Slajder-slika,-postaviti-djubriva-na-nju

Đubriva sa mikroelementima

haifa-micro-comb

HAIFA MICRO COMB 7,4% Fe-DTPA; 3,7% MnEDTA; 1,1% Zn-EDTA; 0,8% Cu-EDTA; 0,5% Mo

Haifa Micro Comb je kompleks mikroelemenata formulisan tako da se može efikasno koristiti za fertigaciju većine povrtarskih useva koji se gaje na zemljištu, ali što je još značajnije, svih useva gajenih na supstratima mineralnog ili organskog porekla. Naime ovako formulisan kompleks mikroelemenata lako je dostupan u vrlo širokom pH intervalu. Fe-1,5 do 7,5; Mn-3,5 do 10; Zn i Cu-2,5 do 10; Mo-2,5 do 8. Ako se ovom kompleksu pridoda i Bor-ETANOLAMIN onda imamo izvanrednu pristupačnost mikroelemenata.

haifa-micro

HAIFA MICRO FE 6% Fe-EDDHA

Haifa Micro Fe je helatni kompleks gvožđa u EDDHA sa vrlo visokim efektom korisnog dejstva. Upotrebljava se tretiranjem zemljišta u ratarskoj proizvodnji, primenom savremenih sistema za navodnjavanje, za đubrenje povrtarskih useva, višegodišnjih voćnih zasada, vinove loze, cveća, kao i kod gajenja useva u zaštićenom prostoru u svim fenofazama, od ukorenjavanja i zametanja, do plodonošenja i zrenja. Preporučuje se za folijarno tretiranje vinove loze, voća i povrća, ukrasnog šiblja i drveća, ali i svih useva sa simptomima deficita gvožđa, najviše 2 do 3 puta godišnje u količini, najčešće od 1 kg/ha.