ekstrakciju aminokiselina iz klica kukuruza AGRITECNO, neprekidnim inovacijama za Vas obezbeđuje najkvalitetnije biostimulatore namenjene za primenu u ratarskim, povrtarskim, voćarskim usevima, kao i u cvećarstvu, hortikulturi i pejzažnoj arhitekturi. Zahvaljujući dnevnom obimu prerade od skoro 1000 t kukuruza, Agritecno je u stanju da iz klica proizvede dovoljno aminokiselina i fulvo kiselina od kojih potom u svojoj vlastitoj fabrici, po inovativnoj tehologiji formuliše najkvalitetnije biostimulatore na ekobazi. Svi proizvodi koje donosimo na tržište imaju sertifikate za primenu u ekološkoj, odnosno bio-zemljoradnji, kao i u organskoj poljoprivredi: Ecocert i Sohicert. Integrisanim istraživanjima na području hemije, biologije i agronomije stvoren je niz proizvoda za primenu u konvencionalnim, integralnim i biološkim sistemima zemljoradnje koji omogućuju visok stepen zaštite od stresa, ali i dopunsku ishranu gajenih biljaka na održivim principima, zasnovanu na naprednom i inovativnom konceptu.

Esencijalne aminokiseline iz klice kukuruza ekstrahovane enzimskom hidrolizom, imaju aminogram koji je u potpunosti kompatibilan sa gajenim hortikulturnim vrstama i potpuno očuvanih sekvenci, pa je efekat mnogo veći u odnosu na slične proizvode biljnog porekla, a naročito životinjskog porekla. Helatni kompleks aminokiselina i mikroelemenata omogućuje njihovo lako i veoma brzo usvajanje sa obzirom da veličina ovih makromolekula ne prelazi masu 75 do 150 daltona, što je značajno manje od DTPA; EDTA ili EDDHA kompleksa (290-360 Da). Količine preparata navedene u tekstu su samo indikativnog karaktera. U zavisnosti od stanja useva, od fenofaze u kojoj se biljke nalaze, kao i od načina primene i količine vode, zavisiće i koncentracije odnosno doze primene, broj i inervali između tretiranja.

agrihumic

Agrihumic: pH 12; suva materija 70%; huminske kiseline 14%; fulvo kiseline 1%; K2O 6% Povećava vododržljivost, kapacitet adsorpcije katjona, popravlja strukturu zemjišta. Primenjuje se u količini 7-10 l/ha putem sistema za navodnjavanje, počevši od predsetvene pripreme zemljišta i rasađivanja, u količini do 60 l/ha na godišnjem nivou. Izuzetan proizvod za neutralizaciju kiselosti kod lakih zemljišta u kombinaciji sa primenom kalcijum nitrata.

Sertifikovan za organsku proizvodnju.

afriful

Agriful: pH 4,5-5,5; organska materija 45%; fulvo kiseline 25%, N 4,5%; P2O5 1%; K2O 1% Obnavljanje korenovog sistema, pokretanje mikrobioloških procesa u rizosfernom sloju (mikoriza), povećava dostupnost, transport i iskorišćavanje hraniva, popravlja hormonsku ravnotežu i sprečava opadanje plodova. Primenjuje se na svakih 2 do 3 nedelje u količini 3-5 l/ha unošenjem u zonu korenovog sistema putem sistema za navodnjavanje. Kod vrlo intenzivne proizvodnje primenjuje se u količini 2 l/ha jednom nedeljno, zajedno sa kalcijum nitratom i azotnom kiselinom, obično neposredno nakon berbe.

Sertifikovan za organsku proizvodnju.

Agriful Antisal: pH 3,5; organska materija 37%; fulvo kiseline 18%, N 9,0%; CaO 10% Osim stimulisanja porasta mladih korenskih žilica i obnavljanja mikorize, primenjuje se u sprečavanju i otklanjanju posledica zaslanjivanja i visoke koncentracije natrijuma u zemljištu, te za brzu korekciju deficita kalcijuma tokom visokih letnjih temperatura, prostom zamenom natrijuma kalcijumom na koloidnoj miceli, odnosno u adsorptivnom kompleksu. Primenjuje se na svakih 7 do 10 dana u količini 3-5 l/ha unošenjem u zonu korenovog sistema putem sistema za navodnjavanje kod jagode, maline i borovnice i u intenzivnom gajenju paradajza, paprike i krastavca u plastenicima, dok se kod lubenice, dinje, krompira i mrkve primenjuje u količini 5-7 l/ha na svakih 15 dana, a u drvenastim voćnim vrstama: jabuka, kruška, breskva, trešnja i sl. primenjuje se u intervalima 15-20 dana.

Sertifikovan za organsku proizvodnju.