supstratne-smese

  Supstrati i supstratne smeše 

  SIROVINE ZA PROIZVODNJU PROFESIONALNIH SUPSTRATA 

  Treset 

Beli treset je lagan i u zavisnosti od strukture, podložan je bržoj ili sporijoj mineralizaciji. Supstratnim smešama obezbeđuje visoku poroznost i dobre vazdušne osobine. Crni treset ima veću sposobnost retencije vode, dok su tresetna vlakna veoma važna kod supstrata za višegodišnju proizvodnju biljaka u saksijama. Nemačka tresetišta omogućuju eksploataciju najkvalitetnijeg crnog i belog treseta, nakon čega se zahvaljujući velikoj brizi za zaštitu prirode, ponovo pune vodom i naseljavaju sfagnumskom mahovinom. Na taj način obnavljaju se i konzervišu prirodni ekosistemi sa autohtonom vegetacijom.

  Sirovine iz obnovljivih resursa 

Osim korišćenja treseta iz teško i sporo obnovljivih prirodnih resursa, Gramoflor koristi i organske materijale iz obnovljivih izvora, kao što su drvena vlakna, kokosova vlakna, kompost i sečka od borovine.

  Mineralne sirovine 

Kao najčešće mineralne materije u sastavu supstratnih smeša
nalaze se pesak, ekpandirani minerali gline, perlit i vermikulit.

Aditivi i đubriva

Osim organskih i mineralnih vodorastvorljivih granulisanih, kristalnih i kotiranih i sporodelujućih đubriva, sa makro i mikrolementima, supstratne smeše sadrže i bentonit (glina u prahu), hidrogel za bolje upijanje i držanje vlage, kao i mikrobiološko punjene MO combi, kojim se smeša inokuliše korisnim mikroorganizmima, kao što su Trichoderma spp. i Bacillus spp. Na ovaj način biljke imaju veću pristupačnost neohodnih hraniva, a takođe je zaštićen i korenov sistem od infekcije uobičajenim patogenima.

Tabela profesionalnih supstrata

Plavi-supstrat

  SUPSTRATI ZA TRESETNE KOCKE 

– Presstopf ZELENI Trey
20/80; Presstopf Zeleni-LFcX 10/80/10; Presstopf ZELENI-LFcX
80/20; Presstopf ZELENI-LFcX 80/20+MO

Supstratna smeša sa daleko najvišim učešćem crnog treseta (oko 80 % crnog i oko 20 % belog treseta), fine strukture. Koristi se za setvu u kontejnere ili setvu u tacnama. Može se koristiti i za pravljenje tresetnih kocki, mada se češće za te namene upotrebljava čist crni treset (Presstopf special 100 i Prestopf 10/90). Idealan, vrlo pouzdan supstrat za proizvođače koji samostalno proizvode rasad u uobičajenim uslovima i tehnologiji, ne samo zbog fine strukture i vododržljivosti, već i zbog višeg sadržaja hraniva NPK 1 kg/m3, 50 g/m3 gramo-micro-depoa i 40 g/m3 sporodelujućeg azota, što omogućuje dužu proizvodnju i izbegavanje pojava hloroza (žutila). Osim u proizvodnji rasada do pikiranja, naročito u toplijim mesecima, obično se koristi i za samostalnu pripremu supstratne smeše za pikiranje rasada u PP saksije u kombinaciji sa supstratima CULTIVO. Kod drugog supstrata polovina belog, a kod trećeg i četvrtog kompletna količina belog treseta zamenjena je ekstra finim ligno-vlaknima, pa su ove supstratne smeša lakše, što zbog smanjenih troškova prevoza znači i nižu cenu. Posebno supstrat Presstopf ZELENI LFcX 80/20 lakše otpušta vodu u zimskim mesecima. Rasad ostaje kompaktniji u početku, a kasnije dobija krupnije i ujednačenije prave listove jer sadrži više (100 g/m3) sporodelujućeg azota. Uz to može da se kombinuje sa MO-kombi mikrobiološkim punjenjem 100 g/m3, što je slučaj kod četvrtog supstrata.

