Granulisana vodorastvorljiva đubriva 

  Haifa chemicals granulisana i kristalna vodorastvorljiva đubriva 

U sloganu „Samo najbolje je dovoljno dobro“ sadržana je osnovna misija našeg ambicioznog tima kada je reč o đubrenju i mineralnoj ishrani različitih vrsta biljaka. Osim najvišeg kvaliteta mineralnih đubriva, Zeleni hit Vam nudi i preporuke kako da na najbolji način odgovorite potrebama gajenih useva u modernim sistemima zemljoradnje, kako u zaštićenom prostoru, tako i u proizvodnji na otvorenom polju. Naš partner HAIFA CHEMICALS predstavlja prave pionire u oblasti precizne mineralne ishrane putem sistema za navodnjavanje, kao i jednu od vodećih svetskih kompanija u ovoj oblasti. Zbog premijum kvaliteta vlastitih sirovina iz rudnika kalijum nitrata na Mrtvom moru, predstavlja nezaobilazan činilac svetske trgovine, naročito u najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope gde nije dozvoljeno imati primese koje mogu štetno uticati na zdravstvenu ispravnost povrća i voća.

Osim kristalnih vodorastvorljivih đubriva, Haifa i Zeleni hit u današnje vreme sve više pažnje posvećuju primeni granulisanih vodorastvorljivih đubriva u konceptu tzv. „ishrane na kašičicu“, bilo da se u njihovom formulisanju koriste huminske kiseline, inhibitori nitrifikacije, ili se radi o kotiranim đubrivima sa kontrolisanim odavanjem hraniva u periodu od 2, 4, 6 ili više meseci.

Većina granulisanih đubriva formulisana je na bazi čistog kalijum nitrata što govori o njihovom najboljem kvalitetu, najboljem delovanju, ali i najvećim prinosima povrća i voća premijum kvaliteta. To u potpunosti opravdava i njihovu relativno visoku cenu u poređenju sa sličnim formulacijama na tržištu, koje se dobijajaju značajnim učešćem sirovina kao što je kalijum sulfat, ali i kalijum hlorid. Poznato je da kalijum hlorid kao sirovina za formulisanje NPK granulisanih đubriva smanjuje mogućnost akumulacije velike količine skroba i šećera u voću i povrću, a takođe utiče i na pojavu redukujućih šećera zbog čega su kvalitet i „shelf life“ manji.

Svoju posvećenost razvoju novih tehnologija Haifa izražava sloganom „PIONEERING THE FUTURE“ uključujući se aktivno u globalni proces zaštite biosfere i smanjenje emisije ugljendioksida razvojem najsavremenijeg koncepta racionalne mineralne ishrane biljaka. Naš doprinos sveukupnom napretku znanja i veština u ovoj oblasti („PIONEERING KNOWLEDGE“), predstavlja precizno kombinovanje primene organskih kompostiranih đubriva, vodorastvorljivih mineralnih đubriva i biostimulatora, što sa primenom korisnih mikroorganizama omogućuje punu stabilnost agroekosistema i u najintenzivnijim uslovima korišćenja.

  GRANULISANA VODORASTVORLJIVA ĐUBRIVA 

multi-comp-base

  MULTI COMP BASE 

14:13:20+2 MgO+me+huminske kiseline

Vodorastvorljivo granulisano đubrivo sa dodatkom magnezijuma i pune količine mikroelemenata, koje ima minimalan sadržaj balastnih materija i u kome su hraniva, odmah i u veoma visokom procentu dostupna biljkama, tako da usvajanje ide i do 85 %. Nenadmašno je u osnovnom i dopunskom đubrenju ratarskih i povrtarskih useva, voćnih vrsti i vinove loze, ukrasnog šiblja i cveća, dendromaterijala, u zasnivanju i redovnom održavanju travnjaka, kao i u gajenju useva u zaštićenom prostoru, u količini najčešće 400-600 kg/ha. Zbog visoke biološke vrednosti huminskih kiselina koje su nanešene u granulama, đubrivo se preporučuje na siromašnim, oštećenim i zaslanjenim zemljištima, u pripremi supstratnih smeša za hidroponsko gajenje povrća, voća i cveća i u svim slučajevima vrlo intenzivne proizvodnje. Ovo đubrivo je formulisano od čistih hraniva mono-amonijum fosfata i kalijum nitrata, gde je zbog sinergizma kalijuma i nitratanog jona, apsorpcija katjona i anjona mnogo viša i u kome inhibitori nitrifikacije doprinose izbalansiranom usvajanju svih makroelemenata i mikroelemenata. Posebno se preporučuje za ishranu povrća i jagodastog voća na zemljištu koje se nalazi u najintenzivnijim modelima gajenja.

haifa-turbo-k

  HAIFA TURBO-K 

14:14:17+2 MgO+17 SO3+0,1 Fe+0,02 Zn

Nova, inovativna formulacija granulisanog vodorastvorljivog đubriva, bazirana na čistom kalijum nitratu, delu amonijum sulfata i amonijum fosfatu. Na osnovu oglednih ispitivanja možemo tvrditi da primena Haifa Turbo K daje izvanredne rezultate u povrću, jagodastom i drvenastom voću i svim drugim biljnim vrstama, posebno na zemljištima neutralne i alkalne hemijske reakcije. Odnos amonijačnog i nitratnog azota od 2:1 pogoduje brzom vegetativnom porastu potrebnom kod useva krompira, mrkve, drugog korenasto-krtolastog povrća (800 do 900 kg/ha), lukovičastog i kupusnog povrća (400-600 kg/ha), kao i kod paprike i paradajza (500 do 600 kg/ha). Veoma dobre rezultate daje i kod zasnivanja jagode, maline, kupine i borovnice u količinama 800 do 1000 kg/ha.

