supstratne-smese

Supstrati i supstratne smeše

Plavi-supstrat

SUPSTRAT ZA TRESETNE KOCKE (PRESSTOPF)

Supstratna smeša sa daleko najvišim učešćem crnog treseta (oko 80 % crnog i oko 20 % belog treseta), fine strukture. Koristi se za setvu u kontejnere, ili setvu u tacnama. Može se koristiti I za pravljenje tresetnih kocki, mada se češće za te namene upotrebljava čist crni treset (Press pot special 100).
Idealan, vrlo pouzdan supstrat za proizvođače koji samostalno proizvode rasad u uobičajenim uslovima i tehnologiji, ne samo zbog fine strukture i vododržljivosti, već i zbog višeg sadržaja hraniva (sadržaj soli 0,6-1,4 g/l), što omogućuje dužu proizvodnju. Osim u proizvodnji rasada do pikiranja, naročito u toplijim mesecima, obično se koristi i za samostalnu pripremu supstratne smeše za pikiranje rasada u PP saksije u kombinaciji sa supstratima CULTIVO.

zeleni-supstrat

SUPSTRAT ZA VIŠE NAMENA – ZELENI 

Supstratna smeša fine structure sa idealnim odnosom belog (55%) i crnog treseta (45%) i vlastitom recepturom po kojoj se formuliše, podjednako se može koristiti za setvu I pikiranje. Ima izuzetnu vododržljivost, aerisanost I obezbeđenost neophodnim pristupačnim hranivima I mikroelementima u količini 1,2 kg/m3 formulacije 14:16:18.

Visoka obezbeđenost hranivima omogućuje duži period proizvodnje u saksijama i bolju adaptiranost rasada prilikom iznošenja na otvoreno polje. Uskoro u ponudi i SUPSTRAT ZELENI GX sa glinom.

supstrati

SUPSTRAT ZELENI XXL – UNIVERZAL

Supstratna smeša srednje vlaknaste structure za sve namene gajenja u saksijama veličine 9 – 12 cm i za kratak ciklus proizvodnje od 10 do 12 nedelja. Osim perfektne vododržljivosti, aerisanosti i plodnosti ovu supstratnu smešu karakteriše i veoma pristupačna cena. Sadrži 50% belog, 25% crnog treseta i 25% vlakna. Supstrat je idealan za rasadnike u kojima se praktikuje ručno zalivanje jer sadrži 0,5l/m3 specijalnog okvašivača. Osim 0,5 kg/m3 vodorastvorljivog đubriva 14:16:18, sadrži i dopunsku količinu sporodelujućih azotnih đubriva od 0,5 kg/m3.

SUPSTRAT ZA SETVU I OŽILJAVANJE GF

Idealna kombinacija belog i crnog treseta u odnosu 3:1, uz dodatak 10-20% perlita i 5 % kvarcnog peska. Supstrat je fine strukture, niskog sadržaja soli, ali dosta obogaćen mikroelementima. Zbog visokog učešća perlita i peska 65 kg/m3 u njegovom sastavu, omogućuje jako brzo ožiljavanje I ukorenjavanje.

surfinia

SUPSTRATNA SMEŠA ZA SURFINIJE

Za kvalitetne surfinije, kalibrahoe i njihove interspecies kombinacije najbolji odnos belog i crnog treseta je 70:20% uz dodatak 10% grubih vlakana. Grublje je strukture sa veoma dobrim vodno vazdušnim osobinama i dopunskom količinom gvožđa, dok su kotirana đubriva dužine delovanja 5-6 meseci i ima ih čak 2/3 od ukupne količine hraniva. Ovaj supstrat pogoduje i za gajenje primula. Ovako kvalitetne supstrate posebno preporučujemo za najprofesionalnije proizvođaće koji se bave daljim umnožavanjem presadnica.

