Organska đubriva 

  Fomet organska đubriva i poboljšivači zemljišta 

Organska đubriva koja Zeleni hit i Fomet plasiraju na tržište Srbije proizvedena su korišćenjem precizno kontrolisane tehnologije fermentacije u periodu od nekoliko meseci, do godinu dana. Osim veoma visokog stepena humifikovanosti i vrlo malih troškova transporta i primene (1:40 u odnosu na klasičan stajnjak), ova đubriva imaju niz prednosti u odnosu na korišćenje sličnih proizvoda, ili pak klasičnog stajnjaka. Najpre, ne sadrže seme korova, niti larve štetnih insekata, odnosno druge patogene organizme, što predstavlja veliku prednost u zaštiti, posebno u organskim sistemima zemljoradnje i biljne proizvodnje uopšte. Visoka fleksibilnost u vremenu i načinu njihove primene omogućena je upravo visokim stepenom humifikovanosti čvrstih organskih i organo-mineralnih đubriva, koja su uglavnom precizno peletirana i jednostavna, kao i laka za manipulaciju i upotrebu. Najvažnija njihova prednost jeste u tipu fermentacije (zgorevanja), odnosno humifikacije. Opšta pojava smanjenja mikrobiološke aktivnosti u zemljištu jedino se može kompenzovati stalnom primenom odabranih biljnih i životinjskih ostataka, posebno ukoliko su razloženi u što većem stepenu, a naročito ako je humifikacija celuloznih materija (slama, kukuruzovina, seno, piljevina i drugo) izvršena adekvatnim postupkom. U slučaju da taj proces nije dovršen, sulfati i nitrati koji su prisutni u ekskrementima živine, preći će u sulfite i nitrite, materije vrlo toksične za biljke. Ako se ne razviju dovoljno visoke temperature u kompostnoj masi, osim što će zaostati klijavo korovsko seme, preživeti fekalne bakterije i drugi patogeni, zaostaće i antibiotici i sulfamidi sadržani u koncentrovanoj hrani za živinu, koji se ne razlažu (tzv. toplotna rezistencija) niti u digestivnom traktu niti u zemljišnoj bioti. Na taj način se prisustvo korisnih bakterija višestruko umanjuje, što smanjuje količinu pristupačnog azota, odnosno povećava njegove gubitke, usled čega se razvija drugačija mikroflora koja kasnije razlažući zaostali lignin i celulozu u poluzgorelom, ili nedovoljno zgorelom stajnjaku, troši pristupačne količine azota iz samog zemljišta, neposredno nakon primene organskog đubriva. Formiraju se značajne količine sirćetne i buterne kiseline, što u značajnoj meri smanjuje porast i razviće korenovog sistema i dovodi do smanjenja prinosa.

  ČVRSTA ORGANSKA ĐUBRIVA 

humus-vita

  HUMUS VITA® STALLATICO SUPER 

NPK: 3-4 % : 3-4 % : 3-4 % + C 45 %

 

 

Praškasto kompostirano organsko đubrivo koje sadrži visokokvalitetne humusne materije, dobijene isključivo mešanjem kravljeg i živinskog stajnjaka sa posebno odabranih farmi, predstavlja nezamenljivo sredstvo za čuvanje i unapređenje plodnosti i fitosanitarnog stanja zemljišta i za postizanje visokih prinosa gajenih useva. Materijal se podvrgava kontrolisanom postupku mikrobiološke fermentacije u toku 8-10 meseci. Đubrivo se ne izlaže bilo kakvom procesu sušenja korišćenjem peći, ili vrućeg vazduha, što može umanjiti mikrobiološku aktivnost. Praškasta konzistencija omogućuje veoma brzo delovanje i primenu neposredno pred sadnju/setvu, kada se postižu najbolji rezultati. Dug proces fermentacije osim visokog procenta humifikovanosti eliminiše moguću pojavu da ostaci prostirke (slama) izazovu drastičan pad mikrobiološke aktivnosti, što je čest slučaj kod korišćenja polu-zgorelog domaćeg stajnjaka, ili komposta od pečuraka. Unošenjem Humus Vita Stallatico® Super đubriva u zemljište, pored popravke agrohemijskih osobina, postiže se i značajna popravka fizičkih osobina zemljišta, prvenstveno u pogledu njegove strukture i stabilnosti. Visoka brojnost korisnih mikrooganizama ubrzava nutritivne cikluse i pristupačnost hraniva, što kompleksnim delovanjem doprinosi održavanju i unapređenju plodnosti zemljišta, zdravstvenog stanja i njegovog ukupnog proizvodnog potencijala. Čak do 45 % organske materije je humifikovano, a sadržaj fulvo kiselina (9 %) i huminskih kiselina (10 %) samo potvrđuje izvanredne efekte primene na ostrukturivanje zemljišta. Sadržaj azota, fosfora i kalijuma je približan i iznosi preko 3 % svakog makroelementa pojedinačno. U jednom gramu đubriva sadržano je skoro 4 milijarde korisnih anaerobnih i aerobnih mikroorganizama, što je presudno za mikrobiološke procese u zemljištu. U hortikulturnoj proizvodnji se primenjuje u količini od 2,5 t/ha, a u manje intenzivnoj biljnoj proizvodnji 1,-1,5 t/ha. Unosi se na dubinu od 2 do 15 cm, dok se kod drvenastih voćnih vrsti ulaže najmanje 20 cm od stabala, ili izdanaka i na dubinu od 10 do 15 cm. Kod sportskih terena, kod ukrasnih parternih travnjaka i drugih zelenih površina primenjuje se u količini od 250 g/m2 neposredno pred tretman vertikatorom, nakon čega je poželjno obaviti navodnjavanje.
Sertifikovano za organsku proizvodnju.

