Organska đubriva

humus-vita

HUMUS VITA® STALLATICO SUPER

Praškasto kompostirano organsko đubrivo koje sadrži visokokvalitetne humusne materije, dobijene isključivo mešanjem kravljeg i živinskog stajnjaka sa posebno odabranih farmi. Materijal se podvrgava kontrolisanom postupku mikrobiološke fermentacije u toku 8-10 meseci. Đubrivo se ne izlaže bilo kakvom procesu sušenja korišćenjem peći ili vrućeg vazduha, što može umanjiti mikrobiološku aktivnost. Praškasta konzistencija omogućuje veoma brzo delovanje i primenu neposredno pred sadnju/setvu. Dug proces fermentacije osim visokog procenta humifikovanosti eliminiše moguću pojavu da ostaci prostirke (slama) izazovu drastičan pad mikrobiološke aktivnosti, što je čest slučaj kod korišćenja polu-zgorelog domaćeg stajnjaka, ili komposta od pečuraka. Unošenjem Humus Vita Stallatico® Super đubriva u zemljište, pored popravke agrohemijskih osobina, postiže se i značajna popravka fizičkih osobina zemljišta prvenstveno u pogledu njegove strukture i stabilnosti. Visoka brojnost korisnih mikrooganizama ubrzava nutritivne cikluse i pristupačnost hraniva, što kompleksnim delovanjem doprinosi održavanju I unapređenju plodnosti zemljišta, zdravstvenog stanja i njegovog ukupnog proizvodnog potencijala. Čak 48% organske materije je humifikovano, a sadržaj fulvo kiselina (9%) i huminskih kiselina (10%) samo potvrđuje izvanredne efekte primene na ostrukturivanje zemljišta. Sadržaj azota, fosfora i kalijuma je približan i iznosi preko 3% svakog makroelmenta pojedinačno. U jednom gramu đubriva sadržano je skoro 4 milijarde korisnih anaerobnih i aerobnih mikroorganizama, što je presudno za mikrobiološke procese u zemljištu. U hortikulturnoj proizvodnji se primenjuje u količini od 2,5 t/ha, a u manje intenzivnoj biljnoj proizvodnji 1,-1,5 t/ha. Unosi se na dubinu od 2 do 15 cm, dok se kod drvenastih voćnih vrsti ulaže najmanje 20 cm od stabala, ili izdanaka i na dubinu od 10 do 15 cm. Kod sportskih terena, kod ukrasnih parternih travnjaka I drugih zelenih površina primenjuje se u količini od 250 gr/m2 neposredno pred tretman vertikatorom, nakon čega je poželjno obaviti navodnjavanje.

hortyflor

HORTYFLOR®

Peletirano organsko đubrivo proizvedeno isključivo mešanjem i humifikacijom odabranih vrsta kravljeg i živinskog stajnjaka koji su podvrgnuti procesu fermentacije u toku 7-8 meseci bez izlaganja procesu sušenja (korišćenjem peći ili vrućeg vazduha). Ovo organsko đubrivo je jedno od najkompletnijih formulacija koja su danas dostupna na tržištu. Ima istovetni sastav kao i prethodna formulacija, a od iste se razlikuje samo po agregatnom stanju. Pošto je peletirano, pogodno je za primenu u svim povrtarskim usevima i hortikulturi. Odlično đubrivo za presađivanje baštenskih biljaka, dendro materijala i zasnivanje travnjaka. Lako se primenjuje i klasičnim rasipačima mineralnih đubriva, neposredno pred izvođenje dopunske obrade Najbolji rezultati se postižu unošenjem ovih đubriva na dubinu od 10-15 cm u završnoj pripremi zemljišta, pred setvu, ili rasađivanje. U zasadima voća đubrivo se inkorporira u herbicidnu traku, na dubini od 10 do 15 cm na udaljenost od stabla od 20 cm. Ukoliko je međuredni prostor pod travnim pokrivačem, potrebno je ravnomerno razbaciti đubrivo po površini travnjaka, a najbolje je ovu operaciju obaviti nakon košenja trave/prohoda malčera, jer se na ovaj način ubrzava razlaganje đubriva. Ova đubriva se mogu koristiti i pre zaoravanja žetvenih ostataka u cilju ubrzavanja njihovog razlaganja i poboljšanja/pospešivanja mikrobiološke aktivnosti u zemljištu.