viola

SUPSTRAT ZA VIOLE/PRIMULE, ZA CIKLAME, ZA POINSETIE I ZA RODODENDRONE

Specijalne supstratne smeše imaju puno specifičnosti u svom sastavu, kako zbog željenih fizičkih osobina, tako i zbog neophodnih agrohemijskih karakteristika. Za ciklame i poinsetie, ni gruba struktura belog treseta (75% Vol.) nije dovoljna da obezbedi neophodan kapacitet za vazduh (min. 15% grubih vlakana, 5% listinca i 5 do 10% perlita). Vododržljivost i kapacitet adsorpcije se koriguju specijalnim
aditivima 0,9 kg/m3 i glinom, oko 90 kg/m3. Oba supstrata moraju da imaju veću obezbeđenost mikroelementima (helatni kompleks 100 g/m3), dok za poinsetije, osim nešto više hraniva (1,4 kg/m3 umesto 1,2 kg/m3), treba i povišena obezbeđenost molibdenom-Mo. Za primule i viole srednje fina smeša sadrži oko 80% belog i 20% crnog treseta, dok je sadržaj gline relativno visok (XXL-135 kg/m3),
što podrazumeva manje potrebnih NPK makrohraniva (1,0 kg/m3), ali znatno viši sadržaj svih mikroelemenata, a posebno helatnog gvožđa-Fe (100 g/m3 Fe EDDHA). Supstrati za rododendrone/hortenzije su grube structure belog treseta, sa visokim učešćem gline. Smeša je kisele hemijske reakcije i osim makro i mikrohraniva sadrži i aluminijum sulfat, zbog čega je moguće ostvariti karakterističnu boju cvetova i izbeći tako karakterističan i čest deficit Mg.

Muskatla-dekora

SUPSTRATNA SMEŠA ZA MUŠKATLE

Supstratna smeša 60% belog i 40% crnog treseta uz dodatak 90 kg/m3 gline, i oko 0,5 l instanta za brzo vezivanje vode obezbeđuje idealnu sredinu za kvalitetan rast matičnih biljaka muškatli. Od ukupne količine hraniva, najmanje 1/3 hraniva čine potpuno kotirana, sporodelujuća đubriva, koja u toku 8 do 9 meseci obezbeđuju biljku neophodnim makro I mikroelementima.

big-bale

SUPSTRAT CULTIVO

Supstratna smeša oksidisanog belog treseta sa Baltika, sa ili bez dodatka hraniva i gline. Ovaj supstrat je dostupan u različitim oblicima strukture: superfine za setvu – Gramoseed, super fina – SF, fina – F, srednja – M, srednje gruba – MG i gruba struktura sa vlaknima Gf. U zavisnosti od namene proizvodnje možete odabrati od vrlo fine strukture za setvu kontejnera sa velikim brojem otvora (258 do 330), ili do vrlo grube strukture sa vlaknima koja se sporo mineralizuju i služe za dužu proizvodnju dendro materijala i voća u većim saksijama, kao npr, borovnice. Osim treseta, neke mešavine Cultivo 3 MG sadrže i manju količinu gline pa pogoduju proizvodnji hrizantema, ili Cultivo 8 MG koji sadrži perlit i veću količinu gline.
Sve supstratne smeše su veoma visokog kvaliteta, odlične strukture koja se ne rasplinjava, visokog kapaciteta adsorpcije, odlične vododržljivosti i vazdušnog kapaciteta. Cultivo supstrat ne formira pokoricu i jako dugo čuva vodni kapacitet, propustljivost i aerisanost. Preporučuje se u rasadničkoj proizvodnji, za setvu i pikiranje povrća I cveća, uz eventualni dodatak crnog treseta (mešanjem sa supstratom za tresetne kocke). Daje izuzetne rezultate u profesionalnoj hortikulturnoj proizvodnji za sve namene. Cultivo grublje strukture odličan je u proizvodnji trajnica, žbunova i drvenastih vrsti. Cultivo supstratne smeše su dostupne u vrećama od 250 l I balama od 4 m3.

naturahum

NATURAHUM

Hobističke supstratne smeše za balkonsko i partersko cveće, za razliku od profesionalnih, treba da obezbede najbolje moguće uslove najrazličitijim cvetnim vrstama u dužem periodu, čak i uz često neadekvatne mere nege. Ovaj supstrat je idealna kombinacija crnog i belog treseta, strukture 0 – 20 mm. Može se nabaviti u vrećama zapremine 10 l, 20 l, 45 l i 70 l. Iznenađujuće dobar i univerzalni kvalitet i postojanost. Ne dolazi do mineralizacije i rasplinjavanja strukture u dužem vremenskom periodu.