supstratne-smese-specijalne

  Supstratne smeše specijalne izrade 

 

Zahvaljujući brzom protoku informacija i roba, možemo za Vas relativno lako obezbediti supstratnu smešu po želji, bilo iz velikih fabrika na zapadu ili iz manjeg vlastitog kapaciteta za formulisanje supstratnih smeša. Sem znanja i iskustva, proisteklog iz sopstvenih razvojnih istraživanja, kao sirovine koristimo vrhunske RHP repromaterijale i pridržavamo se strogih fitosanitarnih standarda, bilo da se supstratne smeše koje pravimo koriste za gajenje rasada, za saksijsko gajenje cveća i ukrasnog bilja, ili za proizvodnju povrća, cveća i jagodastog voća. Supstrat isporučujemo u povratnoj ambalaži od PP agrotekstila zapremine 500 l. U asortimanu preduzeća Zeleni hit nalaze se i specijalne supstratne smeše u gotovim fabrikovanim vrećama, sa različitim odnosom treseta i kokopita, namenjene gajenju povrća, jagodastog voća, rezanog cveća i dr.

– Supstratne smeše za proizvodnju borovnice u saksijama moraju da sadrže čvrsti (blok) treset, kokos i perlit u određenom procentu, zavisno od veličine saksija
– Supstratne smeše za proizvodnju malina u saksijama se razlikuju prema načinu i dužini gajenja. Poželjna je vlaknasta struktura
– Supstratne smeše za proizvodnju jagode u saksijama su dosta grube strukture i sadrže najviše kokosa i perlita.
Za svaki Vaš pojedinačni zahtev spremni smo da pronađemo idealan kvalitet po najboljim cenama.

Perlit

  PERLIT 

Najčešće se koristi kod supstrata namenjenih ožiljavanju ili propagaciji u granulaciji 1-3 mm, a ukoliko se koristi kao čist inertni supstrat za hidroponsko gajenje, ili se pak dodaje supstratnim smešama za hidroponsko gajenje povrća, borovnice, jagode i maline, onda je veličina čestica 3-6 mm.

Vermiculite

  VERMIKULIT 

Vermikulit je ekspandirani mineral gline, koji se najčešće koristi za pokrivanje kontejnera i tacni nakon setve, dok se njegovim dodavanjem supstratnim smešama postižu odlične toplotne osobine. Ponaša se kao izuzetan izolator, koji u leto smanjuje, a zimi povećava temperaturu supstratne smeše.

  KOKOSOVA KORA I VLAKNA 

PELEMIX je izraelski, a DUTCH PLANTIN holandski proizvođač gotovih smeša na bazi lomljene kokosove kore i kokosovih vlakana (cocopeat/cocofibers). U svetskim okvirima raste učešće kokosa za profesionalnu hidroponsku povrtarsku, voćarsku i cvećarsku proizvodnju. Ostaci kokosa mešaju se u zavisnosti od strukture, te služe kao idealni medijumi, počevši od proizvodnje rasada, do višegodišnje proizvodnje u hortikulturi. U zavisnosti od tehničkih uslova za precizno navodnjavanje i ishranu u našim uslovima kontinentalne klime, smanjene evapotranspiracije i otežane drenaže, preporučujemo Crush Pro i P.L.F. strukturu, RHP kvaliteta sa pH vrednošću 5,9 i EC vrednošču 0,54 dS/m. Vreće sa kokosom koji nije RHP sertifikovan je neophodno prethodno isprati kalcijum nitratom i azotnom kiselinom, pre nego što se započne proizvodnja inicijalnim đubrenjem pred sadnju rasada.

U zavisnosti od namene, odgovarajuće smeše kokosovih vlakana se isporučuju u različitim oblicima:

Vreće za proizvodnju (jastuci)
Širina: 15, 18, 20, 25, 30 i 40 cm;
Visina: 8, 10, 11, 12, 13, 15 i 16 cm;

Kese za proizvodnju
Dimenzija: 15 x 15 x 27 cm; 25 x 18 x 20 cm;

Kokos u balama za dezintegraciju
Dimenzija: 30 x 30 x 15 cm/5 kg/ ekspandira u 65 l;
15 x 15 x 15 cm /2,5 kg/ ekspandira u 8 l;

Diskovi za saksije
Dimenzija: 13,5 x 4 cm /350g/ ekspandira 13,5 x 15 cm = 2 l;
16 x 4 cm /370g/ ekspandira 16 x 17,5 cm = 4 l;

Kocke za rasad
Dimenzije: 8 x 8 x 7cm 450 ccm; 10 x 10 x 7 cm 700 ccm.