Plastenici i oprema

Dugogodišnje vlastito iskustvo i saradnja sa brojnim partnerima i stručnjacima iz pomenute oblasti imaju za rezultat kvalitetne i tehnički usavršene objekte zaštićenog i poluzaštićenog prostora u različitim dimenzijama i tehničkim varijantama, koji predstavljaju osnovu u našoj ponudi. Svakom budućem kupcu se u skladu sa namenom proizvodnje i konkretnim uslovima na terenu radi studija izvodljivosti, projektno tehnička dokumentacija objekta i biznis plan, kojim se ocenjuje opravdanost investicije i priprema dokumentacija za dobijanje kredita od komercijalnih banaka, ili iz razvojnih fondova.

Na našem oglednom polju razvili smo više modela gajenja povrća i jagodastog voća, sa ili bez dopunskog grejanja, na zemljištu ili na supstratima, a sve sa ciljem da iznađemo optimalni nivo agrotehnike za proizvodnju određene vrste robe specifičnog kvaliteta, namenjenog domaćem, regionalnom ili inostranom tržištu. Osim povrća, u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru se sve češće gaji jagoda, malina, borovnica, a u poluzaštićenom prostoru trešnja, kajsija, stono grožđe i druge vrste višegodišnjih voćnih vrsti. U susret Vašim zahtevima razvijamo nove modele lakih konstrukcija koje su namenjene da obezbede zaštitu od mehaničkih oštećenja od grada, zaštitu od kiše, vetra, ožegotina od sunca, od bolesti i štetočina, a u skupljoj i boljoj varijanti i vrlo rano prispevanje, mnogo bolji kvalitet i tržišnost, te celogodišnju proizvodnju kod nekih dvorodih, ili stalnorađajućih sorata jagode i maline.