Polinacija i biološka zaštita

Zeleni hit je ekskluzivni zastupnik firme Koppert iz Holandije, koja je SVETSKI LIDER među proizvođačima korisnih organizama za oprašivanje i biološku zaštitu, sa učešćem na internacionalnom tržištu sa više od polovine ukupnog prometa. Intenzivna saradnja između Kopperta i Zelenog hita na polju inovacija za rezultat ima veliki napredak u tehnologiji gajenja povrtarskih useva (paradajz i paprika), jagodastog voća (borovnica, jagoda, malina), drvenastih vrsta voća (jabuka, višnja), ali i u oblasti ratarstva (kukuruz, soja). Nastavak razvojnih istraživanja u oblasti održive zemljoradnje i povećanja otpornosti gajenih biljaka je osnovna misija našeh stručnog tima i prevashodni cilj u narednom periodu.

Koppert-ovi biološki sistemi www.koppert.rs obuhvataju veliku paletu proizvoda koji su razvrstani u sledeće grupe:

  • proizvodi za polinaciju;
  • proizvodi za jačanje otpornosti biljaka i biološku kontrolu bolesti;
  • proizvodi za tretiranje semena;
  • proizvodi za biološku kontrolu štetočina;
  • proizvodi za monitoring;
  • ostali aditivi
  • proizvodi za primenu bioloških sistema;