  SUPSTRATNE SMEŠE ZA SETVU KONTEJNERA 

– Gramosemi+Perl; Trey 50/50

Za raziku od supstrata superfine strukture, koji sadrže najveći deo crnog treseta i dobro drže vlagu, za setvu kontejnera koriste se i druge supstratne smeše sa većim udelom belog treseta. Ovi supstrati omogućuju perfektno klijanje, nicanje i inicijalno ukorenjavanje u dobro kontrolisanim uslovima staklenika i plastenika specijalizovanih za proizvodnju rasada povrća. Gramosemi sa perlitom je supstrat super fine strukture za setvu kontejnera sa 104 i 144 otvora. Sačinjen je od 70 % belog treseta, 15 % crnog i 15 % perlita. Osim standardnih NPK mineralnih đubriva 0,8 kg/m3, sadrži i rezerve azota za duži period 50 g/m3. Supstrat Trey 50/50 izbalansiran je podjednakim učešćem belog i crnog treseta, super fine strukture za setvu kontejnera sa velikim brojem otvora (294; 384). Ima visok sadržaj hidrogela 0,5 l/m3 i standardnu količinu gramo-NPK 0,8 kg/m3, što uz rezervu azota od 50 g/m3 obezbeđuje kompaktniji rasad u inicijalnom porastu.

zeleni-supstrat

  SUPSTRATI ZA VIŠE NAMENA 

– Zeleni; Zeleni premium-LFcX; 

Dobro poznata supstratna smeša Zeleni je fine strukture sa idealnim odnosom belog (55 %) i crnog treseta (45 %) i vlastitom recepturom hraniva po kojoj se formuliše. Podjednako se može koristiti za setvu i pikiranje. Ima izuzetnu vododržljivost, aerisanost i obezbeđenost neophodnim pristupačnim hranivima i mikroelementima u količini 1,2 kg/m3 formulacije NPK 14:16:18+me i dodatnih 100 g/m3 mikroelmenata na rezervu. Dobra obezbeđenost hranivima i prisustvo 40 g/m3 azota na rezervu (N-depo) omogućuje duži period proizvodnje u saksijama i bolju adaptiranost rasada prilikom iznošenja na otvoreno polje. Sada je u ponudi Zeleni premium (35/45/20) LFcX, kod kojeg je deo belog treseta (20 %) zamenjen lignofiber vlaknima ekstrafine strukture, usled čega su vreće lakše ali bez smanjenja vododržljivosti. Sadrži manje NPK hraniva 0,8 kg/m3, što je jako značajno za sprečavanje početnog izduživanja rasada (paradajz, krastavac, salata). Sadrži i veliku količinu miroelemenata na rezervu 100 g/m3, što sprečava pojavu hloroza usled nedostatka gvožđa i mangana kod visoke prevlaženosti i precipitacije. Šta više, kod ovog supstrata imamo i mikrobiološko punjenje sa 100 g/m3 MO-kombi. Kod ovog supstrata se najmanje za 20 % stvaraju alge, lakše se ponovo vlaži i nema sabijanja zbog vlaknaste strukture, te korenov sistem mladih biljaka ima više kiseonika. Takođe je važno da korišćenjem ovog supstrata smanjujemo potrebu u đubrivima.

  SUPSTRATI ZA ORGANSKU PROIZVODNJU 

– BIO Aussaat/Semi+Depot; BIO Univezal-LF30+Depot

Prvi supstrat namenjen je za setvu povrća i cveća u profesionalnoj organskoj proizvodnji. Ima finu strukturu, a sastavljen je od belog treseta 45 %, crnog treseta 20 %, kokosovih vlakana 15 % ligno-vlakana 10 % i organskog komposta 10 %. Oplemenjen je sa 2 vrste sertifikovanog mineralnog đubriva Eko mix 4:NPK 7:7: 10 – 1 kg/m3 i Eco mix 1: NPK 9:5:3 – 1 kg/m3. Drugi supstrat je namenjen za pikiranje i gajenje povrća, začinskog bilja i voća u saksijama. Sastavljen je od 40 % belog treseta, 30 % crnog treseta i 30 % netretiranih ligno-vlakana. Ima dosta đubriva: Eco mix 4: NPK 7:7:10 – 2 kg/m3 i Eko mix 1: NPK 9:5:3 – 2 kg/m3, uz dodatak 100 g/m3 azota na rezervu.