hortyflor

  HORTYFLOR® 

NPK: 3-4 % : 3-4 % : 3-4 % + C 45 %

 

 

Ovo peletirano organsko đubrivo proizvodi se isključivo mešanjem odabranih vrsta goveđeg i živinskog stajnjaka, koji se potom podvrgavaju procesu fermentacije u toku 7-8 meseci. Do potpune humifikacije se dolazi bez izlaganja procesu sušenja (korišćenjem peći ili vrućeg vazduha). Ovo organsko đubrivo je jedno od najkompletnijih formulacija koje su danas dostupne na tržištu. Ima istovetni sastav kao i prethodna formulacija, a od iste se razlikuje samo po agregatnom stanju. Pošto je peletirano, pogodno je za primenu u svim povrtarskim usevima i hortikulturi. Odlično đubrivo za presađivanje baštenskih biljaka, dendro materijala i zasnivanje travnjaka. Lako se primenjuje i klasičnim rasipačima mineralnih đubriva, neposredno pred izvođenje dopunske obrade. Najbolji rezultati se postižu unošenjem ovih đubriva na dubinu od 10-15 cm u završnoj pripremi zemljišta, pred setvu ili rasađivanje. U zasadima voća, đubrivo se inkorporira u herbicidnu traku, na dubinu od 10 do 15 cm i na udaljenost od stabla do 20 cm. Ukoliko je međuredni prostor pod travnim pokrivačem, potrebno je ravnomerno razbacati đubrivo po površini travnjaka, a najbolje je ovu operaciju obaviti nakon košenja trave/prohoda malčera, jer se na ovaj način ubrzava razlaganje đubriva. Ova đubriva se mogu koristiti i pre zaoravanja žetvenih ostataka, u cilju ubrzavanja njihovog razlaganja i poboljšanja/pospešivanja mikrobiološke aktivnosti u zemljištu.
Sertifikovano za organsku proizvodnju.

fertillpolina

  FERTILPOLLINA® 

NPK: 3,5-4 % : 3-4 % : 2-3 % + C 37 %

 

 

Peletirano organsko đubrivo proizvedeno humifikacijom živinskog stajnjaka u periodu dužem od 7 meseci, ima najviši stepen humifikacije i najbrže deluje na biljke. Za razliku od sličnih đubriva dobijenih sušenjem, ovde je fermentacija izvršena u kontrolisanim uslovima da bi se u zemljištu izbegle sledeće moguće posledice: da zaostane deo fekalnih bakterija u đubrivu i time ugrozi zdravstvenu bezbednost povrća i voća, da sulfati i nitrati pređu u sulfite i nitrite i postanu otrovni za biljke, kao i da se nagradi dosta sirćetne i buterne kiseline koja smanjuje ukorenjavanje biljaka. U ovom kompostiranom organskom đubrivu ima 54 do 60 % potpuno, ili delimično humifikovane organske materije. Takođe, visok procenat humufikovanosti lignina i celuloze od 48 % garantuje jako brz efekat, koji je posebno značajan u lisnatom, kupusnom i korenasto-krtolastom povrću. Sadržaj azota je oko 3,5-4 % , fosfora 3-4 %, dok je sadržaj kalijuma 2-3 % a magnezijuma nešto niži, oko 1 %. Fulvo kiselina ima oko 9 %, a huminskih 10 %. Ovo đubrivo ima najviši procenat humifikovane organske materije i veoma brzo razlaganje, te se može koristiti za lisnato povrće i kupusno povrće u količini do 1 t/ha, a za grašak i boraniju u količinama do 0,6 t/ha. Dobre rezultate daje kod svih vrsta povrća, jagodastog voća i hortikulturnih biljaka koje zahtevaju brz vegetativni porast i imaju relativno kratku vegetaciju. Kod vrlo intenzivnih useva u zaštićenom prostoru doza primene kreće se od 1 do 3 t/ha. Tresetne smeše za proizvodnju rasada i sadnica povrća, jagodastog voća i cveća obogaćuju se sa 4 do 6 kg Fertilpolline na 1 m3 supstrata. Za đubrenje travnjaka primenjuje se u količini 250 g/m2.
Sertifikovano za organsku proizvodnju.

