Slajder-slika,-postaviti-djubriva-na-nju

   ĐUBRIVA SA MIKROELEMENTIMA 

haifa-micro-comb

  HAIFA MICRO COMB 

7,2 % Fe-EDTA; 3,6 % Mn-EDTA;
1,2 % Zn-EDTA; 0,9 % Cu-EDTA; 0,6 % Mo

Haifa Micro Comb je kompleks mikroelemenata formulisan tako da se može efikasno koristiti za fertigaciju većine povrtarskih useva koji se gaje na zemljištu, ali što je još značajnije, svih useva gajenih na supstratima mineralnog ili organskog porekla. Naime, ovako formulisan kompleks mikroelemenata lako je dostupan u vrlo širokom pH intervalu: Fe-1,5 do 7,5; Mn-3,5 do 10; Zn i Cu-2,5 do 10; Mo-2,5 do 8. Ako se ovom kompleksu pridoda i Bor-ETANOLAMIN ili Bor sulfat, onda imamo izvanrednu pristupačnost mikroelemenata.

haifa-micro

  HAIFA MICRO 

FE 6 % (4,8 % Fe-EDDHA)

Haifa Micro Fe je helatni kompleks gvožđa u EDDHA sa vrlo visokim efektom korisnog dejstva. Ova formulacija je stabilna i ne dolazi do precipitacije u vrlo širokom opsegu od pH 3 do 10, što je veoma značajno u intenzivnoj hortikulturnoj proizvodnji sa čestom pojavom delimičnog prevlaživanja, gde treba sprečiti deficit ovog elementa, koji je ključan u sintezi hlorofila i učestvuje u deobi ćelija i porastu. Upotrebljava se tretiranjem zemljišta u ratarskoj proizvodnji, primenom savremenih sistema za navodnjavanje, kao i za đubrenje povrtarskih useva, višegodišnjih voćnih zasada, vinove loze, cveća, ali i kod gajenja useva u zaštićenom prostoru u svim fenofazama, od ukorenjavanja i zametanja, do plodonošenja i zrenja. Preporučuje se za folijarno tretiranje vinove loze, voća i povrća, ukrasnog šiblja i drveća, ali i svih useva sa simptomima deficita gvožđa, najviše 2 do 3 puta godišnje u količini, najčešće od 1 kg/ha.

  ĐUBRIVA SPECIJALNE NAMENE 

  HAIFA GROWCLEAN

5:31:40

Izvanredno đubrivo koje se podjednako primenjuje u hidroponskoj proizvodnji i proizvodnji povrća i voća na supstratima. Za razliku od fosfora u formi ortofosfata, jedinstvena formulacija polifosfata u Growclean formulaciji obezbeđuje idealno delovanje na zamorenim i zaslanjenim zemljištima u plastenicima, sa visokim pH i sa visokom količinom fosfata. Osim za održavanje sistema za navodnjavanje i čišćenje depozita na emiterima, Haifa Growclean se u proizvodnji na zemljištu najčešće koristi nakon cvetanja i zametanja plodova za intenzivan porast biljaka. Posebno je značajno kod useva koji zahtevaju visoku vlažnost i kod kojih postoji opasnost od precipitacije fosfora sa kalcijumom, magnezijumom i mikroelmenata poput gvožđa i mangana, naročito kod visokih vrednosti pH zemljišnog rastvora i kod povećanog sadržaja natrijuma-Na i drugih soli. Za startno sezonsko i periodično čišćenje sistema za navodnjavanje kap po kap i mikroorošavanje primenjuje se u koncentraciji od 30,9 ppm do 61,8 ppm čistog fosfora, što je i najveća dozvoljena koncentracija kod koje ne dolazi do precipitacije. Matični rastvor 100 x veće koncentracije u hidroponskoj proizvodnji treba da sadrži 22 kg, odnosno 44 kg ovog đubriva. U redovnom đubrenju obično se ne koristi više od polovine ove količine.