supstrati

  SUPSTRATI ZA CVEĆE 

– Zeleni XXL Univerzal; Zeleni XXL+MO

Zeleni XXL Univerzal je supstratna smeša srednje vlaknaste strukture za sve namene gajenja u saksijama veličine 9 – 12 cm i za kratak ciklus proizvodnje od 10 do 12 nedelja. Osim perfektne vododržljivosti, aerisanosti i plodnosti, ovu supstratnu smešu karakteriše i veoma pristupačna cena. Sadrži 50 % belog, 25 % crnog treseta i 25 % vlakna. Supstrat je idealan za rasadnike u kojima se praktikuje ručno zalivanje jer sadrži 0,5l/m3 specijalnog okvašivača-hidrogela. Osim 0,8 kg/m3 vodorastvorljivog đubriva, sadrži i dopunsku količinu sporodelujućih azotnih đubriva od 0,5 kg/m3. Na raspolaganju nam je i varijanta sa MO kombi mikrobiološkim punjenjem, koje se sastoji od korisnih gljiva Trichoderma spp. i bakterija Bacillus spp. Činjenica da je supstratna smeša već inokulisana korisnim mikroorganizmima, dovoljno govori u kojoj su meri presađene mlade biljke zaštićene od uvenuća i drugih patogena iz supstrata. Ovi korisni mikroorganizmi pospešuju momentalno ukorenjavanje, brz porast i izuzetnu otpornost biljaka. U supstratu Zeleni XXL+MO imamo više NPK standardnih đubriva, čak 1,5 kg/m3, dopunsku inokulaciju sa 100 g/m3 biostimulatora MO-kombi i 50 g/m3 azota na rezervu, što omogućuje dugačak ciklus proizvodnje matičnih biljaka cveća i ukrasnih biljaka.

surfinia

  SUPSTRATNE SMEŠE ZA SURFINIJE 

– Surfinia+TonXL+Depot+Fe; Surfinia-LFc+TonXL+Depot

Za kvalitetne surfinije, kalibrahoe i njihove interspecies kombinacije najbolji odnos belog i crnog treseta je 70:20 % uz dodatak 10% grubih vlakana. Prvi supstrat je srednje grube, vlaknaste strukture, sa veoma dobrim vodno vazdušnim osobinama, kao i sa pola litra hidrogela za bolje vlaženje. Supstrat sadrži 1 kg/m3 NPK đubriva, 2 kg/m3 kotiranih đubriva dužine delovanja 5-6 meseci i 160 g/m3 mikroelemenata sa sporodelujućim efektom (gramo mikrodepot). Sadrži, takođe 90 kg/m3 najkvalitetnije gline. Ovaj supstrat pogoduje i za gajenje primula. Ovako kvalitetne supstrate posebno preporučujemo za najprofesionalnije proizvođače koji se bave daljim umnožavanjem presadnica. Supstratna smeša ima nižu pH vrednost oko 4,8 i povećan sadržaj gvožđa – Fe, tako da odlične rezultate daje ako u vodi za navodnjavanje ima više kamenca (bikarbonata). U supstratu za surfinije LFc odnos belog i crnog treseta, tresetnih vlakana i ligno-vlakana je 40:30:10:20 %. Ovaj supstrat je veoma lagan i ima povoljniju cenu, a zadržava potpuno isti kvalitet zahvaljujući hidrogelu i dovoljnoj količini sporodelujućeg azotnog hraniva (N-depo 150 g/m3). Ima srednje grubu, vlaknastu strukturu i sadrži 90 kg/m3 gline. Osim gramo-standard NPK 1 kg/m3, u svom sastavu ima 400 g/m3 gramo mikro-depo i Multicote 17:11:11+2MgO+me (6m) u količini 2 kg/m3, što biljke održava u perfektnoj kondiciji tokom čitavog proizvodnog ciklusa. Ova supstratne smeša ima slabo kiselu vrednost pH od 5,6 jedinica.