  AZOKOR®105 

NPK: 10,5-11 % : 1,5 % : 1,5 % + 42 % C

 

 

Azokor je organsko đubrivo sa povišenim sadržajem azota, koji ima različit stepen i brzinu mineralizacije. Inicijalno oslobađanje azota potiče od uljnih pogača biljnog porekla, koje nisu dobijene preradom GMO soje. Potom na razlaganje dolazi proteinsko brašno poreklom od pernatih ostataka, koje prirodno sadrži kotirane proteine sa sporijim razlaganjem, koje se aktivira tek nakon odgovarajuće mikrobiološke reakcije. Poslednja se aktivira treća komponenta iz proteinskog brašna dobijenog od rogova i kopita, takođe prirodno kotiranim proteinima, sa najdužim procesom mikrobiološke razgradnje. Na ovaj način gubici azotnih hraniva svedeni su na minimum, kako zbog posledica njihovog ispiranja u dublje slojeve, tako i spiranja sa površine zemljišta, što u značajnoj meri doprinosi zaštiti podzemnih voda i prirodnih vodotokova. Efekat primene ovog đubriva na mikrobiološku ravnotežu zemljišta je izuzetan, prvenstveno zbog ujednačenog odnosa komponenti biljnog i životinjskog porekla. Azokor je dostupan u praškastoj i peletiranoj formi. Namenjen je za osnovno đubrenje i ishranu (prihranjivanje) u organskim sistemima biljne proizvodnje, kod useva i zasada sa produženim ciklusom plodonošenja.

  ECOFERRO® 250 PLUS 

NPK: 3 % : 2 % : 1,5 % + 7,5 % SO3 + 5 % Fe + 25 % C

 

 

Ovo kompostirano organsko đubrivo sadrži gvožđe (5 %) u formi fero sulfata (Fe2 SO4 x 7H2O 25 %) i služi za korekciju deficita na karbonatnim (krečnim) zemljištima i u svim drugim prilikama kada dolazi do pojave nedostatka ovog elementa usled precipitacije. pH vrednost ovog đubriva za korekciju nedostatka gvožđa je 5-6, upravo zbog velike količine sulfata. Primena gvožđa koje je vezano za organske komplekse onemogućuje njegovu imobilizaciju i obezbeđuje dobru i kontinuiranu pristupačnost biljkama. Osnovno đubrenje tokom jesenjeg perioda ne dovodi do ispiranja azota zimskim padavinama, jer je kompletna količina sadržana u đubrivu – sporodelujući azot. Đubrivo sadrži 3 % azota, 2 % fosfora, 1,5 % kalijuma, 7 % SO3, 43 % humifikovane organske materije, 8 % fulvo i 6 % huminskih kiselina, oko 2 milijarde korisnih aerobnih i anaerobnih mikroorganizama po gramu, dosta mangana i drugih mikroelemenata. Primenjuje se rano u proleće, ili na kraju vegetacione sezone u kasnu jesen. Što se količina đubrenja tiče, za drvenaste voćne vrste osetljive na deficit gvožđa (jabuka, kruška, trešnja, breskva, kajsija, šljiva, vinova loza, citrusi), preporučuje se 0,5 do 1 kg po stablu; za jagodasto voće na karbonatnim zemljištima (malina i jagoda), i za ostalo povrće 600 do 800 kg/ha, dok u zaštićenom prostoru i za gajenje cveća norme redovnog đubrenja idu od 800 do 1500 kg/ha. Kod podizanja novih višegodišnjih zasada na jako karbonatnim zemljištima sa malo organske materije, primenjuje se 2,5 t/ha ovog kompostiranog stajnjaka u pripremi zemljišta za sadnju, posebno kod jako zahtevnih vrsti kao što su: jabuka, breskva, malina, jagoda, malina…

