organsko-mineralna-djubriva

Kristalna NPK vodorastvorljiva đubriva

Standardni kvalitet
POLYFEED 20:20:20+me
POLYFEED 21:11:21+2MgO+me
POLYFEED 16:8:32+2MgO+me

Sadržaj mikroelemenata: Fe 500 ppm; Mn 250 ppm; Zn 75 ppm; Cu 55 ppm; Mo 35 ppm; B 100 ppm

Kompleksna vodorastvorljiva kristalna đubriva (GGgreenhouse grade) koja osim nitratne i amonijačne forme azota sadrže i amidnu formu azota i koriste se u proizvodnji povrća, voća, cveća, začinskog i ukrasnog bilja na zemljištu, kao i za folijarnu ishranu biljaka. Ne sadrže natrijum, hlor (<0,5%), biuretnu ureju (<0,2%), niti druge nečistoće, pa se osim za primenu putem navodnjavanja, preporučuju i za folijarnu ishranu.

Formulacija Polyfeed 20:20:20+me koristi se kao stimulans vegetativnog i generativnog porasta u redovnoj ishrani fertigacijom voća i povrća, dok se u količini 5 do 8 kg/ha primenjuje u folijarnom tretiranju pšenice, kukuruza i svih drugih, ratarskih, povrtarskih i voćnih vrsti. Daje vrlo izbalansiran vegetativni i generativni porast zahvaljući činjenici da je polovina ukupne količine azota u formi ureje (10%), a drugu polovinu čini amonijačna (4%) i nitratna forma ovog elementa (6%).

Formulacija Polyfeed 21:11:21+2MgO izuzetnu primenu je našla u ishrani useva krastavca, kornišona, bostana i tikvice, ali se koristi svuda gde postoji izrazit deficit u porastu lisne mase (vegetativnost). Zbog visokog učešća amidne forme azota od 13% (urea) bez sadržaja biureta ne nanosi nikakva oštećenja u folijarnoj primeni. Veoma dobro priprema useve za letnje žege.Ostatak azotne komponente čini amonijačni azot (2%) i nitratni azot (6%).

Formulacija Polyfeed 16:8:32+2MgO veoma je poznata u ishrani tokom faze porasta plodova i plodonošenja, naročito ako je vreme sunčano i toplo, odnosno ako osim osnovne namene treba pospešiti i vegetativni porast. Najviše se primenjuje u gajenju paprike, ali veoma dobre rezultate daje i kod stvaranja rodnog potencijala drvenastih voćnih vrsta prihranjivanjem tokom juna i jula meseca. Sadrži oko 5% amidnog azota, 2% amonijačnog, a ostali deo (9%) čini nitratna forma azota. Kada u fazi berbe jagodastog voća dođe do pomanjkanja azota i pojave žutila, najčešće se primenjuje ova formulacija, kako fertigacijom, tako i folijarnim tretiranjem.

Ecoline
POLYFEED MAR 20:20:20+me+ekstrakt algi
POLYFEED MAR 21:11:21+2MgO+me+ekstrakt algi
POLYFEED MAR 16:8:32+2MgO+me+ekstrakt algi

Oznaka MAR podrazumeva da je u ovim formulacijama, dodata izvesna količina ekstrakta morskih algi, koji sadrže citokinine, stimulanse zametanja plodova, te ove formulacije spadaju u grupu ECO QUALITY đubriva i nalaze veliku primenu u profesionalnoj povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji. U folijarnoj prihrani MAR đubriva pokazuju izuzetne rezultate kod plodovitog povrća, kod jagodastog voća i kod ostalih drvenastih voćaka. Takođe ih koristimo za folijarno tretiranje u semenskoj proizvodnji ratarskih useva.

Premijum kvalitet
POLYFEED 11:44:11+me
POLYFEED 18:18:18+me
POLYFEED 17:10:27+me
POLYFEED 11:11:33+2MgO+me
POLYFEED MAR 11:11:33+2MgO+me+ekstrakt algi
POLYFEED 8:9:39+3MgO+me

Sadržaj mikroelemenata: Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo 70 ppm; B 200 ppm

Kompleksna vodorastvorljiva kristalna đubriva (greenhouse grade) koja uopšte ne sadrže amidnu formu azota i prvenstveno se koriste u proizvodnji povrća, voća, cveća, začinskog i ukrasnog bilja na supstratima, ili na inertnim medijima, ali se koriste i u naprednoj proizvodnji na zemljištu, kao i u folijarnom tretiranju.Zbog visoke količine mikroelemenata preporučuju se u vrlo intenzivnoj, naročito celosezonskoj i celogodišnjoj proizvodnji.

Formulacija Polyfeed 11:44:11+me služi za ukorenjavanje, cvetanje i inicijalno zametanje u povrtarskoj, voćarskoj icvećarskoj proizvodnji. Od ukupne količine azota veći deo je u amonijačnoj formi (8%), a manji deo u nitratnoj (3%). Osim formulacije 11:44:11 namenjene za početne faze porasta i sve ostale pobrojane formulacije spadaju u grupu đubriva PRIME QUALITY i koriste se u ishrani povrća, voća i cveća pri gajenju na zemljištu i supstratima, zavisno od fenofaze razvoja i količine azotne kiseline potrebne za postizanje pH rastvora shodno potrebama gajene vrste.

Polyfeed 18:18:18+me primenjuje se kod proizvodnje rasada povrća, sadnica cveća, ukrasnog, začinskog i drugih vrsti hortikulturnog bilja, jer ne sadrži azot u amidnoj formi, najveći deo je u nitratnoj formi (10%), a samo manji deo azota je u amonijačnoj formi (8%), pa ne dolazi do prebujnog porasta u zimskim i prolećnim mesecima sa nedovoljno svetlosti. Formulacija Polyfeed 17:10:27+me je veoma dobra kod produktivnih faza u gajenju paradajza, jagode i drugih vrsta gde postoji opasnost da plodovi ostanu sitni usled bujnog vegetativnog porasta (previše žbunaste biljke). Odnos amonijačne i nitratne forme azota je 1:2. Primenjuje se u fazi početnog porasta plodova.

Polyfeed 11:11:33+2MgO+me se veoma dobro pokazao za produktivne faze kod bujnih hibrida krastavca i paradajza, jer azotnu komponentu sačinjava samo 2% amonijačne forme, dok je ostatak nitratni azot (9%). Ova formulacija dostupna je i kao MAR varijanta sa ekstraktom morskih algi koji dopunski stimuliše zametanje velikog broja plodova u proizvodnji kornišona, ili kod jagodastog voća u zasadima jagode, maline, kupine i ribizle.

Kod formulacije Polyfeed 8:9:39+3MgO+me sav azot je u nitratnoj formi. Najbolje rezultate daje kod paradajza u fazi zrenja, pogotovo u kombinaciji sa manjom količinom Multi SOP-a, čime izbegavamo pojavu bloči plodova, drvenase unutrašnjosti i ostvarujemo premijum kvalitet i ukus.

tabela-85