organsko-mineralna-djubriva

  Kristalna NPK vodorastvorljiva đubriva 

Standardni kvalitet vodorastvorljivih đubriva omogućuje njihovu primenu putem sistema za navodnjavanje, podjednako u sistemima za orošavanje, kao i sistemima kap po kap, prvenstveno u povrtarskim usevima na otvorenom polju i višegodišnjim zasadima voćnih vrsti. Zbog toga u svom nazivu imaju oznaku drip i pakovana su u vreće plave boje. Ova kristalna đubriva su obično obojena plavom bojom, za razliku od GG formulacija koje su pakovana u crvene džakove i kristalići su crvene boje.

POLYFEED Drip 10:5:25+me (Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo 70 ppm; B 200 ppm)  

Polyfeed 10:5:25+me je vodorastvorljivo đubrivo opšteg tipa, sa izuzetno povoljnom cenom, namenjeno za primenu putem navodnjavanja kod svih baštenskih useva i voćnih vrsti koje se gaje van plastenika. Odnos NPK 2:1:5 izuzetno pogoduje generativnom porastu i razviću, pa se đubrivo posebno preporučuje za primenu u plodonošenju i berbi različitih useva: lisnatog, kupusnog i plodovitog povrća. Takođe se ovo đubrivo preporučuje za primenu u voćarstvu, podjednako za aplikaciju putem navodnjavanja, kao i za folijarno tretiranje. Celokupna količina azota je u amonijačnoj formi (10 %), što izuzetno pogoduje letnjem periodu primene, kada je neophodno zadržati izbalansiran tip porasta u uslovima visoke insolacije i visokih temperatura.

Premijum kvalitet vodorastvorljivih đubriva omogućuje njihovu primenu putem navodnjavanja, ali i putem folijarnog tretiranja, jer je sadržaj nečistoća relativno nizak. To su kompleksna vodorastvorljiva, kristalna đubriva (GGgreenhouse grade) koja osim nitratne i amonijačne forme azota, sadrže i amidnu formu azota i koriste se u proizvodnji povrća, voća, cveća, začinskog i ukrasnog bilja na zemljištu, kao i za folijarnu ishranu biljaka. Ne sadrže natrijum, hlor (<0,5 %), biuretnu ureju (<0,2 %), niti druge nečistoće, pa se osim za primenu putem navodnjavanja, preporučuju i za folijarnu ishranu.

  Sadržaj mikroelemenata:
Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo
70 ppm; B 200 ppm 

  Raspoložive formulacije 
POLY-FEED GG 20:20:20+me
POLY-FEED GG 21:11:21+2MgO+me
POLY-FEED GG 16:8:32+2MgO+me  

Formulacija Polyfeed 20:20:20+me koristi se kao stimulans vegetativnog i generativnog porasta u redovnoj ishrani voća i povrća fertigacijom, dok se u količini 5 do 8 kg/ha primenjuje u folijarnom tretiranju pšenice, kukuruza i svih drugih, ratarskih, povrtarskih i voćnih vrsti. Daje vrlo izbalansiran vegetativni i generativni porast zahvaljući činjenici da je polovina ukupne količine azota u formi ureje (10 %), a drugu polovinu čini amonijačna (4 %) i nitratna forma ovog elementa (6 %). Najčešće se primenjuje na početku vegetacionog perioda, a kod useva koji periodično cvetaju i zameću, primenjuje se kod svakog novog ciklusa cvetanja i zametanja plodova.

Formulacija Polyfeed 21:11:21+2 MgO izuzetnu primenu je našla u ishrani useva krastavca, kornišona, bostana i tikvice, ali se koristi svuda gde postoji izrazit deficit u porastu lisne mase (vegetativnost). Zbog visokog učešća amidne forme azota od 13 % (urea) bez sadržaja biureta, ne nanosi nikakva oštećenja u folijarnoj primeni. Veoma dobro priprema useve za letnje žege. Ostatak azotne komponente čini amonijačni azot (2 %) i nitratni azot (6 %). Ova formulacija se koristi za letnju ishranu zasada borovnice i formiranje novog rodnog potencijala. Puno se koristi i u folijarnoj ishrani strnih žita i kukuruza, u količini 5 kg/ha.

Formulacija Polyfeed 16:8:32+2 MgO veoma je poznata u ishrani tokom faze porasta plodova i plodonošenja, naročito ako je vreme sunčano i toplo, odnosno ako osim osnovne namene treba pospešiti i vegetativni porast. Najviše se primenjuje u gajenju paprike, ali veoma dobre rezultate daje i kod stvaranja rodnog potencijala drvenastih voćnih vrsta prihranjivanjem tokom juna i jula meseca. Sadrži oko 5 % amidnog azota, 2 % amonijačnog, a ostali deo (9 %) čini nitratna forma azota. Kada u fazi berbe jagodastog voća dođe do pomanjkanja azota i pojave žutila, najčešće se primenjuje ova formulacija, kako fertigacijom, tako i folijarnim tretiranjem. Takođe se koristi za folijarnu ishranu šećerne repe, soje, suncokreta i uljane repice.

  Ecoline 

Oznaka MAR podrazumeva da je u ovim formulacijama, dodata dopunska količina ekstrakta morskih algi, koji sadrže citokinine, stimulanse zametanja plodova, te ove formulacije spadaju u grupu ECO QUALITY đubriva i nalaze veliku primenu u profesionalnoj povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji. U folijarnoj prihrani, MAR đubriva pokazuju izuzetne rezultate kod plodovitog povrća, kod jagodastog voća i kod ostalih drvenastih voćaka. Takođe ih koristimo za folijarno tretiranje u semenskoj proizvodnji ratarskih useva: kukuruza, soje, suncokreta, pšenice i drugih strnih žita. Ove formulacije upakovane su u vreće zelene boje.