natursoil

  NATURSOIL® 

NPK: 4-5 % : 1-1,5 % : 0,5-1 % + C 45 %

Natursoil je izvanredno organsko đubrivo koje se proizvodi i u praškastoj i u peletiranoj formi sa 88 – 92 % humifikovane organske materije. Dobija se kompostiranjem odabranih vrsta kravljeg i živinskog stajnjaka i biljnih ostataka nima (Azadirachta indica) i uljne pogače ricinusa (Ricinus communis), koji se u kontrolisanim uslovima temperature u nekoliko ciklusa fermentiraju u trajanju od 9 meseci. Ovo organsko đubrivo jedno je od najnaprednijih formulacija koja su namenjena za zamorena, istrošena i zaražena zemljišta. Zahvaljujući alelopatskom delovanju biljnih ekstrakata, đubrivo pokazuje jak nematocidni efekat, a deluje repelentno i na druge zemljišne štetočine: rovce, tvrdokrilce i krtice. Jak fungistatični efekat umnogome umanjuje opasnost od pojave uvenuća korena i prizemnog dela stabla kod sledećih prouzrokovača: Fusarium spp., Rhizoctonia spp. i Phytium spp. Zbog visokog sadržaja azota, đubrivo je odlično za plodnost zemljišta. Iako ima visok sadržaj azota, apsolutno je bez ikakvih sintetskih dodataka. U povrću se primenjuje u količini 1,5 do 2,0 t/ha, a nešto manje – do 1,0 t/ha, u proizvodnji mlade salate, spanaća i rukole. Kod zasnivanja novih povrtnjaka, bašti ili rasadnika, primenjuje se u količini od 1,0 do 2,0 t/ha. U rasadničkoj proizvodnji dodaje se tresetu u količini 6 do 8 kg/m3 supstratne smeše. Preporučuje se za obnavljanje plodnosti potrošenih ili jako iscrpljenih zemljišta.

ricinito-plus

  RICINITO® PLUS 

NPK: 5-6 % : 2-2,5 % : 1-1,5 % + C 45 %

Kompostirano organsko đubrivo za koje se, osim goveđeg stajnjaka, koristi uljna pogača ricinusa (Ricinus communis) sa jakim nematocidnim efektom i izvanrednim repelentnim efektom na niz zemljišnih štetočina. Ricinito plus sadrži 5-6 % azota, 2-2,5 % fosfora, 1-1,5 % kalijuma, magnezijuma 0,5-0,7 %, kao i
76-80 % humifikovane organske materije. Radi brzog delovanja, poželjno je nakon unošenja na dubinu 10 do 15 cm obaviti navodnjavanje, u cilju što bržeg aktiviranja. Efekat Ricinita proteže se u periodu od 80 do 90 dana nakon primene. Generalna preporuka je primena 500 do 600 kg/ha za proizvodnju u zaštićenom prostoru. U zonama zaštite ili trakama za izolaciju od krtica i drugih zemljišnih štetočina, primenjuje se u količini 500g po dužnom metru (najbolje po pola metra sa unutrašnje i spoljašnje strane plasteničke folije). Kod ukrasnog šiblja, perena i drugog dekorativnog bilja dodaje se supstratnoj smeši u količini 40 do 50 g za veličinu saksije 14 cm, ili se meša sa supstratnom smešom u količini 4 do 5 kg/m3. Za intenzivne useve paradajza, paprike, plavog patlidžana, krastavca, tikvice, dinje, krompira i jagode, odnosno kod očekivanog jakog napada štetočina, primenjuje se u količinama do 1 t/ha.

  TEČNA ORGANSKA ĐUBRIVA 

  AMINOSPRINT®N8 

N: 8 %

Veoma kvalitetno tečno organsko azotno đubrivo, namenjeno prvenstveno za primenu putem sistema za navodnjavanje u organskoj i integralnoj proizvodnji hortikulturnog bilja, povrća i cveća. Sadrži oko 8 % ukupnog, odnosno organskog azota rastvorljivog u vodi i oko 50 % aminokiselina, od čega su 9 % slobodne L-aminokiseline. pH vrednost đubriva je 6,6 a specifična masa iznosi 1,25 kg/cm3. Primenjuje se u intervalima na 10 do 20 dana, 2 do 4 puta u količini 40-60 l/ha u usevu paradajza i paprike, 2-3 puta po 30-50 l/ha u usevima krastavca, tikvice, dinje, lubenice i 2 puta u zasadima jagode, maline i borovnice, u količini 40-60 l/ha. U zasadima drvenastog voća primenjuje se 2 do 4 puta u dozama 40-60 kg/ha za jabuku i krušku, odnosno 50-70 kg/ha za koštičavo voće. Nakon potpunog rastvaranja u vodi, rastvor ostaviti 10 do 15 minuta pre puštanja kroz sistem za navodnjavanje. Zbog pojave pene treba dodati odgovarajuću količinu Tecno Phyt pH. Ne mešati sa jako alkalnim đubrivima, niti sa bakrom, ili mineralnim uljima. Aminosprint se primenjuje pri kraju zalivanja, a potom se u periodu od 10 minuta sistem ispere.