fertillpolina

FERTILPOLLINA®

Peletirano organsko đubrivo proizvedeno humifikacijom živinskog stajnjaka u periodu dužem od 7 meseci. Za razliku od sličnih đubriva dobijenih sušenjem, ovde je fermentacija izvršena u kontrolisanim uslovima da ne bi u zemljištu došlo do sledećih mogućih posledica: da zaostane deo fekalnih bakterija u đubrivu i time ugrozi zdravstvenu bezbednost povrća i voća, da sulfati i nitrati pređu u sulfite i nitrite i postanu otrovni za biljke, da se nagradi dosta sirćetne i buterne kiseline koja smanjuje ukorenjavanje biljaka. U ovom kompostiranom organskom đubrivu ima 68 do 74% potpuno ili delimično humifikovane organske materije. Takođe, visok procenat humufikovanosti lignina i celuloze od 48% garantuje jako brz efekat, koji je posebno značajan u lisnatom, kupusnom i korenasto-krtolastom povrću. Sadržaj azota I fosfora je oko 4,5% za svaki od ovih makroelemenata, dok je sadržaj kalijuma 2-3% a magnezijuma nešto niži, oko 1%. Fulvo kiselina ima oko 9% a huminskih 10%. Ovo đubrivo ima najviši procenat humifikovane organske materije do čak 65% i veoma brzo razlaganje, te se može koristiti za lisnato povrće i kupusno povrće u količini do 1 t/ha. Dobre rezultate daje kod svih vrsta povrća, jagodastog voća I hortikulturnih biljaka koje zahtevaju brz vegetativni porast i imaju relativno kratku vegetaciju. Kod vrlo intenzivnih useva u zaštićenom prostoru doza primene kreće se od 1 do 3 t/ha. Tresetne smeše za proizvodnju rasada i sadnica povrća, jagodastog voća i cveća obogaćuju se sa 4 do 6 kg Fertilpolline na 1 msupstrata. Za đubrenje travnjaka primenjuje se u količini 250 g/m2.

natursoil

NATURSOIL®

Izvanredno organsko đubrivo koje se proizvodi i u praškastoj I u peletiranoj formi sa 88 do 92% humifikovane organske materije. Dobija se kompostiranjem odabranih vrsta kravljeg i živinskog stajnjaka i biljnih ostataka nima (Azaditachta indica) i uljne pogače ricinusa (Ricinus communis), koji se u kontrolisanim uslovima temperature u nekoliko ciklusa fermentiraju u trajanju od 9 meseci. Ovo organsko đubrivo je jedno od najnaprednijih formulacija koja su namenjena za zamorena, istrošena i zaražena zemljišta. Zahvaljujući alelopatskom delovanju biljnih ekstrakata đubrivo pokazuje jak nematocidni efekat, a deluje repelentno i na druge zemljišne štetočine: rovce, tvrdokrilce i krtice. Jak fungistatični efekat umnogome umanjuje opasnost od pojave uvenuća korena i prizemnog dela stabla kod sledećih prouzrokovača: Fusarium spp., Rhizoctonia spp. i Phytium spp. Zbog visokog sadržaja azota vrlo je dobro za plodnost zemljišta. Apsolutno bez sintetskih dodataka iako ima visok sadržaj azota. U povrću se primenjuje u količini 1,5 do 2,0 t/ha, nešto manje, do 1,0t/ha u proizvodnji mlade salate. Kod zasnivanja novih povrtnjaka, ili bašti, ili rasadnika primenjuje se u količini 1,0 do 2,0 t/ha. U rasadničkoj proizvodnji dodaje se tresetu u količini 6 do 8 kg na kubni metar supstratne smeše.

