Sistemi i oprema za navodnjavanje

U ponudi ZELENOG HITA možete naći kompletnu opremu za navodnjavanje najpoznatijih svetskih proizvodjača i dobiti kompletnu uslugu projektovanja i izvođenja sistema za navodnjavanje u povrtarskoj proizvodnji, u cvećarstvu i hortikulturi, u uređenju vrtova, parkova i ambijetalnih celina, kao i dizajn i ugradnju sistema za navodnjavanje višegodišnjih zasada jagodastog voća, svih drvenastih vrsti voća, vinove loze i stonog grožđa.

Naš stručni tim koji poseduje neophodne licence dolazi po vašem pozivu i detaljno snima naznačenu lokaciju. Nakon prenošenja podataka u 3D projekciju, pristupa se izradi projektno–tehničkog zadatka, a potom vrši organizacija zemljišne teritorije, izrada studije vodosnabdevanja i projektovanje sistema za navodnjavanje, sa svim neophodnim delovima: vodozahvatom sa rezervnom akumulacijom kod većih sistema, crpno filterskom stanicom, sistemom za distribuciju vode i na kraju mrežom emitera, bilo da je reč o lateralima, ili pak mikro-orošavanju. Osim projektovanja, Zeleni hit vrši i sve izvođačke radove, ili nas možete angažovati samo na poslovima tehničkog rukovođenja, ili pak nadzora, u zavisnosti od vaših raspoloživih tehničkih i ljudskih kapaciteta.

Koji su naši glavni ciljevi u projektovanju sistema i prodaji opreme za navodnjavanje? Svakako postizanje maksimalnih prinosa i kvaliteta, kroz brz, uniforman porast i razviće gajenih useva, uz maksimalnu efikasnost i sigurnost sistema i niske operativne troškove korišćenja. Sistem za navodnjavanje treba da omogući održivost čitavog projekta uz visoku fleksibilnost sistema i mogućnost ulaska mehanizacijom na polje, ili objekat u toku samog navodnjavanja.

U zavisnosti od veličine projekta upravljanje sistemima za navodnjavanje može biti automatsko, ili pak manuelno, bazirano na akviziciji podataka sa digitalnih senzora, ili sa analognih uređaja za praćenje zemljišne vlažnosti. U savremenoj tehnologiji gajenja povrća u zaštićenom prostoru na raspolaganju su Vam automatizovani sistemi navodnjavanja i mineralne ishrane, koji su obično integrisani u jedinstven sistem kontrole mikroklime. Svi ovi podaci koriste se i u integralnoj zaštiti useva, preko odgovarajućih softverskih paketa za određene biljne bolesti. Osim u objektima zaštićenog prostora istu opremu ugrađujemo i u višegodišnje zasade voća i vinove loze, kao i u vrlo intenzivnoj proizvodnji krompira, mrkve i luka na otvorenom polju.