viola

  SUPSTRATNE SMEŠE ZA VIOLE/PRIMULE 

– Primula/Viola-LFc+TonXL

Supstrat za primule i viole srednje fine, vlaknaste strukture koji sadrži oko 50 % belog, 30 % crnog treseta i 20 % lignofibera, dok je sadržaj gline relativno visok (XL-100 kg/m3), što podrazumeva manje potrebnih NPK makrohraniva (1,0 kg/m3), ali znatno viši sadržaj svih mikroelemenata, (gramo mikrodepo 250 g/m3), a posebno sporodelujućeg azota 150 g/m3.

Muskatla-dekora

  SUPSTRATNA SMEŠA ZA MUŠKATLE 

– Pelargonium+TonXL+Depot; Pelargonium-LFc+TonXL+Depot

Supstratna smeša sadrži 60 % belog i 40 % crnog treseta uz dodatak 90 kg/m3 gline i oko 0,5 l instanta za brzo vezivanje vode i obezbeđuje idealnu sredinu za kvalitetan rast matičnih biljaka muškatli. Od ukupne količine hraniva, nešto manje od polovine hraniva su potpuno kotirana, sporodelujuća đubriva (1 kg/m3), koja u toku 6 meseci obezbeđuju biljku neophodnim makro i mikroelementima. Ostatak su standardna NPK đubriva 1,2 kg/m3, kao i 100 g/m3 gramo mikro-depo. Ovo je idealna supstratna smeša za proizvodnju matičnih biljaka, kao i za celosezonsko gajenje
muškatli u žardinjerama. Pelargonium LFc sadrži manje belog treseta (50 %) i crnog treseta (30 %), na račun lignofibera (20 %), što mu, takođe daje srednje grubu vlaknastu strukturu, ali manju težinu. Sa 90 kg/m3 gline i hidrogelom, ova supstratna smeša za muškatle i ostalo balkonsko cveće ima odličnu vododržljivost i postojanost. Osim gramo-standard NPK 1,2 kg/m3, u supstratu se nalazi multicote 6 meseci delovanja 1 kg/m3, N-depo 150 g/m3 i gramo mikro depo 100 g/m3.

  SUSPSTRATNE SMEŠE ZA CIKLAME I POINSETIJE 

– Cyclamen/Poins-LFc+TonL+MO

Specijalne supstratne smeše za ciklame i božićne zvezde imaju puno specifičnosti u svom sastavu, kako zbog željenih fizičkih osobina, tako i zbog neophodnih agrohemijskih karakteristika. Za ciklame i poinsetie, ni gruba struktura belog treseta (55 %), nije dovoljna da obezbedi neophodan kapacitet za vazduh (min. 10 % tresetnih vlakana, 5 % grubih tresetnih vlakana, 10 % perlita, kao i 20 % lignofibera). Vododržljivost i kapacitet adsorpcije se koriguju specijalnim aditivima 0,9 kg/m3 i glinom, oko 45 kg/m3 i 5 kg specijalnom mikronizovanom glinom. Supstrat ima veću obezbeđenost mikroelementima (gramo mikro-depo 200 g/m3) i NPK hranivima 1,3 kg/m3, kao i povišenu obezbeđenost molibdenom-Mo 10 g/m3. Uz to, supstrat je obezbeđen sporodelujućim azotom 150 g/m3 i inokulisan korisnim mikroorganizmima 100 g/m3.

