kotirana-djubriva-naslovna

Kotirana đubriva

multicote

MULTI COTE 15:7:15+2MgO+me

Potpuno kotirano vodorastvorljivo mineralno đubrivo, koje u periodu od 4-6 meseci, u skladu sa kretanjem temperature i vlažnosti zemljišta kontinuirano oslobađa sve sadržane makro i mikroelemente. Primenjuje se u povrtarskoj, voćarskoj, cvećarskoj i rasadničkoj proizvodnji. Najviše se koristi za mešanje u supstratima za proizvodnju balkonskog cveća, za proizvodnju jagode i povrća, ali i za proizvodnju svih vrsta sadnica voća i ukrasnog šiblja i drveća. Zahvaljujući polupropusnoj membrani, kontrolisano se u zonu korenovog sistema odaju lako pristupačna hraniva bez štetnih primesa u relativno visokoj koncentraciji, što omogućuje lako, brzo i vrlo efikasno usvajanje uz maksimalno
smanjenje gubitaka usled ispiranja ili štetne fiksacije. U pripremi supstratnih smeša dozira se u količini 2-5 g/l supstrata.

kotirana-]ubriva-tab