  Raspoložive formulacije
POLYFEED MAR 20:20:20+me+ 1 % ekstrakt algi
POLYFEED MAR 21:11:21+2 MgO+me+ 1 % ekstrakt algi
POLYFEED MAR 16:8:32+2 MgO+me+ 1 % ekstrakt algi 

Top Premijum kvalitet

Predstavlja kompleksna vodorastvorljiva kristalna đubriva (greenhouse grade) koja uopšte ne sadrže amidnu formu azota i prvenstveno se koriste u proizvodnji povrća, voća, cveća, začinskog i ukrasnog bilja na supstratima ili na inertnim medijima, ali se koriste i u naprednoj proizvodnji na zemljištu, kao i u folijarnom tretiranju. Zbog visoke količine mikroelemenata, preporučuju se u vrlo intenzivnoj, naročito celosezonskoj i celogodišnjoj proizvodnji. Osim preko standardnih rasprskivača, ova đubriva su pogodna za primenu u sistemima za mikroorošavanje i u svim sistemima mikronavodnjavanja: najfinijim emiterima kap po kap i ubodnim kapljačima, jer zbog vrlo niskog sadržaja primesa ne izazivaju začepljenje dizni i emitera.

  Sadržaj mikroelemenata:
Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm;
Mo 70 ppm; B 200 ppm 

  Raspoložive formulacije 

POLYFEED GG 11:44:11+me
POLYFEED GG 18:18:18+me
POLYFEED GG 17:10:27+me
POLYFEED GG 11:11:33+2 MgO+me
POLYFEED MAR 11:11:33+2 MgO+me+ 1 % ekstrakt algi
POLYFEED GG 8:9:39+3 MgO+me

Formulacija Polyfeed 11:44:11+me služi za ukorenjavanje, cvetanje i inicijalno zametanje u povrtarskoj, voćarskoj i cvećarskoj proizvodnji. Od ukupne količine azota, veći deo je u amonijačnoj formi (8 %), a manji deo u nitratnoj (3 %). Osim formulacije 11:44:11 namenjene za početne faze porasta, i sve ostale pobrojane formulacije spadaju u grupu đubriva PRIME QUALITY i koriste se u ishrani povrća, voća i cveća pri gajenju na zemljištu i supstratima, zavisno od fenofaze razvoja i količine azotne kiseline potrebne za postizanje pH rastvora shodno potrebama gajene vrste. Dvostruko ili trostruko viši sadržaj mikroelemenata jeste faktor koji razdvaja Haifina
Polyfeed GG đubriva od bilo koje konkurencije.

Polyfeed 18:18:18+me primenjuje se kod proizvodnje rasada povrća, sadnica cveća, ukrasnog, začinskog i drugih vrsti hortikulturnog bilja, jer ne sadrži azot u amidnoj formi. Najveći deo azota je u nitratnoj formi (10 %), a samo manji deo azota je u amonijačnoj formi (8 %), pa ne dolazi do prebujnog porasta u zimskim i prolećnim mesecima sa nedovoljno svetlosti. Upotreba ovog đubriva predstavlja ključni faktor za postizanje vrhunskog kvaliteta u zimskoj proizvodnji cveća i ukrasnog bilja, kao i negovanja matičnih biljaka muškatle, surfinije, nove gvineje, i svih vrsti koje se umnožavaju vegetativnim putem.

Formulacija Polyfeed 17:10:27+me je veoma dobra kod produktivnih faza u gajenju paradajza, bujnijih sorti jagode i drugih vrsta gde postoji opasnost da plodovi ostanu sitni usled bujnog vegetativnog porasta (previše žbunaste biljke). Odnos amonijačne i nitratne forme azota je 1:2. Primenjuje se u fazi početnog porasta plodova, kao alternativa uobičajenoj primeni Polyfeed 16:8:32+2MgO, kada zbog hladnijih noći ili jačeg navodnjavanja može doći do prevelike vegetativnosti useva paradajza. Iz istih razloga primenjuje se i u zasadima jagode, posebno u drugoj i trećoj godini proizvodnje.

Polyfeed 11:11:33+2 MgO+me se veoma dobro pokazao za produktivne faze kod bujnih hibrida krastavca i paradajza, jer azotnu komponentu sačinjava samo 2 % amonijačne forme, dok je ostatak nitratni azot (9 %). Ova formulacija dostupna je i kao MAR varijanta sa ekstraktom morskih algi, koji dopunski stimuliše zametanje velikog broja plodova u proizvodnji kornišona, kao i kod jagodastog voća u zasadima jagode,
maline, kupine i ribizle.

Kod formulacije Polyfeed 8:9:39+3 MgO+me, sav azot je u nitratnoj formi. Najbolje rezultate daje kod paradajza u fazi zrenja, pogotovo u kombinaciji sa manjom količinom Multi SOP-a, čime izbegavamo pojavu bloči plodova paradajza, drvenaste unutrašnjosti i ostvarujemo premijum kvalitet i ukus. Ovo đubrivo je takođe nezamenljivo u gajenju plasteničkih useva crvene paprike visokog kvaliteta za svežu
konzumnu potrošnju.

tabela-85