  GRAMOFLOR I GRAMOBALT – IDEALNA KOMBINACIJA CENA I KVALITETA 

 

GRAMOFLOR Baltički supstrati i treset, poreklom su iz tresetišta i fabrika u Letoniji, a raspoloživi su u balama zapremine 250 l; 300 l, kao i u velikim balama zapremine 5,5 m3. Za sve kupce ovih supstratnih smeša obezbeđena je brza i profesionalna usluga prevoza i manipulacije.

big-bale

  SUPSTRATI CULTIVO 

Supstratna smeša koja predstavlja mešavinu belog mlevenog treseta (80-100 %) i oksidisanog treseta (0-20 %) sa Baltika, sadrži agens za bolje vlaženje u količini od 1 l/m3 i ima optimalnu pH vrednost oko 5,8 (5,6-6,1). Svaki od sedam raspoloživih tipova ima rezerve sporodelujućeg azota. Ovaj supstrat je dostupan u različitim oblicima strukture: superfine za setvu – Gramoseed, super fina – SF, fina – F, srednja – M, srednje gruba – MG i gruba struktura sa vlaknima Gf.
Prema sastavu i količini NPK hraniva GRAMOFLOR CULTIVO supstrati svrstani su u 8 tipova:
Cultivo 0: NPK 0-0,3 kg/m3;

Cultivo I: NPK 0,8-1,2 kg/m3;

Cultivo II: NPK minimalno 1,3 kg/m3;

Cultivo III: NPK 1-1,5 kg/m3 ; 20 kg/m3 glina u granulama

Cultivo IV: NPK 1-1,5 kg/m3 ; 35-40 kg/m3 glina u granulama

Cultivo V: NPK 0,8-1,5 kg/m3 ; 10 kg/m3 glina u prahu (bentonit)

Cultivo VI: NPK 0,5-1,0 kg/m3 ; 10 % perlit

Cultivo VII: NPK 0,8-1,2 kg/m3 ; 10 % kokos

U zavisnosti od namene proizvodnje, možete odabrati od vrlo fine strukture za setvu kontejnera sa velikim brojem otvora (258 do 330) ili do vrlo grube strukture sa blok tresetom i vlaknima, koja se sporo mineralizuju i služe za dužu proizvodnju ukrasnog bilja, šiblja i drveća, kao i jagodastog i drvenastog voća u većim saksijama. Osim treseta, neke mešavine Cultivo 3 MG sadrže i manju količinu gline pa pogoduju proizvodnji hrizantema. Sve supstratne smeše su veoma visokog kvaliteta, odlične strukture koja se ne rasplinjava, visokog kapaciteta adsorpcije, odlične vododržljivosti i vazdušnog kapaciteta. Cultivo supstrat ne formira pokoricu i jako dugo čuva vodni kapacitet, propustljivost i aerisanost, zbog čega se na površini ne hvataju alge. Preporučuje se u rasadničkoj proizvodnji, za setvu i pikiranje povrća i cveća, bez ili uz eventualni dodatak crnog treseta (mešanjem sa supstratom za tresetne kocke). Daje izuzetne rezultate u profesionalnoj hortikulturnoj proizvodnji za sve namene. Cultivo grublje strukture odličan je u proizvodnji trajnica, žbunova i drvenastih vrsti.
Zeleni hit za svoje verne kupce ima izbor najčešće korišćenih supstrata:

GRAMOSEED je supstrat najfinije strukture, koji se koristi za setvu kontejnera sa relativno velikim brojem otvora. Sadrži 0,8 kg/m3 NPK 18:10:20+Mg+me kao i radigen (sporodelujuće mikroelemente 100 g/m3). Sadrži agens za bolje vlaženje. Struktura je super fina 0-5 mm. Pakovanje 250 l; 5,8 m3;

CULTIVO I SF je univerzalni supstrat za setvu i pikiranje, koji sadrži 1,0 kg/m3 NPK 18:10:20+Mg+me + 50 g/ m3 radigena i određenu količinu sporodelujućeg azota i hidrogel (wetting agent) 1 kg/m3. Struktura je super fina 0-6 mm. Pakovanje 250 l; 300 l; 5,8 m3;