  MULTI-K MG PRILLS 

12:0:42+2 MgO (kalijum nitrat sa magnezijumom)

Najkvalitetnija formulacija na bazi kaljum nitrata sa magnezijumom u granulisanoj formi, namenjena za primenu klasičnim metodama u zagrtanju bankericama ili rasipačima. Zbog kompletnog sadržaja azota u nitratnoj formi, ne dolazi do isparavanja i gubitaka ukoliko se ne unosi u zemljište, pa je dovoljna jutarnja rosa ili kratko navodnjavanje da đubrivo deluje, čak i ukoliko se primeni na površini zemljišta, neposredno uz zonu korenovog sistema. Prihranjivanje sa 100 do 200 kg/ha u intenzivnoj prozvodnji korenasto-krtolastih vrsta povrća (krompir, mrkva), luka, kupusnjača, kao i maline, drvenastog voća i u svim usevima i zasadima u kome ne postoji mogućnost prihranjivanja putem navodnjavanja, daje izvanredne rezultate u pogledu prinosa i kvaliteta robe.

haifa-cal

  HAIFA CAL AG 

15,5:0:0+26,5 CaO (kalcijum nitrat) Agrigrade

Kalcijum nitrat je neophodna formulacija u mineralnoj ishrani intenzivnih zasada voća i povrća, naročito na zemljištima kisele hemijske reakcije, koja su obično siromašna kalcijumom i magnezijumom u adsorptivnom kompleksu. Da biste izbegli deficit kalcijuma, nedovoljnu čvrstinu i transportabilnost, ali i druge negativne promene koje umanjuju kvalitet voća i povrća, osim primene putem navodnjavanja i folijarne ishrane, sa gotovo istim uspehom mogu se primenjivati i granulisana đubriva u zoni reda. Na umereno kiselim zemljištima na kojima se zasniva intenzivna proizvodnja plodovitog povrća u plastenicima, primenjuje se u količini 150 do 250 kg/ha u pripremi zemljišta, dok se u prihranjivanju kupusnjača i svih drugih povrtarskih useva, kao i kod jagodastog voća, primenjuje u količini 100 do 200 kg/ha.

soap-agri

  HAIFA SOP 

0:0:50 + 46 SO3 (kalijum sulfat granulisani)

Visokokvalitetni kalijum sulfat u granulisanoj formi se može primenjivati na klasičan način u tehnologiji mineralne ishrane kupusnog, lukovičastog, korenastog i krtolastog povrća, naročito pri kraju vegetacije kada je neophodno obezbediti visoku koncentraciju hraniva u zoni korenovog sistema. Pravovremena primena kalijum sulfata je od posebnog značaja na karbonatnim zemljištima, poput černozema, ali i na mnogim aluvijalnim i drugim baštenskim zemljištima. Ujednačenost i čvrstina granula omogućuje visoku uniformnost disperzije rasipačima, a puna vodorastvorljivost jako brzo delovanje. Granulisani vodorastvorljivi kalijum sulfat primenjuje se za đubrenje povrtarskih useva na otvorenom polju u periodu plodonošenja, kada je potrebno omogućiti brzo usvajanje kalijuma u uslovima neutralne ili blago kisele reakcije zemljišnog rastvora i blago povišenih vrednosti elektroprovodljivosti, što pospešuje akumulaciju šećera u krtolama, lukovicama, plodovima i drugim produktivnim organima. Najviše se primenjuje u krompiru, kupusnjačama i svim drugim povrtarskim usevima, gde ne postoji mogućnost da se aplikacija vrši preko sistema za navodnjavanje.

  HAIFA DUO AGRI 

14:0:28+10 CaO (kalijum nitrat + kalcijum nitrat granulisani)

Nova formulacija koja predstavlja gotovu mešavinu kalijum nitrata i kalcijum nitrata baziranom na Haifa Cal prills. Odnos kalijuma i kalcijuma odgovara reproduktivnim fazama razvoja najvećeg broja vrsti povrća i voća, uključujući i faze berbe. Preporučujemo za prihranjivanje intenzivnih useva u kojima ne postoji sistem za navodnjavanje i precizna aplikacija fertigacijom. Posebno značajna formulacija za prihranjivanje zasada maline, u 2 do 4 ponavljanja, počevši od kraja maja do kraja juna, u količinama 100 kg/ha. U zasadima jabučastog i koštičavog voća može se koristiti do pred samu berbu, naročito gde se navodnjavanje obavlja klasičnim sistemima orošavanja.