POVRĆE 

  VOĆE 

Zeleni hit, kao Vaš budući partner u projektima namenjenim najzahtevnijim tržištima, održava stalne kontakte sa najboljim rasadnicima u Italiji, Španiji i Nemačkoj, kao i sa najprestižnijim selekcijskim centrima. Okosnicu daljeg razvoja čini vlastiti selekcioni program i pripadnost konzorcijumu Berry Lab, kao i vlastita proizvodnja vrhunskog sertifikovanog sadnog materijala različitih kategorija. Najmodernija proizvodnja odvija se u mrežarnicima na supstratima, uz potpunu kontrolu virusnih oboljenja i patogena koji se prenose zemljištem.

Zeleni hit po licenci vrši umnožavanje sertifikovanog materijala, vrhunskog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti jagode, maline i borovnice, a u ponudi imamo i sadni materijal iz uvoza. Pozivamo Vas na blisku saradnju u cilju konstantnog unapređenja proizvodnje i promocije izvoza na strana tržišta. Za kontejnerske sadnice zaštićenih sorti jagode i maline plaća se rojaliti i potpisuje ugovor o zabrani daljeg umnožavanja, sa minimalnom pojedinačnom kupovinom od 250 sadnica (malina) i 3000 sadnica (jagoda).