CULTIVO I F je supstrat namenjen pikiranju rasada povrća i cveća. Sadrži 1,0 kg/m3 NPK 18:10:20+Mg+me + 50 g/m3 radigena i određenu količinu sporodelujućeg azota i hidrogela. Struktura je fina, dijametra 0-10 mm. Pakovanje 250 l; 300 l; 5,8 m3;

CULTIVO I M je supstrat za pikiranje u većim saksijama, podjednako za rasad povrća (paradajz) i za rasad cveća. Sadrži 1,0 kg/m3 NPK 18:10:20+Mg+me + 50 g/m3 radigena i određenu količinu sporodelujućeg azota i 1 kg/m3 hidrogela. Strukture je srednje 0-20 mm. Pakovanje 250 l; 5,5 m3;

CULTIVO II SF je supstrat za setvu i pikiranje cvetnih vrsti koje zahtevaju visoku poroznost i dobre vazdušne i termičke osobine, naročito u zimskoj proizvodnji. Ovaj laki supstrat sadrži 1,3 kg/m3 NPK 18:10:20+Mg+me + 50 g/ m3 radigena i određenu količinu sporodelujućeg azota i 1 kg/m3 hidrogela. Superfine strukture 0-7 mm u pakovanju od 250 l; 300 l; 5,8 m3.

CULTIVO V M jeste supstrat namenjen za napredne proizvođače rasada povrća i cveća u saksijama većeg dijametra. Sadrži najmanje 10 % čvrsto (blok) treseta i 10 % bentonita, odnosno gline u prahu. U sastavu ima 1,2 kg/m3 NPK 18:10:20+Mg+me i povišen sadržaj od 100 g/m3 radigena (sporodelujući mikroelementi), kao i sporodelujućeg azota. To je supstrat sa najvećim kapacitetom razmene katjona (odlično čuva hraniva), sa standardnom pH vrednosti od 5,8. Isporučuje se u vrećama zapremine 250 l i velikim balama od 5,5 m3.

CULTIVO IV SF je supstrat za setvu i pikiranje cveća koje zahteva visoku poroznost i dobre vazdušne i termičke osobine, naročito u zimskoj proizvodnji. Ova supstratna smeša sadrži 0,8 kg/m3 NPK + 100 gr/m3 radigena, uz dovoljnu količinu sporodelujućeg azota i hidrogela. U svom sastavu ima 10 % tvrdog treseta (sporije se sabija i mineralizuje) i 10 % perlita. Strukture super fine, pakovanje 300 l; 5,8 m3.
U ponudi Zelenog hita se odskora nalazi i čist baltički treset

GRAMOBALT sa pH vrednošću 2,5 do 3, ili regulisanim pH 4,5, koji isporučujemo u strukturi 0-10, 0-20, 0-40 mm. Na raspolaganju je u vrećama od 300 l i velikim balama od 6 m3. U zavisnosti da li je smeša dobijena od treseta nastalog mlevenjem površinskog sloja tresetišta ili vađenjem i sušenjem blokova, imamo različitu brzinu mineralizacije, osobine filtracije, aerisanosti, sleganja (kompakcije) i postojanosti tokom perioda eksploatacije. Kada tresetna smeša treba da ostane postojana i nesabijena, preporučujemo korišćenje čvrstog treseta iz blokova, koji je daleko postojaniji i koji se nalazi u sledećim procentima u proizvodima:
GRAMOBALT SUPER 10-30 % treset poreklom iz bloka
GRAMOBALT PREMIUM 35-65 % treset poreklom iz bloka
GRAMOBALT PREMIUM A 75-100 % treset poreklom iz bloka

