supstratne-smese-specijalne

Supstratne smeše specijalne izrade

Zahvaljujući brzom protoku informacija i roba, možemo za Vas relativno lako obezbediti supstratnu smešu po želji, bilo iz velikih fabrika na zapadu, ili iz manjeg vlastitog kapaciteta za formulisanje supstratnih smeša. Sem znanja i iskustva, proisteklog iz sopstvenih razvojnih istraživanja, kao sirovine koristimo vrhunske RHP repromaterijale i pridržavamo se strogih fitosanitarnih standarda, bilo da se supstratne smeše koje pravimo koriste za gajenje rasada, za saksijsko gajenje cveća i ukrasnog bilja, ili za proizvodnju povrća, cveća i jagodastog voća. Supstrat isporučujemo u povratnoj ambalaži od PP agrotekstila zapremine 500 l. U asortimanu preduzeća Zeleni hit nalaze se i specijalne supstratne smeše u gotovim fabrikovanim vrećama, sa različitim odnosom treseta i kokopita, namenjene gajenju jagode, paradajza, rezanog cveća i dr.

tabela-74

Perlit

PERLIT

Najčešće se koristi kod supstrata namenjenih ožiljavanju, ili propagaciji u granulaciji 1 – 3 mm, a ukoliko se koristi čisti inertni supstrat za hidroponsko gajenje, ili se pak dodaje supstratnim smešama za hidroponsko gajenje jagode, onda je veličina čestica 3 – 6 mm.

Vermiculite

VERMIKULIT

Vermikulit je ekspandirani mineral gline, koji se najčešće koristi za pokrivanje kontejnera i tacni nakon setve, dok se njegovim dodavanjem supstratnim smešama postižu odlične toplotne osobine. Ponaša se kao izuzetan izolator, koji u leto smanjuje, a zimi povećava temperaturu suspstratne smeše.

PELEMIX je izraelski, a COIRPROJECT GgR Kempe&Klinge nemački proizvođač gotovih smeša na bazi lomljene kokosove kore i kokosovih vlakana (cocopeat/cocofibers). U svetskim okvirima raste učešće kokosa za profesionalnu hidroponsku povrtarsku, voćarsku i cvećarsku proizvodnju. Ostaci kokosa mešaju se u zavisnosti od strukture, te služe kao idealni medijumi, počevši od proizvodnje rasada, do višegodišnje proizvodnje u hortikulturi. U zavisnosti od tehničkih uslova za precizno navodnjavanje i ishranu u našim uslovima kontinentalne klime, smanjene evapotranspiracije i otežane drenaže, preporučujemo Crush Pro i P.L.F. strukturu, RHP kvaliteta sa pH vrednošću 5,9 I EC vrednošču 0,54 dS/m. Vreće od nemačkog proizvođača sa kokosom je neophodno prethodno isprati kalcijum nitratom i azotnom kiselinom, pre nego što se započne proizvodnja inicijalnim đubrenjem pred sadnju rasada.
U zavisnosti od namene, odgovarajuće smeše kokosovih vlakana se isporučuju u različitim oblicima:

Proizvodni jastuci
Širina: 15, 18, 20, 25, 30 i 40 cm;
Visina: 8, 10, 11, 12, 13, 15 i 16 cm;

Proizvodne kese
Dimenzija: 15 x 15 x 27 cm; 25 x 18 x 20 cm;

Bale
Dimenzija: 30 x 30 x 15 cm / 5 kg / ekspandira u 65 l;
15 x 15 x 15 cm / 2,5 kg / ekspandira u 8 l;

Diskovi za saksije
Dimenzija: 13,5 x 4 cm / 350g./ ekspandira 13,5 x 15 cm = 2 l;
16 x 4 cm / 370g. / ekspandira 16 x 17,5 cm = 4 l;

Kocke za rasad
Dimenzije: 8 x 8 x 7cm 450 ccm; 10 x 10 x 7 cm 700 ccm.