biostimulatori

Biostimulatori za ukorenjavanje

tecamin-raiz

Tecamin Raiz: pH 4-4,5; organska materija 22%; L-amino kiseline 4,7%, ekstrakt morskih algi 4%, N 5,5%; K2O 1%; Fe 0,5%; Mn 3%; Zn 0,15%; Cu 0,05%; B 0,05%
Služi za brzo inicijalno ukorenjavanje i stvaranje neophodnih rezervi mikroelemenata u rizosfernom sloju, odnosno nakon oštećenja korenovog sistema usled prevlaživanja, pojave patogena, napada štetočina, ili stresa uslovljenog abiotičkim faktorima. Na mnoge vrste povrća, jagodastog voća i drugog hortikulturnog bilja deluje gotovo neverovatno. Primenjuje se zalivanjem 3-4 ml/10 l vode, ili potapanjem rasada i sadnica u rastvor 100 ml/10 l vode. Nakon rasađivanja povrća odnosno sadnje voća primenjuje se u količini 1-3 l/ha, odnosno 6-8 ml po sadnom mestu za drvenaste vrste voća