  HOBI SUPSTRATI 

naturahum

  NATURAHUM standardni nemački kvalitet 

Hobističke supstratne smeše za povrće, jagodasto voće, balkonsko i partersko cveće, za razliku od profesionalnih, treba da obezbede najbolje moguće uslove najrazličitijim vrtnim vrstama u dužem periodu, čak i uz često neadekvatne mere nege. Ovaj supstrat je idealna kombinacija crnog i belog treseta, strukture 0 – 20 mm. Može se nabaviti u vrećama zapremine 10 l, 20 l, 45 l i 70 l. Iznenađujuće dobar i univerzalni kvalitet i postojanost. Ne dolazi do mineralizacije i rasplinjavanja strukture u dužem vremenskom periodu. Predstavljaju idealnu kombinaciju besprekornog nemačkog kvaliteta i prihvatljive cene

  BLUMENERDE premijum nemački kvalitet 

Eksluzivni kvalitet za hobiste sa visokim zahtevima. Ovi supstrati sadrže najkvalitetnije smeše treseta i kokosa sa glinom, perlitom i drugim sirovinama i đubrivima najboljih osobina.

Supstrat za saksijsko cveće – 20 l; univerzalnog karaktera, za sobno, balkonsko i vrtno cveće. Ova hobi tresetna smeša fine strukture, sadrži fina vlakna, najfiniju glinu specijalne izrade, perlit i veliku količinu NPK đubriva.

Supstrat za rododendrone/hortenzije – 20 l; delom srednje, a delom fine strukture belog treseta i drvenastih vlakana. Smeša je kisele hemijske reakcije (pH 4,5) i osim makro i mikrohraniva sadrži i aluminijum sulfat, zbog čega je moguće ostvariti karakterističnu boju cvetova i tako izbeći karakterističan i čest deficit gvožđa, mangana i magnezijuma. Koristi se i za sve druge vrste koje zahtevaju izrazito kiselu sredinu: azaleje, kalmije, kleke, erike i neke zimzelene vrste.

Supstrat za ruže – 45 l; delom srednje, a delom fine strukture treseta, drvenastih vlakana i fermentisane organske materije sa dosta gline. Ovaj posebni supstrat sadrži dosta sporodelujućih mikroelemenata, kao i standardne količine NPK, kotiranih đubriva i gvožđa.

Supstrat za citruse i lončanice – 45 l; srednje do fine strukture, koji u svom sastavu sadrži treset, drvenasta vlakna, fermentisanu organsku materiju sa malo gline. Osim za limune i kumkvat, koristi se za hibiskuse, oleander i pasiflore.

Supstrat za kaktuse – 5 l; osim belog treseta sadži dosta peska i manje gline. Ima fino-srednju strukturu i visoku koncentraciju đubriva i mikroelemenata.

Supstrat za orhideje – 5 l; izrađen je od sečke borovine i treseta grube strukture, sa dosta mikroelemenata i vrlo malo NPK đubriva.

  SUPSTRATI BIO 

(sertifikovani za organsku proizvodnju)

Zeleni hit, osim profesionalnih, obezbeđuje i hobi supstratne smeše koje su sertifikovane za organsku proizvodnju, pa po evropskoj regulativi ne sadrže treset, već su napravljeni od prirodnih obnovljivih materijala: drvenastih vlakana, komposta, kokosa i pšenične pleve organske spelte u kombinaciji sa organskim đubrivima. Posle 2 do 3 nedelje zahtevaju redovno prihranjivanje sertifikovanim organskim čvrstim i tečnim đubrivima. Ne sabijajte ga previše i redovno navodnjavajte na jako sunčanim mestima.

 

BIO supstrat za povrće i začinsko bilje obezbeđuje idealni medijum za gajenje u saksijama i lejama, na najprirodniji način. Zdrav korenov sistem obezbediće perfektno zdravstveno stanje biljaka jer je supstrat obogaćen MO-mikrobiološkim punjenjenjem. Zbog finije strukture podjednako služi i za setvu i za pikiranje.

 

 

 

BIO supstrat za cveće i ukrasno bilje je univerzalni supstrat za organsku proizvodnju na balkonima i vrtovima, u malim i velikim saksijama, za žardinjere i za baštenske leje. Odličan za presađivanje i obnavljanje korena.