ricinito-plus

RICINITO® PLUS

Kompostirano organsko đubrivo za koje se osim goveđeg stajnjaka koristi uljana pogača ricinusa (Ricinus communis) sa jakim nematocidnim efektom i izvanrednim repelentnim efektom na niz zemljišnih štetočina. Ricinito plus sadrži 5-6% azota, 2-2,5% fosfora, 1-1,5% kalijuma, magenizijuma 0,5-0,7%, kao i 76-80% humifikovane organske materije. Radi brzog delovanja poželjno je nakon unošenja na dubinu 10 do 15 cm obaviti navodnjavanje sa ciljem što bržeg aktiviranja. Efekat ricinita proteže se u periodu od 80 do 90 dana nakon primene. Generalna preporuka je primena 500 do 600 kg/ha za proizvodnju u zaštićenom prostoru. U zonama zaštite, ili trakama za izolaciju od krtica i drugih zemljišnih štetočina primenjuje se u količini 500 gr po dužnom metru (najbolje po pola metra sa unutrašnje i spoljašnje strane plasteničke folije). Kod ukrasnog šiblja, perena i drugog dekorativnog bilja dodaje se supstratnoj smeši u količini 40 do 50 gr za veličinu saksije 14 cm, ili se meša sa supstratnom smešom u količini 4 do 5 kg/m3. Za intenzivne useve paradajza, paprike, plavog patlidžana, krastavca, tikvice, dinje, krompira i jagode kod očekivanog jakog napada štetočina primenjuje se u količinama do 1 t/ha.

ecoferro

ECOFERRO® 250 PLUS

Ovo kompostirano organsko đubrivo sadrži gvožđe (5%) u formi fero sulfata (Fe2SO4 x 7H2O 25%) i služi za korekciju deficita na karbonatnim (krečnim) zemljištima i u svim drugim prilikama kada dođe do pojave nedostatka ovog elementa usled precipitacije. Primena gvožđa koje je vezano za organske komplekse onemugućuje njegovu imobilizaciju i obezbeđuje dobru i kontinuiranu pristupačnost biljkama. Sporodelujući organski azot ako se primenjuje u jesen ne podleže ispiranju, tako da je efekat primene gvožđa sa kompostiranim goveđim i živinskim stajnjakom ovim putem gotovo neverovatan. Sadrži 3% azota, 2% fosfora, 1,5% kalijuma 7% SO3, 43% humifikovane organske materije, 8% fulvo i 6% huminskih kiselina, oko 2 milijarde korisnih aerobnih i anaerobnih mikroorganizama po gramu,dosta mangana i drugih mikroelemenata. Primenjuje se rano u proleće, ili na kraju vegetacione sezone u kasnu jesen, za drvenaste voćne vrste osetljive na deficit gvožđa 0,5 do 1 kg po stablu (jabuka, kruška, trešnja, breskva, kajsija, šljiva, vinova loza, citrusi), za jagodasto voće i za ostalo povrće 600 do 800 kg/ha, dok u zaštićenom prostoru i za gajenje cveća norme redovnog đubrenja idu od 800 do 1500 kg/ha. Kod podizanja novih višegodišnjih zasada na jako karbonatnim zemljištima sa malo organske materije primenjuje se 2,5 t/ha ovog kompostiranog stajnjaka u pripremi zemljišta za sadnju.

aminospirit

AMINOSPRINT® N8

Veoma kvalitetno tečno organsko azotno đubrivo, namenjeno prvenstveno primenom putem sistema za navodnjavanje u organskoj i integralnoj proizvodnji hortikulturnog bilja. Sadrži oko 8% ukupnog, odnosno organskog azota rastvorljivog u vodi i oko 50% aminokiselina, od čega su 9% slobodne L-aminokiseline. Primenjuje se 2 do 4 puta u količini 40-60 l/ha u usevu paradajza i paprike, 2-3 puta po 30-50 kg/ha u usevima krastavca, tikvice, dinje, lubenice i 2 puta u zasadu jagode u količini 40-60 kg/ha. U zasadima drvenastog voća primenjuje se 2 do 4 puta u dozama 40-60 kg/ha za jabuku i krušku, odnosno 50-70 kg/ha za koštičavo voće. Nakon potpunog rastvaranja u vodi ostaviti rastvor 10 do 15 minuta pre puštanja kroz sistem za navodnjavanje. Voditi računa zbog pojave pene. Ne mešati sa jako alkalnim đubrivima, niti sa bakrom ili mineralnim uljima.